This is an English translation of the signature campaign published on
Underskrift.no – Frafall siktelsen mot Ways of Seeing og be om unnskyldning

Link to the campaign: https://www.underskrift.no/vis/7517/

To: The Government

Tor Mikkel Wara’s partner has recently been arrested for having set fire to her own car. Her claims about threats towards herself and the family began after the theatre play Ways of Seeing at Black Box Theatre, after she was thrown out from a performance for having filmed without permission. After this incident, she initiated a harassment campaign against the play’s directors and actors, which several members of the Government supported, and which resulted in serious threats against the artists. The aggressive propaganda campaign against Black Box borders on what is legal, and is by far outside the limits of what is acceptable in a democratic society. The play is a power-critical problematization of the far right and of the actors who finance their racist and Islamophobic blogs and think tanks. The much-discussed filming of these central actor’s houses takes place from a distance, and no persons are visible. Legal experts in the field have declared that the play does not violate the law of privacy. The attack on the play and on Black Box constitutes an attack on artistic freedom and democracy. The director of the theatre has now been charged. We ask that the charges are dropped, and that the Government formally apologizes to Black Box, the directors and the actors.

Addition:

The text should have stated that Pia Maria Roll, Hanan Benammar and Sara Baban have also been charged, in other words, drop the charges against the artists in the plural. And, the Government ought to apologize, though it cannot, strictly speaking, decide that the charges are dropped. On the other hand, the Prime minister’s statements have contributed to putting a pressure on the police and the prosecutors, see Professor of Law, Mads Andenæs in Dagbladet today, “Thinks Erna should apologize for “police pressure” – Irresponsible”.

Addition:

Oslo Police district has just announced in a press release that the case against Black Box Theatre, Anne-Cecilie Sibue, Pia Maria Roll, Hanan Benammar and Sara Baban is dismissed “because there is no evidence of any criminal offense.” This is very good news, and a victory for freedom of speech and for artistic freedom! The relevant part of this campaign which thus remains is that the Government, by Erna Solberg formally apologizes to Black Box, the directors and the actors.
Frafall siktelsen mot Ways of Seeing og be om unnskyldning

Til: Regjeringen

Tor Mikkel Waras samboer har nylig blitt arrestert for å ha satt fyr på sin egen bil. Hennes påstander om trusler rettet mot henne og familien begynte etter teaterstykket Ways of Seeing på Black Box Teater etter at hun ble kastet ut av en forestilling for å ha filmet uten tillatelse. Etter dette startet hun en hetskampanje mot stykkets regissører og skuespillere som flere regjeringsmedlemmer støttet opp om, med grove trusler mot kunstnerne som følge. Den aggressive propagandakampanjen mot Black Box er helt på grensen av det lovlige, og langt over grensen av hva man kan akseptere i et demokratisk samfunn.

Stykket er en maktkritisk problematisering av ytre høyre og av aktørene som finansierer deres rasistiske og islamofobiske blogger og tenketanker. Den mye omtalte filmingen av sentrale aktørers hus er fra avstand og uten at noen personer er synlige. Juridiske eksperter på feltet har erklært at stykket ikke bryter med personvernloven. Angrepet på stykket og Black Box er et angrep på den frie kunsten og demokratiet. Teatersjefen er nå siktet. Vi ber om at siktelsen frafalles, og at Regjeringen kommer med en formell unnskyldning til Black Box, regissørene og skuespillerne.

 

Tilføyelse, det burde stått i teksten at Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban også er siktet, m.a.o. frafall siktelsene mot kunstnerne i flertall.

Og, Regjeringen kan og bør beklage, men den kan ikke strengt tatt bestemme at siktelsen skal frafalles. På den annen side har Statsministerens uttalelser bidratt til å legge press på politiet og påtalemyndighetene, se jusprofessor Mads Andenæs i Dagbladet i dag, “Mener Erna bør beklage «politi-press»: – Uforsvarlig”.

Tilføyelse/ oppdatering

Oslo Politidistrikt har nettopp kunngjort i en pressemelding at saken mot Black Box Teater, Anne-Cecilie Sibue, Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban henlegges «fordi intet straffbart forhold er bevist». Dette er veldig gledelig, og en seier for ytringsfriheten og for den frie kunstens stilling! Den relevante delen av denne kampanjen som dermed gjenstår er at Regjeringen ved Erna Solberg kommer med en formell unnskyldning til Black Box, regissørene og skuespillerne.

Signed by/ underskrevet av:

Nr Navn Dato
1 Lene Auestad 16.03.2019
2 Didier Muya 16.03.2019
3 Håvard Syvertsen 16.03.2019
4 Eldar Skar 16.03.2019
5 Kjersti Opstad 16.03.2019
6 Brynjar Bjerkem 16.03.2019
7 Karl Eldar Evang 16.03.2019
8 Rickard Borgström 16.03.2019
9 Astrid Sæteren 16.03.2019
10 Gøril R. Myhre 16.03.2019
11 Pål Asle Pettersen 16.03.2019
12 Solveig Ane Kirkaune Øksendal 16.03.2019
13 Per Roger Sandvik 16.03.2019
14 Kenneth Mitsem 16.03.2019
15 Anne Reil 16.03.2019
16 Bjørg Jordal 16.03.2019
17 Mona Kristin Kalfoss 16.03.2019
18 Jørgen Strickert 16.03.2019
19 Erling Odd Berge 16.03.2019
20 Karin Aashamar 16.03.2019
21 Axel Fjeld 16.03.2019
22 Notto J. W. Thelle 16.03.2019
23 Gunnar Thune 16.03.2019
24 Joanna Sandbæk 16.03.2019
25 Vibeke Brøgger Klausen 16.03.2019
26 Synnøve Thomassen 16.03.2019
27 Anne Sofie Ljøsne 16.03.2019
28 Gunn Wiktoria Hansen 16.03.2019
29 Tone Ringen 16.03.2019
30 Dina Olsen 16.03.2019
31 Erle Marie Sørheim 16.03.2019
32 Tone Ljosland 16.03.2019
33 Jahn Magnus Eriksson 16.03.2019
34 Jannicke Schjøtt Christensen 16.03.2019
35 Morten Olsen 16.03.2019
36 May Lisbeth Amekrane 16.03.2019
37 Åse K karlsen 16.03.2019
38 Åsa Linusson 16.03.2019
39 Kurt J. Lauveng 16.03.2019
40 Vivian Brattsti Sørensen 16.03.2019
41 Kine Larsen 16.03.2019
42 Toril Mesna 16.03.2019
43 Kjersti Marie Grinde 16.03.2019
44 Vilde Rolfsen 16.03.2019
45 Are Johansen Ormberg 16.03.2019
46 Gunn Vigdis Værnes 16.03.2019
47 Signe Johansen 16.03.2019
48 Siri Wiggen 16.03.2019
49 Thorleif  Bamle 16.03.2019
50 Oddbjørg Kjelsnes 16.03.2019
51 Hege Anita Øvrebø 16.03.2019
52 Jan Rom 16.03.2019
53 Nils Anders Mortensen 16.03.2019
54 Mehdi Mousavi 16.03.2019
55 Jonathan urnes 16.03.2019
56 Mona Sørgård 16.03.2019
57 Sofia Vargas 16.03.2019
58 Jan Stette 16.03.2019
59 Annika Olsen Sverdrup 16.03.2019
60 Yngvar Larsen 16.03.2019
61 Kurt Urdshals 16.03.2019
62 Johnny  Kristiansen 16.03.2019
63 Lieselotte Jirasek 16.03.2019
64 Margaret Haugen 16.03.2019
65 Camilla Kitty Karlsen 16.03.2019
66 Karen Nikgol 16.03.2019
67 Odd Stensholt 16.03.2019
68 Berit Bradley 16.03.2019
69 Bente Owren 16.03.2019
70 Synne Værnes 16.03.2019
71 Arild Grimastad Iversen 16.03.2019
72 Chris Erichsen 16.03.2019
73 Martin Brostigen 16.03.2019
74 Jon Garcia de Presno 16.03.2019
75 Tore Honoré Bøe 16.03.2019
76 Dag Arne Farestveit 16.03.2019
77 Ebba Moi 16.03.2019
78 Anne Aall Rosendahl 16.03.2019
79 Alexander Rishaug 16.03.2019
80 Hanne Lauveng 16.03.2019
81 Wilfred Hildonen 16.03.2019
82 Elisabeth D-Nilsen 16.03.2019
83 Nora Céline Warholm Essahli 16.03.2019
84 Ellen MacDonald Helseth 16.03.2019
85 Tale Østrem 16.03.2019
86 Sjur Dagsland 16.03.2019
87 Morten Lauveng Jørgensen 16.03.2019
88 Catherine Anne Haanes 16.03.2019
89 Svein Inge Neergård 16.03.2019
90 Håkon Lie 16.03.2019
91 Jørgen Skjulstad 16.03.2019
92 Jon Tombre 16.03.2019
93 Iselin kristiansen 16.03.2019
94 Solveig Bøe 16.03.2019
95 Marit Skjærseth 16.03.2019
96 Kristoffer Ringerike 16.03.2019
97 Gelayoul Salamelahi 16.03.2019
98 Sabina Jacobsson 16.03.2019
99 Einar Skare 16.03.2019
100 Ivar Odd Båtnes 16.03.2019
101 Bente Simonsen Lejon 16.03.2019
102 Astrid Korssjøen 16.03.2019
103 Fredrik Giertsen 16.03.2019
104 Åse Bjørnsdatter Buberg 16.03.2019
105 Helga Forus 16.03.2019
106 Benjamin Hickethier 16.03.2019
107 Ifrah ciyow 16.03.2019
108 Karin kvebæk 16.03.2019
109 Eva Jenvild 16.03.2019
110 Hallvard halle Thomassen 16.03.2019
111 Norhild Woldstad 16.03.2019
112 Begard reza 16.03.2019
113 Liv Runesdatter 16.03.2019
114 Kourosh Mo 16.03.2019
115 Trond P S Munch 16.03.2019
116 Thee Yezen al obaide 16.03.2019
117 Andreas Haug Skogen 16.03.2019
118 Hermod Herstad 16.03.2019
119 Tanja Thorjussen 16.03.2019
120 Laila Durrani 16.03.2019
121 Ásmundur Ásmundsson 16.03.2019
122 Jon Platou Selvig 16.03.2019
123 Sara Jessica Desantiago 16.03.2019
124 Christian norum 16.03.2019
125 Mimmi Mattila 16.03.2019
126 Sissel Eikemo Helland 16.03.2019
127 Morten Minothi Kristiansen 16.03.2019
128 Jack Wang 16.03.2019
129 Kaia Eriksen 16.03.2019
130 Marianne Frederikke Skard Heier 16.03.2019
131 Gerd Reiersen 16.03.2019
132 Per Westerlund 16.03.2019
133 Andres Lekanger 17.03.2019
134 Anne Gerd Grimsby Haarr 17.03.2019
135 Christian Blandhoel 17.03.2019
136 Paul Farstad 17.03.2019
137 Rita Paramalingam 17.03.2019
138 Irene K Furulund 17.03.2019
139 Torstein Siverts 17.03.2019
140 Elsa Kvamme 17.03.2019
141 Sana afzal 17.03.2019
142 Jo Mikkel Sjaastad Huse 17.03.2019
143 Thomas Holme 17.03.2019
144 Trude Rashid 17.03.2019
145 Erik Honoré 17.03.2019
146 Thyra Aisha Græsdal 17.03.2019
147 Jocelyne Niang 17.03.2019
148 Mari Blekastad 17.03.2019
149 Tone Lund 17.03.2019
150 Inger Anne Lauveng 17.03.2019
151 Svein Schultz 17.03.2019
152 Martin Olafsen 17.03.2019
153 Anne Marte Taraldsen 17.03.2019
154 Ellen Lande 17.03.2019
155 Andre BRATTEN 17.03.2019
156 Sturla Holm Hansen 17.03.2019
157 Ingvild Havn Hammerstad 17.03.2019
158 Asgeir Søfteland 17.03.2019
159 Gustav Svihus Borgersen 17.03.2019
160 Inger-Lise Gulliksen 17.03.2019
161 Andrea Melø 17.03.2019
162 Aage Dahl 17.03.2019
163 MARTYN REED 17.03.2019
164 Thomas Markus Kvilhaug 17.03.2019
165 Tor Arne Ursin 17.03.2019
166 Ludvig Claeson 17.03.2019
167 johan söderström 17.03.2019
168 Hunter S. Thompson 17.03.2019
169 Isa Marina De Sousa Araújo 17.03.2019
170 Ole Kristian Wetten 17.03.2019
171 Siv Elina Støldal 17.03.2019
172 Christian Torset 17.03.2019
173 Bente Nøstdahl Klæboe 17.03.2019
174 Irene Sørli 17.03.2019
175 Bastian Klunde 17.03.2019
176 Harald Gleditsch 17.03.2019
177 Torunn Tusj 17.03.2019
178 Ingunn Judith Moen Reinsnes 17.03.2019
179 Svend Erichsen 17.03.2019
180 Andreas Meinich 17.03.2019
181 Nasim Rizvi 17.03.2019
182 Lasse G. Dahl 17.03.2019
183 Bjarne Våga 17.03.2019
184 Pernille Nylehn 17.03.2019
185 Girum Zeleke 17.03.2019
186 Steffen Hope 17.03.2019
187 Sten Vidar Wigand 17.03.2019
188 Tone Avenstroup 17.03.2019
189 Inger Waage 17.03.2019
190 Rachel dagnall 17.03.2019
191 Idar Helle 17.03.2019
192 Knut Helgeland 17.03.2019
193 Caro Seland Kirsebom 17.03.2019
194 Jan Christensen 17.03.2019
195 david dajani 17.03.2019
196 Arild Tony Lyngstadås 17.03.2019
197 helle antonsen 17.03.2019
198 Unni Hansen-Dahl 17.03.2019
199 Frank Andreassen 17.03.2019
200 Øystein G. Torp 17.03.2019
201 Tahir iqbal 17.03.2019
202 Brit Fougner 17.03.2019
203 Torhild Iren Ekmann 17.03.2019
204 Stein Stuwitz 17.03.2019
205 Gunn Fiske 17.03.2019
206 alex olsrud 17.03.2019
207 Gro Helene Brattensborg 17.03.2019
208 Mona Bentzen 17.03.2019
209 Håvard Saur 17.03.2019
210 Suzanne Paalgard 17.03.2019
211 Gudmund Valderhaug 17.03.2019
212 olav westad 17.03.2019
213 W Vincent Andre Knutsen 17.03.2019
214 Terje Sylvarnes 17.03.2019
215 Ellen J Røed 17.03.2019
216 Nina Bratland 17.03.2019
217 Aksel Høgenhaug 17.03.2019
218 Tarje Eikanger Gullaksen 17.03.2019
219 My Sofie Lie Høgenhaug 17.03.2019
220 Øyvind Strømsvåg 17.03.2019
221 Åse Aurdal 17.03.2019
222 Kristoffer Anders Skogheim Amundsen 17.03.2019
223 Maya Westlye Jones 17.03.2019
224 June Loretta Brefält 17.03.2019
225 Bjørg Rønning 17.03.2019
226 Ivar Andreas Wohl 17.03.2019
227 Ragna M. Grønstad 17.03.2019
228 Jan Fahle 17.03.2019
229 Kristina Quintano 17.03.2019
230 LivBye 17.03.2019
231 Eli Maria lundgaard 17.03.2019
232 Caroline Lea 17.03.2019
233 Siri Borge 17.03.2019
234 Camilla wærenskjold 17.03.2019
235 Ragnhild Aasland Sekne 17.03.2019
236 Kjersti Kaldhussæter Tilseth 17.03.2019
237 Andreas Hoem Røysum 17.03.2019
238 Monica sandtorv 17.03.2019
239 Robin Johansen 17.03.2019
240 Audun Myhra Bergwitz 17.03.2019
241 Hannah thea fox andersen 17.03.2019
242 Cecilie Schjatvet 17.03.2019
243 Liv Elin Hartvigsen 17.03.2019
244 Anne Karin Bonsak 17.03.2019
245 Rebekka Lossius 17.03.2019
246 Ingrid Kvamme Fredriksen 17.03.2019
247 Harald Lindbach 17.03.2019
248 Hans Edward Hammonds 17.03.2019
249 Tone Mutan 17.03.2019
250 Trond Halvorsen 17.03.2019
251 Nina Nordlien Nordenstrøm 17.03.2019
252 Sara Korshøj Christensen 17.03.2019
253 Robert Emil Berge 17.03.2019
254 Shkendije 17.03.2019
255 Evy Tjåland 17.03.2019
256 Unni Lefebure 17.03.2019
257 Sissel Malme 17.03.2019
258 Andreas Amble 17.03.2019
259 Tereza Nagy Nordmark 17.03.2019
260 Inger Lise Madsen 17.03.2019
261 Bjørn Hulleberg 17.03.2019
262 Greta Aagre 17.03.2019
263 Andrew Kibedi 17.03.2019
264 Trygve Sivertsen 17.03.2019
265 Silje Breivik 17.03.2019
266 Liv Aakvik 17.03.2019
267 Malo 17.03.2019
268 Berit Gundersen 17.03.2019
269 Susan Adellin 17.03.2019
270 Nora Elise Stemland 17.03.2019
271 Øyvind Ryan 17.03.2019
272 Berit Stamnes Johansen 17.03.2019
273 Elisabeth Slettnes 17.03.2019
274 Knut Tore Sætre 17.03.2019
275 Mariann Enge 17.03.2019
276 Inger Hege Krogh 17.03.2019
277 Emilie Dahlén 17.03.2019
278 Emil Jessen 17.03.2019
279 Else Krogh-Hansen 17.03.2019
280 Kristine Grunnfoss 17.03.2019
281 Erik Reitan 17.03.2019
282 Anita Hillestad 17.03.2019
283 Ingrid Vik 17.03.2019
284 Hamid Waheed 17.03.2019
285 Torhild Jevanord Kjoss 17.03.2019
286 Eirik Brånen 17.03.2019
287 Kjell Nordstrøm 17.03.2019
288 Ulf Nilseng 17.03.2019
289 Daniel Schmickl 17.03.2019
290 Betty nilsen 17.03.2019
291 Harpreet Bansal 17.03.2019
292 Ingvild Røstbø Kausland 17.03.2019
293 Marianne Helene Pheiff 17.03.2019
294 Anne Hammerås 17.03.2019
295 Anders Engebakken 17.03.2019
296 Gro Olsvold 17.03.2019
297 yildiz yalcin 17.03.2019
298 Kjetil Monkvik 17.03.2019
299 Aino Lundberg 17.03.2019
300 Leon Aune 17.03.2019
301 Ketil Magnussen 17.03.2019
302 Ida Johannessen 17.03.2019
303 Jan edgar sæther 17.03.2019
304 Fauzia Azouar 17.03.2019
305 Guttorm Johnsen 17.03.2019
306 Maren Sundt-Hansen 17.03.2019
307 Karmenlara Ely 17.03.2019
308 Dimitri Lurie 17.03.2019
309 Kathleen Morley 17.03.2019
310 Henning Harholt 17.03.2019
311 Hilde Wilberg 17.03.2019
312 Liv Landmark 17.03.2019
313 Ronja vara Sannerud 17.03.2019
314 Bjørg Rygnestad 17.03.2019
315 Fredrik Myhrvold Hansen 17.03.2019
316 Janne Løken 17.03.2019
317 Tommy Olsson 17.03.2019
318 Frithjof Eide Fjeldstad 17.03.2019
319 Trond Wathne Tveiten 17.03.2019
320 Inger Lise Ulvær 17.03.2019
321 Bjørn Larsen 17.03.2019
322 Lindahambro 17.03.2019
323 Anne Aall Rosendahl 17.03.2019
324 Veronica Molin Bruce 17.03.2019
325 Bård Eskild Frantzen 17.03.2019
326 Live F. Olsen 17.03.2019
327 Mona Eng 17.03.2019
328 Sølvi Myreng Skaran 17.03.2019
329 Gry Gaard 17.03.2019
330 Gard Rotmo 17.03.2019
331 Arne Johan Isaksen 17.03.2019
332 Kjersti Hansen Okolo 17.03.2019
333 Armelle Lefebure Anderson 17.03.2019
334 Ole Jacob Solberg 17.03.2019
335 Tordis Selvik Mjelde 17.03.2019
336 Steven Richard Crozier 17.03.2019
337 Anne-Sophie Erichsen 17.03.2019
338 Vibeke Bull-Tornøe 17.03.2019
339 Liselotte Steinwender 17.03.2019
340 Hanna Møller Elstad 17.03.2019
341 Hanne Storm Ofteland 17.03.2019
342 Laila Kongevold 17.03.2019
343 Steen Ory Bendtzen 17.03.2019
344 Unn C. Fyllingsnes 17.03.2019
345 Kristina Junttila 17.03.2019
346 Ida Zernichow Mathistad 17.03.2019
347 Kai Arne Svanæs-Soot 17.03.2019
348 Anette Johansen 17.03.2019
349 Margareta Bergman 17.03.2019
350 Petter Lie 17.03.2019
351 Jan Andre Normanno 17.03.2019
352 Stig Kj Moe-Riise 17.03.2019
353 Wenche Løkke 17.03.2019
354 Heidi Tømmerdal 17.03.2019
355 Line Ursula Wyller 17.03.2019
356 Stian Andersen 17.03.2019
357 Torill Bonnafoux Fjeldheim 17.03.2019
358 Trond Rasmussen 17.03.2019
359 Kristin Leifsdatter 17.03.2019
360 Miguel Utreras 17.03.2019
361 Mette Alfdatter 17.03.2019
362 Idun Baltzersen 17.03.2019
363 Anders Eiebakke 17.03.2019
364 Marius Emanuelsen 17.03.2019
365 Stefan Buhl Nielsen 17.03.2019
366 Njål Engløk 17.03.2019
367 Gøril Brevik Melbye 17.03.2019
368 Nicklas Gahnström 17.03.2019
369 Syed Hussain 17.03.2019
370 Linn Chatrin Mykletun 17.03.2019
371 Serina Erfjord 17.03.2019
372 Anette Röde Hagnell 17.03.2019
373 Yakshagana Nagarasa 17.03.2019
374 Leif Magne Tangen 17.03.2019
375 Siv Furunes 17.03.2019
376 Marte Aas 17.03.2019
377 Margrethe Andersen 17.03.2019
378 Leo Fossen Mlonyeni 17.03.2019
379 Vanessa Baird 17.03.2019
380 Jan Pettersen 17.03.2019
381 Otto Inge Olsen 17.03.2019
382 Nina guzman toft 17.03.2019
383 Ina Blom 17.03.2019
384 Roar Alexander Mikalsen 17.03.2019
385 Victor Mutelekesha 17.03.2019
386 Maria Wasvik 17.03.2019
387 Ann-Magritt Børresen 17.03.2019
388 Eva-Lill Bekkevad 17.03.2019
389 Martin Reinholtz 17.03.2019
390 Ingunn Arnesen 17.03.2019
391 Almira jusic 17.03.2019
392 Lene cecilie Glosimot 17.03.2019
393 Vidar Ytre-Arne 17.03.2019
394 Ingvald Straume 17.03.2019
395 Mirja Baun Krogstad 17.03.2019
396 Gro Hege Bergan 17.03.2019
397 June Paalgard 17.03.2019
398 Marianne Gihle 17.03.2019
399 andrea bakketun 17.03.2019
400 nikolai høgenhaug 17.03.2019
401 Inger-Lise Gabrielsen 17.03.2019
402 Jørn Erik Jenssen 17.03.2019
403 Guro Usterud 17.03.2019
404 Sindre Bangstad 17.03.2019
405 Tore Linné Eriksen 17.03.2019
406 Randi-Harriet Mentveit 17.03.2019
407 Janneke Flem Jansen 17.03.2019
408 Ina Otzko 17.03.2019
409 Sissel hansen 17.03.2019
410 Adam Ekholt 17.03.2019
411 Per Emil Grimstad 17.03.2019
412 Jan Fjeldstad 17.03.2019
413 Ida Samantha Drugg 17.03.2019
414 Fredrik Naumann 17.03.2019
415 Heidi Helene Sveen 17.03.2019
416 Stian Berg 17.03.2019
417 Julie Støp Husby 17.03.2019
418 Lisa Dahl-Westgaard 17.03.2019
419 Britt Kari Halvorsen 17.03.2019
420 Marianne Solberg 17.03.2019
421 Celine Louise Dyran Smith 17.03.2019
422 Jarle André Kleppa-Schau 17.03.2019
423 Øyvor B.J Hadi Faisal 17.03.2019
424 Jo Morten Weider 17.03.2019
425 Nikolaj Frobenius 17.03.2019
426 Bror Hagemann 17.03.2019
427 Inger Britt Haugjord 17.03.2019
428 Marianne Moltke-Hansen 17.03.2019
429 Eilin veatind 17.03.2019
430 kjersti berg 17.03.2019
431 Oddveig Helen Olsen 17.03.2019
432 Bodil Cecilie Paus 17.03.2019
433 Tuva Hennum 17.03.2019
434 Arnfinn Almås 17.03.2019
435 Alexander Slotten 17.03.2019
436 Fredrik Berberg 17.03.2019
437 Toril Kalsås 17.03.2019
438 Jan Erik Cortsen 17.03.2019
439 Jonny Fon 17.03.2019
440 Kirsten Andersen 17.03.2019
441 Maja Lagerdahl 17.03.2019
442 Petter Buhagen 17.03.2019
443 Helle Tangen 17.03.2019
444 Maj-Britt Aagaard 17.03.2019
445 franzisca arflot 17.03.2019
446 Torben Persen Jolma 17.03.2019
447 Aasny Omdal 17.03.2019
448 Jon Benjamin Tallerås 17.03.2019
449 Marit Kristine Flåtter 17.03.2019
450 Guro Sibeko 17.03.2019
451 Gunnvald Grønvik 17.03.2019
452 Heather Fuglevik 17.03.2019
453 Liv Stensby 17.03.2019
454 Carina Stensrud 17.03.2019
455 Evy Ann Hareide 17.03.2019
456 Anette Berg Leiren 17.03.2019
457 Jan-Helge Friling 17.03.2019
458 Line Baugstø 17.03.2019
459 Lars-Sverre Finstad 17.03.2019
460 Elin johnsen 17.03.2019
461 Marius wulfsberg 17.03.2019
462 Inger Johanne Todal Morset 17.03.2019
463 Per Ingolf Skaare 17.03.2019
464 Eva Andersen 17.03.2019
465 Kjersti Østerås 17.03.2019
466 Tone Gellein 17.03.2019
467 Ane Knutsen 17.03.2019
468 Rozerin Algunerhan 17.03.2019
469 Marit Bråten 17.03.2019
470 Leif Egil Olsen 17.03.2019
471 Elin Synnes 17.03.2019
472 Anne Mette Johnsen 17.03.2019
473 Anine Nonshaugen 17.03.2019
474 Hans Helge Lorentzen 17.03.2019
475 Sonia Muñoz Llort 17.03.2019
476 Sven Malmgren 17.03.2019
477 Tonje Alice Madsen 17.03.2019
478 Anne Christine Næss 17.03.2019
479 Per Ivar Hammershaug 17.03.2019
480 Liv Dagny Breines 17.03.2019
481 Leif Henning Broch Johnsen 17.03.2019
482 Trude Eker 17.03.2019
483 Fuad Karimov 17.03.2019
484 Hedda Fredly 17.03.2019
485 Jon Oftedal Roli 17.03.2019
486 Siri Hermansen 17.03.2019
487 Frøydis Helene Frøsaker 17.03.2019
488 Maria Kvilhaug 17.03.2019
489 Elin Lervik 17.03.2019
490 Ingvild Schmedling 17.03.2019
491 Kine Henriksen 17.03.2019
492 Line Sanne 17.03.2019
493 Line Rosvoll 17.03.2019
494 Steinar Sletbak 17.03.2019
495 Brynhild Bye-Tiller 17.03.2019
496 Marte Huke 17.03.2019
497 Alf Jørgen Bråtane 17.03.2019
498 Nils Christian Fossdal 17.03.2019
499 Anne Panda Gjems Rudi 17.03.2019
500 Jørn Mandla Sibeko 17.03.2019
501 Bjørnar Mortensen Vik 17.03.2019
502 Jostein Greibrokk 17.03.2019
503 Annlaug Stokke 17.03.2019
504 Cathrine Muryn 17.03.2019
505 Ole K. vardenær Olsen 17.03.2019
506 Øyvind sarheim 17.03.2019
507 Kjell Arnestad 17.03.2019
508 Goran Stene Solomonovic 17.03.2019
509 Jonathan Hall 17.03.2019
510 Kyrre Laastad 17.03.2019
511 tone Bjørnstad 17.03.2019
512 helle siljeholm 17.03.2019
513 Berger Gilles 17.03.2019
514 Tone Rose Bjerke 17.03.2019
515 Giske Sigmundstad 17.03.2019
516 Kikki Strømstad 17.03.2019
517 Helena Wik 17.03.2019
518 Veronica Salinas 17.03.2019
519 Ole Pedersen 17.03.2019
520 Kristin Groven Holmboe 17.03.2019
521 Karoline Sætre 17.03.2019
522 Christopher Gambert 17.03.2019
523 matt bagguley 17.03.2019
524 Anne Marthe Dyvi 17.03.2019
525 Marit Amundsen 17.03.2019
526 Grete Simpson 17.03.2019
527 Kjersti Margreta Austdal 17.03.2019
528 Turid kjernlie 17.03.2019
529 Roghieh Asgari Torvund 17.03.2019
530 Judith Nærland 17.03.2019
531 Veronica Nylehn 17.03.2019
532 Sara Kinge Bergland 17.03.2019
533 Per Roar Thorsnes 17.03.2019
534 Ingeborg Henriksen 17.03.2019
535 Siri Gjære 17.03.2019
536 Trine Sæther 17.03.2019
537 Odd Rikard Bredal 17.03.2019
538  Bjørg Jankila 17.03.2019
539 Kristina Kiberg 17.03.2019
540 Camilla M. Brandt 17.03.2019
541 Frederikke gurstad 17.03.2019
542 Katrine Hognestad Owe 17.03.2019
543 Mona Høgli 17.03.2019
544 Tor-Magnus Lundeby 17.03.2019
545 Patrick Shaw Iversen 17.03.2019
546 Wenche bruvik 17.03.2019
547 Per Olav Kaldestad 17.03.2019
548 Ragnhild Hedemann 17.03.2019
549 Håkon Karoliussen 17.03.2019
550 Erle Stenberg 17.03.2019
551 Mariann Hagen 17.03.2019
552 Brit Anne Hestvik 17.03.2019
553 Lars Vold 17.03.2019
554 Lars Einar Karlsen 17.03.2019
555 Fride Eeg-Henriksen 17.03.2019
556 Tina Rigby Hanssen 17.03.2019
557 Maria Bock 17.03.2019
558 Pernille Brosten 17.03.2019
559 Liilian Saksi 17.03.2019
560 Hamzeh 17.03.2019
561 Barbro Lindeberg 17.03.2019
562 celine engebrigtsen 17.03.2019
563 Siren Elise Dversnes Dahle 17.03.2019
564 Kåre Alme 17.03.2019
565 Ole Ask 17.03.2019
566 Sigrun Johansen 17.03.2019
567 Jan Tariq Rui-Rahman 17.03.2019
568 Hedvig Lien Rytter 17.03.2019
569 Geir Opdal 17.03.2019
570 Mariann Youmans 17.03.2019
571 Unni S. Holbrook 17.03.2019
572 Sigrid Kolbjørnsen 17.03.2019
573 Sandra Stokka 17.03.2019
574 Elen Marie Kirkaune 17.03.2019
575 Rajna Hildonen Negård 17.03.2019
576 Kaya Eidtang 17.03.2019
577 Hedda Lilleng 17.03.2019
578 Berit Rusten 17.03.2019
579 Ingrid berge 17.03.2019
580 Karin Beate Pettersen 17.03.2019
581 Linda Bournane Engelberth 17.03.2019
582 Solveig Holthe Bygdnes 17.03.2019
583 Filip Ness Svendsen 17.03.2019
584 Ida Madsen Følling 17.03.2019
585 Stephanie von Spreter 17.03.2019
586 Katja Henriksen Schia 17.03.2019
587 åse vegge 17.03.2019
588 Caterina Cattaneo 17.03.2019
589 Maya Økland 17.03.2019
590 Mar Gjelstad 17.03.2019
591 Eirik Reikerås 17.03.2019
592 nizam najjar 17.03.2019
593 Tonje Thwin Hagen 17.03.2019
594 Benedikte Kielland 17.03.2019
595 Heidi Vågen 17.03.2019
596 Christine Vik Bratvold 17.03.2019
597 Ida Marie Simers 17.03.2019
598 Miriam Bøttcher 17.03.2019
599 Matti Lucie Arentz 17.03.2019
600 Thomas Gunerius Foshaug Bergsten 17.03.2019
601 Morten Johansen Kristoffersen 17.03.2019
602 Ane Hjort Guttu 17.03.2019
603 Ingvald Kristian Lind Pettersen 17.03.2019
604 Ingvild Nærum 17.03.2019
605 Harriet Carlin 17.03.2019
606 Helén Vikstvedt 17.03.2019
607 kristin tårnesvik 17.03.2019
608 Morten Fjellheim 17.03.2019
609 Egil Andreassen 17.03.2019
610 Trond Thorbjørnsen 17.03.2019
611 Bjarte vatlestad 17.03.2019
612 Thomas Winther 17.03.2019
613 Kitty williams 17.03.2019
614 Gøril Nordgaard 17.03.2019
615 Maya Øvrebø 17.03.2019
616 Hege Bjørnør 17.03.2019
617 Ann Kristin Traaen 17.03.2019
618 Marit Moum Aune 17.03.2019
619 Thor Fivelstad 17.03.2019
620 Tom Isachsen 17.03.2019
621 Nina Monsen 17.03.2019
622 Guro Stølan Ness 17.03.2019
623 Egil Heine Strand 17.03.2019
624 Jorunn Hellesø 17.03.2019
625 Anita Nordis Østerås 17.03.2019
626 Trine Eriksen 17.03.2019
627 Kirsti Apeland 17.03.2019
628 Camilla Fagerli 17.03.2019
629 Hanna Høiness 17.03.2019
630 Jorunn Folkvord 17.03.2019
631 Ellisiv Lindkvist 17.03.2019
632 Heidi Grønnerud 17.03.2019
633 Lene Danielsen 17.03.2019
634 Emil Johnsen 17.03.2019
635 Hanne T. Asheim 17.03.2019
636 Kjersti Alstermo Khalili 17.03.2019
637 Per Schreiner 17.03.2019
638 Kyuja Bae 17.03.2019
639 Nora Hagen 17.03.2019
640 Elisabeth Eggum 17.03.2019
641 Sara Bell 17.03.2019
642 Magne Hage 17.03.2019
643 Marianne Haugli 17.03.2019
644 Camilla Dahl 17.03.2019
645 Ingrid Haakstad 17.03.2019
646 Sigbjørn Bratlie 17.03.2019
647 Gidsken Braadlie 17.03.2019
648 Silje Linnerud Jenssen 17.03.2019
649 Ann Kristin Nordheim 17.03.2019
650 Sveinn Fannar Jóhannsson 17.03.2019
651 Ingrid Furulund 17.03.2019
652 Matias Rønningen 17.03.2019
653 Grete Hoel Haugen 17.03.2019
654 Ørjan Selnes Guldbjørnsen 17.03.2019
655 Katrine Tveit 17.03.2019
656 Shoaib Sultan 17.03.2019
657 Jan Michael Soos Stave 17.03.2019
658 Pernille Gormsen 17.03.2019
659 Eirik Langås Jørgensen 17.03.2019
660 Vilde Frafjord Strømsvåg 17.03.2019
661 Stian Nerdal Berntsen 17.03.2019
662 Lena Bull 17.03.2019
663 Eivor Vndenes 17.03.2019
664 Johanna Engen 17.03.2019
665 May-Liss Nilsen Marakat 17.03.2019
666 Sverre Knudsen 17.03.2019
667 Sven Ytrelid 17.03.2019
668 John Birger Wormdagl 17.03.2019
669 Yngve Emil Marcussen 17.03.2019
670 Lefebure 17.03.2019
671 Mariann Evensen 17.03.2019
672 Siavash Mobasheri 17.03.2019
673 Arne Kristian Buvarp 17.03.2019
674 Rehan Anwar 17.03.2019
675 Bente Erichsen 17.03.2019
676 Marie Håland 17.03.2019
677 Ida birkvad 17.03.2019
678 Pelle Dengsø 17.03.2019
679 Morten Gran 17.03.2019
680 Lennart kittilsen 17.03.2019
681 Reidun Eli Nylehn 17.03.2019
682 Raul Boris Briceno 17.03.2019
683 Eileen Berge 17.03.2019
684 Tor Ivar Hagen 17.03.2019
685 Lin Jønnum 17.03.2019
686 Cecilie Mossige 17.03.2019
687 Katinka Maraz 17.03.2019
688 Inés Belli 17.03.2019
689 Marte-Margrete Larsdatter Akerbæk Klanderud 17.03.2019
690 Eva Dkevik 17.03.2019
691 Bjarte Malum 17.03.2019
692 Nina Kirkhus 17.03.2019
693 Christian Larsen 17.03.2019
694 Bjørn Jakobsen 17.03.2019
695 Knut Kjæreng 17.03.2019
696 Thale Tornes 17.03.2019
697 Mercedes mühleisen 17.03.2019
698 Marianne Ursin Sivoll 17.03.2019
699 Eli Fossdal Vaage 17.03.2019
700 patricia canellis 17.03.2019
701 Tone Holm 17.03.2019
702 Jan Egil Aslaksen 17.03.2019
703 knut skaun sveen 17.03.2019
704 Maria Brinch 17.03.2019
705 Anne Grete Langseth 17.03.2019
706 Lisbet Sundet 17.03.2019
707 Paul Harkestad 17.03.2019
708 Mohammed lazreg 17.03.2019
709 Elisabet Ottestad 17.03.2019
710 Steffen Telstad 17.03.2019
711 Harald Ottesen Nødtvedt 17.03.2019
712 Maria Sommer 17.03.2019
713 Faith Guss 17.03.2019
714 Hilde G Andersen 17.03.2019
715 Ingrid Haarstad Rekkavik 17.03.2019
716 Eline medbøe 17.03.2019
717 Lise Gundersen 17.03.2019
718 Hildegunn Winther 17.03.2019
719 Stine Randby 17.03.2019
720 Linda Lillevik 17.03.2019
721 Kristine Jensen Wendt 17.03.2019
722 Mette Katherine Skreslet 17.03.2019
723 Kjellaug Bjerkli Haarberg 17.03.2019
724 Ketil Bordewich 17.03.2019
725 Eva Fagerli sæthren 17.03.2019
726 Christian Bloom 17.03.2019
727 Solveig Albrecht Wahl 17.03.2019
728 Jorunn Lind Eriksen 17.03.2019
729 Ylva Wærenskjold 17.03.2019
730 Tony Andre Schultz 17.03.2019
731 Gunnar wærness 17.03.2019
732 Janne beate jensen 17.03.2019
733 Vibeke Hanssen 17.03.2019
734 åse karlsen 17.03.2019
735 Eli Herlaug Eines 17.03.2019
736 Kjersti Nordhagen 17.03.2019
737 Anne Marie Kjønaas 17.03.2019
738 Anne Margrethe Sørli-Bolneset 17.03.2019
739 Jenny Svensson 17.03.2019
740 Kris Bue 17.03.2019
741 Atle Hansen 17.03.2019
742 Lena Solli Sal 17.03.2019
743 Thea Urdal 17.03.2019
744 Maria Halvorsen 17.03.2019
745 Flu Hartberg 17.03.2019
746 Mari Høgsnes Krokstad 17.03.2019
747 Merete Nordahl 17.03.2019
748 Ingeborg Bjerke Styve 17.03.2019
749 Ragnhild Hoel 17.03.2019
750 Katarina Skår Lisa 17.03.2019
751 Karine T Kjørk 17.03.2019
752 Jon Gunnar Wold 17.03.2019
753 marius borgen 17.03.2019
754 Margrete Kvalbein 17.03.2019
755 Linda  Bucheli-Garces 17.03.2019
756 Birgitte Sigmundstad 17.03.2019
757 Trudy Mørk Wollbraaten 17.03.2019
758 Siri Angell Flengsrud Sivagnanam 17.03.2019
759 Vetle Karlsen Søiland 17.03.2019
760 Berit Rognan 17.03.2019
761 Ola steig 17.03.2019
762 Mari Rise Knutsen 17.03.2019
763 Yngvill Kolset Haga 17.03.2019
764 Tore Thorvaldsen Sandbakken 17.03.2019
765 Gunnbjørg Gunnarsdottir 17.03.2019
766 Marte Reithaug Sterud 17.03.2019
767 cirstyn bech 17.03.2019
768 Kjell Erik Andersen 17.03.2019
769 Hilde Kristoffersen 17.03.2019
770 Aud Gilde 17.03.2019
771 Turid Hovden 17.03.2019
772 Frode Sagedal 17.03.2019
773 Hilde vonstad 17.03.2019
774 jan ingvar toft 17.03.2019
775 Thor Hallgrimsen 17.03.2019
776 Britt-Marie Forsudd 17.03.2019
777 Silje Drengsrud 17.03.2019
778 Siri Ingul 17.03.2019
779 Linda Amundsen 17.03.2019
780 Ingvild Hammer 17.03.2019
781 Solveig Margrethe Wang 17.03.2019
782 Thomas Olai Risbøl 17.03.2019
783 Nils Oortwijn 17.03.2019
784 Ole Jørgen Løvås 17.03.2019
785 Fredrik Kvåle Dørum 17.03.2019
786 Ewa Andersen 17.03.2019
787 Lisa Colette Bysheim 17.03.2019
788 Jarle Skaug 17.03.2019
789 Solfrid Fagerbakk Klepp 17.03.2019
790 Jostein Hetland 17.03.2019
791 Anette Opheim 17.03.2019
792 Kjersti Flaen 17.03.2019
793 Sven Henriksen 17.03.2019
794 Gorm Grømer 17.03.2019
795 Katrine Kirsebom 17.03.2019
796 Sanne Mathiassen 17.03.2019
797 Elin Furru 17.03.2019
798 Thea Sundstedt Baugstø 17.03.2019
799 Øyvind Brandtzæg 17.03.2019
800 Marie Louise Lie 17.03.2019
801 Kristin Aardal 17.03.2019
802 Kaja Mærk Egeberg 17.03.2019
803 Deise Faria Nunes 17.03.2019
804 Fru Andersen 17.03.2019
805 Herman Ohrvik 17.03.2019
806 Vivi Vatnbakk 17.03.2019
807 Martin Lønnum Midjo 17.03.2019
808 Torfinn Jarl Bjørklund 17.03.2019
809 Marie Hustad 17.03.2019
810 Thomas Kvam 17.03.2019
811 Guri Hagen Glans 17.03.2019
812 Sølve Renolen 17.03.2019
813 Sissel Irene Rotmo 17.03.2019
814 Susanne Christensen 17.03.2019
815 Janne Lisesdatter Håkonsen 17.03.2019
816 Tine Bjørgve 17.03.2019
817 Tiffany Morrell 17.03.2019
818 Ole Christian Gullvåg 17.03.2019
819 Nils Herman Schultz 17.03.2019
820 Martin Løchsen 17.03.2019
821 Thomas Øian Mårud 17.03.2019
822 Berit Nilsen 17.03.2019
823 Siren Aarhus Kristoffersen 17.03.2019
824 Belinda E. Kjernli 17.03.2019
825 Egil Niclaes Reksten 17.03.2019
826 Vera Holte 17.03.2019
827 Erlend Ona Gjul 17.03.2019
828 Liv Karin Dahlstrøm 17.03.2019
829 Aksel Sebastien Pepin 17.03.2019
830 Hilde Saraksen 17.03.2019
831 Merethe Giertsen 17.03.2019
832 Nina Odegard 17.03.2019
833 Kari Marie Manum 17.03.2019
834 Åse Nordnes 17.03.2019
835 Siri Tangen 17.03.2019
836 Thomas Oxem 17.03.2019
837 Annelise Rosemary Bothner-by 17.03.2019
838 Lin Katrine Hauglund 17.03.2019
839 Trine Åshildsdatter Kolmannskog 17.03.2019
840 Bente Vold 17.03.2019
841 Egil Johansen 17.03.2019
842 Nina Bakke 17.03.2019
843 Ingrid Velle 17.03.2019
844 Mina Weider 17.03.2019
845 Camilla von Køppen 17.03.2019
846 Gunnhild Tjåland 17.03.2019
847 sebastian schelbred 17.03.2019
848 Sigrid Alnæs 17.03.2019
849 Jonas Skjelde 17.03.2019
850 Per Anton Øverseth Olsen 17.03.2019
851 Asger Hagerup 17.03.2019
852 Siri Follerås 17.03.2019
853 Jeanette Syversen 17.03.2019
854 Heidi Bjørnerem 17.03.2019
855 Bendik Kaltenborn 17.03.2019
856 Rikke Grønvold 17.03.2019
857 Anne Rigmor Johansen 17.03.2019
858 Turid Tafjord 17.03.2019
859 Kari Osk Gretudottir Ege 17.03.2019
860 Alireza Djabbary 17.03.2019
861 Morten Borgersen 17.03.2019
862 Isak Christian Isaksen 17.03.2019
863 Kittil Berg 17.03.2019
864 Brit Johnsrud 17.03.2019
865 Petter Johannessen 17.03.2019
866 Tone Klæth Holm 17.03.2019
867 Øystein Nestaas 17.03.2019
868 Laila Tønder 17.03.2019
869 Katharina Jenssen 17.03.2019
870 Liv Ekra Ornsäter 17.03.2019
871 Maja Eline Larssen 17.03.2019
872 Ole Erik Løvold 17.03.2019
873 Anders Heber 17.03.2019
874 Maria Isabel Cardoso da Costa 17.03.2019
875 Mari Fjellanger 17.03.2019
876 Anders Hamre Sveen 17.03.2019
877 Tale Tjugen 17.03.2019
878 Charlotte Ho 17.03.2019
879 Irene Bergljot  Dahle 17.03.2019
880 Siri Fransson 17.03.2019
881 Tess Nyrud Poortman 17.03.2019
882 Eivor Bekkhus 17.03.2019
883 Alma Suvalic 17.03.2019
884 Carl Christian Hustad 17.03.2019
885 Ivar Nergaard 17.03.2019
886 Maja Mendoza 17.03.2019
887 Stian Husevik Stavland 17.03.2019
888 Monika Röthle 17.03.2019
889 Benjamin Wiik 17.03.2019
890 Ingrid kvamme 17.03.2019
891 Elina Waage Mikalsen 17.03.2019
892 Natasha Radenovic 17.03.2019
893 Anita Antonsen 17.03.2019
894 birgitte simers 17.03.2019
895 Lena Lindgren 17.03.2019
896 kjersti elvik 17.03.2019
897 Reidar Sellevold 17.03.2019
898 Jon Vegard Hovdal 17.03.2019
899 Øystein B. Hansen 17.03.2019
900 Anje Müller Gjesdal 17.03.2019
901 Kristel Louise Veer 17.03.2019
902 Nils C. Hamsund Boberg 17.03.2019
903 André Sundbø Olsen 17.03.2019
904 Roger Opdal paulsen 17.03.2019
905 Anne Werner 17.03.2019
906 Hogne Nordnes Svendsgård 17.03.2019
907 Siw A Pedersen 17.03.2019
908 daniel slåttnes 17.03.2019
909 Isolde Hjeldnes 17.03.2019
910 Kristine Haugland 17.03.2019
911 Ivar Storm Peersen 17.03.2019
912 Trine Rogg Korsvik 17.03.2019
913 Aina Griffin 17.03.2019
914 Solveig Jenssveen 17.03.2019
915 Ingvill Hovlund 17.03.2019
916 harald lange 17.03.2019
917 Karen Marie Vinje 17.03.2019
918 Knut-Egil Ohnstad 17.03.2019
919 Kjetil Egeland 17.03.2019
920 Kristin Stensrud 17.03.2019
921 Miranda Moen 17.03.2019
922 Itonje Søimer Guttormsen 17.03.2019
923 Sigrid Randers-Pehrson 17.03.2019
924 Maria Helseth Greve 17.03.2019
925 Henriette Pedersen 17.03.2019
926 henning løken 17.03.2019
927 Sissel M Bergh 17.03.2019
928 Benedicte Mohr 17.03.2019
929 Joakim Kristoffer Gunby 17.03.2019
930 Jon Egil Brekke 17.03.2019
931 Turid Helland 17.03.2019
932 Per Kviberg Wiik 17.03.2019
933 Lillian G Rasmussen 17.03.2019
934 Jakob Amadeus Hetland 17.03.2019
935 Johannes Joner 17.03.2019
936 Kjetil Kvist 17.03.2019
937 Runa Carlsen 17.03.2019
938 Ivar killi 17.03.2019
939 Anett Ytre-Eide 17.03.2019
940 Isak Anderssen 17.03.2019
941 Rajn Eida Scottini 17.03.2019
942 Beate Kristin Hegdahl 17.03.2019
943 Petter Carlsen 17.03.2019
944 Elisabeth Jansky 17.03.2019
945 Geir Jørgensen 17.03.2019
946 Gisken Sofie Smaaland Nordgaard 17.03.2019
947 Mikala Sarah Kjær 17.03.2019
948 Anne-liis Kogan 17.03.2019
949 Sunniva Ihlhaug 17.03.2019
950 Tor Lumumba Jones 17.03.2019
951 Olaug Aaberge 17.03.2019
952 Maureen Baird 17.03.2019
953 Henrik Høie 17.03.2019
954 Tord Nygreen 17.03.2019
955 Ann Mari Nordengen 17.03.2019
956 Dan-Robin Hansen 17.03.2019
957 Astrid Andreassen 17.03.2019
958 Hege Strand 17.03.2019
959 Linda Forsvik 17.03.2019
960 Odd Arne Alstad 17.03.2019
961 Sverre Spjotum 17.03.2019
962 Asgeir Rekkavik 17.03.2019
963 Tanja Boman 17.03.2019
964 Njål Albrechtsen 17.03.2019
965 Frode Jørum 17.03.2019
966 Bjørn Ognøy 17.03.2019
967 Kristine Kolstad 17.03.2019
968 Ståle Gerhardsen 17.03.2019
969 Geir Moseid 17.03.2019
970 Rune Andreassen 17.03.2019
971 Åsmund Færavaag 17.03.2019
972 Thomas Bruvik 17.03.2019
973 Petronella Ibsen- Børnick 17.03.2019
974 Caroline grønbekk 17.03.2019
975 Rolf G. Torgersen 17.03.2019
976 Solveig Iglebæk 17.03.2019
977 Minni Katina Mertens 17.03.2019
978 Bengt Nilsen 17.03.2019
979 Alexander Arneberg 17.03.2019
980 Jan Henning Kleven 17.03.2019
981 Lisa Størseth Pettersen 17.03.2019
982 Bent Olav Olsen 17.03.2019
983 Faisal Butt 17.03.2019
984 Siv Svendsen 17.03.2019
985 Bjørn Rønning 17.03.2019
986 Karina Tjelle Bjørnestad 17.03.2019
987 Einar Goksøyr Åsen 17.03.2019
988 Ida Stoltz 17.03.2019
989 Julie Falkevik Tungevåg 17.03.2019
990 Ragnhild Svanberg 17.03.2019
991 Jan Børre Nyhaug 17.03.2019
992 Synnøve Sætrum 17.03.2019
993 Per Platou 17.03.2019
994 Kristine hval blekken 17.03.2019
995 synne røbekk 17.03.2019
996 Nicolai Gulowsen 17.03.2019
997 Sofie Engelstad 17.03.2019
998 Mirjam Bjerkenes 17.03.2019
999 katarina caspersen 17.03.2019
1000 Alex T Sen 17.03.2019
1001 Bjørn Olesen 17.03.2019
1002 Gyrid Anne Mangersnes 17.03.2019
1003 Beate Brevik 17.03.2019
1004 Nina Sand Grøtting 17.03.2019
1005 Nina Weidemann 17.03.2019
1006 Hanna Nordlien Berg 17.03.2019
1007 Marie Mjåseth 17.03.2019
1008 Signe Hamborg 17.03.2019
1009 Tine Lund Halvorsen 17.03.2019
1010 Heidi Jansen 17.03.2019
1011 Nicoleta Atanasiu 17.03.2019
1012 Atle Wedaa 17.03.2019
1013 Kersti Maren Halvorsen 17.03.2019
1014 Nina Sæther 17.03.2019
1015 Michaela Gettwert 17.03.2019
1016 Helle Sørbye Larsen 17.03.2019
1017 Morten Flaten 17.03.2019
1018 Hanna Englund Sunnarvik 17.03.2019
1019 Cecilie Cottis Østreng 17.03.2019
1020 Lillian Lilleløkken 17.03.2019
1021 Ingvild Grinaker 17.03.2019
1022 Ingelin Charlotte Krogh 17.03.2019
1023 Guandaline Sagliocco 17.03.2019
1024 Tone Velldal 17.03.2019
1025 Siri Forberg 17.03.2019
1026 Monica Nkehi Okpe 17.03.2019
1027 Helga Guren 17.03.2019
1028 Eva Holstad 17.03.2019
1029 Amalie Mikkelsen Vere 17.03.2019
1030 Gudbjörg Jonsdottir 17.03.2019
1031 Marit Vik Sæther 17.03.2019
1032 Jon Arne Mogstad 17.03.2019
1033 Gaute Adela Aastorp  Cudjoe 17.03.2019
1034 Kristiane Lange 17.03.2019
1035 Janina Hortman 17.03.2019
1036 Torunn Midteng Viik 17.03.2019
1037 Veronika Røssland 17.03.2019
1038 Asbjørn René Josdal 17.03.2019
1039 Viggo Østebø 17.03.2019
1040 Khalid Maimouni 17.03.2019
1041 Ero Karlsen 17.03.2019
1042 Christian Wetås Evensen 17.03.2019
1043 Turid Kaarby 17.03.2019
1044 Lars C. Haaland 17.03.2019
1045 Kjetil Bjørke 17.03.2019
1046 Sunniva Skar Tangen 17.03.2019
1047 Erlend Christian Settli Brun 17.03.2019
1048 Kristin Günther 17.03.2019
1049 Marny Bordal Skigtrø 17.03.2019
1050 Solveig Stokkeland 17.03.2019
1051 Signe Marie Fløystad Aune 17.03.2019
1052 Ann Helen Øiamo 17.03.2019
1053 Leiv Igor Devold 17.03.2019
1054 Dag Esben Fredriksen 17.03.2019
1055 Per Anton Nesjan 17.03.2019
1056 Magnus Tindberg 17.03.2019
1057 Linda Nymann 17.03.2019
1058 Marit Omland 17.03.2019
1059 Jiska Huizing 17.03.2019
1060 Vår Benum 17.03.2019
1061 Eva Grainger 17.03.2019
1062 Bjørg Selma Aall 17.03.2019
1063 Audun Øvergård 17.03.2019
1064 Marit Ødegaard 17.03.2019
1065 Johanne Fossheim 17.03.2019
1066 Morten Berger Karlsen 17.03.2019
1067 Marius Alexander Kverneng Bonde 17.03.2019
1068 Astrid Skramstad 17.03.2019
1069 Alva Brosten 17.03.2019
1070 Cathrine Finsrud Stustad 17.03.2019
1071 Bibi Nabi 17.03.2019
1072 Tale Næss 17.03.2019
1073 Saralinn Hembre Singstad 17.03.2019
1074 Signe Kristine Fikse 17.03.2019
1075 Monika Dillschneider 17.03.2019
1076 Terje Odland 17.03.2019
1077 andreas nordenstam 17.03.2019
1078 Ronald Zeiger 17.03.2019
1079 Jakob Oredsson 17.03.2019
1080 Lars martiniussen 17.03.2019
1081 June Bendiksen 17.03.2019
1082 Marcus Aurelius Skaar Lorentzen 17.03.2019
1083 Therese Storn 17.03.2019
1084 Kristian Seres 17.03.2019
1085 Ann-Rita Danielsen Hol 17.03.2019
1086 John Egil Sebastian 17.03.2019
1087 Pia Settem 17.03.2019
1088 Karin Honore Bøe 17.03.2019
1089 Anita Marholm 17.03.2019
1090 Anne Bjerk 17.03.2019
1091 Geirid Solem 17.03.2019
1092 Bård Ydén 17.03.2019
1093 Sofie Bratseth 17.03.2019
1094 Ida Marie Bardalen Fløystad 17.03.2019
1095 Anna-Lisa Olsen 17.03.2019
1096 Torstein Folmo 17.03.2019
1097 Magnhild Hoddevik 17.03.2019
1098 Didrik Humblen 17.03.2019
1099 Rikke Gjertsen 17.03.2019
1100 Merete Steiro Mortensen 17.03.2019
1101 Sadat muharremi 17.03.2019
1102 Lajla Hvaal 17.03.2019
1103 Magnus Nome 17.03.2019
1104 Tone Bratteli 17.03.2019
1105 Silje lie 17.03.2019
1106 Jorunn Viken 17.03.2019
1107 Rune Sørgård 17.03.2019
1108 Markus Bakkevik moestue 17.03.2019
1109 Siri Røssevold 17.03.2019
1110 Kaja Petersen 17.03.2019
1111 Lande-Hamre Trine-Lise 17.03.2019
1112 Therese Skogsberg 17.03.2019
1113 Paul-Ottar Haga 17.03.2019
1114 Mira Refseth Langeland 17.03.2019
1115 Espen Olaisen 17.03.2019
1116 Tore Renland 17.03.2019
1117 Karen Milde 17.03.2019
1118 Fredrik Solberg 17.03.2019
1119 Mughilan Selvarajah 17.03.2019
1120 Jan Bojer Vindheim 17.03.2019
1121 Gunnborg Midjo 17.03.2019
1122 Geir Morstad 17.03.2019
1123 Ingrid Larssen 17.03.2019
1124 lars laumann 17.03.2019
1125 Johanne Margrethe Kippersund Nesdal 17.03.2019
1126 Maryam Madar 17.03.2019
1127 Gunvor Holst 17.03.2019
1128 Silje storstein 17.03.2019
1129 Joachim Henstad 17.03.2019
1130 Sissel Johansen 17.03.2019
1131 Mikael Varg Langli 17.03.2019
1132 Raymond Johnsen 17.03.2019
1133 Beate Petersen 17.03.2019
1134 Jannicke Veum-Søhoel 17.03.2019
1135 Nora Grindstein Svalheim 17.03.2019
1136 Helle Stensbak 17.03.2019
1137 Mattis Herman Nyquist 17.03.2019
1138 Petter Frost Fadnes 17.03.2019
1139 Mons Johannes Ensrudhagen 17.03.2019
1140 Johan Danielsen 17.03.2019
1141 Ida Simonsen 17.03.2019
1142 Viviana Vega 17.03.2019
1143 katrina lenore sjøberg 17.03.2019
1144 Marianne Dahl 17.03.2019
1145 Maria Jørgensen 17.03.2019
1146 Jenny Mueni Ndunda 17.03.2019
1147 Ali Mirahmadi 17.03.2019
1148 Lotte Pettersen 17.03.2019
1149 Ingrid Holøs 17.03.2019
1150 Tor Johansen 17.03.2019
1151 Annika Lisa Belisle 17.03.2019
1152 Sverre Houmb 17.03.2019
1153 Terje Brevik 17.03.2019
1154 Gunnhild Hasund 17.03.2019
1155 Ann Kristin Nygård 17.03.2019
1156 Fethawit Hakin 17.03.2019
1157 Sara Krafft 17.03.2019
1158 Monika Lavoll 17.03.2019
1159 Dag Tore Johannesen 17.03.2019
1160 Gunhild Lind 17.03.2019
1161 Rune Flaten 17.03.2019
1162 Simen Scharning 17.03.2019
1163 Guro sletnes 17.03.2019
1164 stein tommy johansen 17.03.2019
1165 Vegar Hyll 17.03.2019
1166 Helena Frisk Delija 17.03.2019
1167 Anna Ihle 17.03.2019
1168 Harald Ask 17.03.2019
1169 Åse meek Enaasen 17.03.2019
1170 Gunn Savio 17.03.2019
1171 Hege Fredriksen 17.03.2019
1172 yusuf linnerud 17.03.2019
1173 Johnny Østenstad 17.03.2019
1174 Farhia Mohamed 17.03.2019
1175 Jenny teig 17.03.2019
1176 Mona Bevum 17.03.2019
1177 Eli van der Eynden 17.03.2019
1178 Maciek Korbut 17.03.2019
1179 Ylva Bakketun 17.03.2019
1180 Thomas Simarud 17.03.2019
1181 Johnny A Johansen 17.03.2019
1182 Lene lange 17.03.2019
1183 Ellen Evju Jahr 17.03.2019
1184 Nina M 17.03.2019
1185 maja mcalinden vikki 17.03.2019
1186 TheaTveter Lysvik 17.03.2019
1187 Liv Elin Røberg 17.03.2019
1188 Erika Karjohn 17.03.2019
1189 Jorun Irene Husdal 17.03.2019
1190 Zaradasht Ahmed 17.03.2019
1191 Marianne Grøtte 17.03.2019
1192 Øyvind Grimstad 17.03.2019
1193 Maaike Croles Fitjar 17.03.2019
1194 Siv Helen Rydheim 17.03.2019
1195 Karsten Lunde 17.03.2019
1196 Ane Marte Olimb 17.03.2019
1197 Merete Tveit 17.03.2019
1198 Thale Håmo 17.03.2019
1199 Solveig Eid 17.03.2019
1200 Trond Gjøsund 17.03.2019
1201 Jeffrey Young 17.03.2019
1202 Rikke Kristine Hahn 17.03.2019
1203 Johanne Veiteberg 17.03.2019
1204 Ann Iren Buan 17.03.2019
1205 Ivar Mikkelsen 17.03.2019
1206 Joachim Kvernstrøm 17.03.2019
1207 Mari Wale 17.03.2019
1208 Ingrid Janne Wåde 17.03.2019
1209 Damir Pudar 17.03.2019
1210 Pål Edward Raw Aspeslåen 17.03.2019
1211 Kristine Ulfeng 17.03.2019
1212 Marit Granmo 17.03.2019
1213 Yasin Gyltepe 17.03.2019
1214 Hanne Utheim 17.03.2019
1215 Guro Havrevold 17.03.2019
1216 Amanuel Tesfaghabr 17.03.2019
1217 Celine Rusvik Vedal 17.03.2019
1218 Lynette Evans 17.03.2019
1219 Linde Hagerup 17.03.2019
1220 Michael Hare 17.03.2019
1221 Katharina Devik 17.03.2019
1222 Gina Åsbø 17.03.2019
1223 Randi Myrholt 17.03.2019
1224 Henrikke Ellingsen 17.03.2019
1225 Jóhanna Ellen Rikhardsdottir 17.03.2019
1226 Line Bergersen 17.03.2019
1227 Inger Fjeldbraaten 17.03.2019
1228 Synnøve Tafjord Lærum 17.03.2019
1229 Kristine Tofye 17.03.2019
1230 Joanna Rzadkowska 17.03.2019
1231 Trym Solhaug Vassvik 17.03.2019
1232 Anne Grethe Teien 17.03.2019
1233 Stine Aasheim 17.03.2019
1234 Tom Johannesen 17.03.2019
1235 Inger Marie Karlsen 17.03.2019
1236 Tina Schei 17.03.2019
1237 Lars Eliot Jensen 17.03.2019
1238 Synnøve Langva Skarsvåg 17.03.2019
1239 Espen Gleditsch 17.03.2019
1240 Marta Maciejewska 17.03.2019
1241 Ole Jakob Håkonsen 17.03.2019
1242 Ragni C. Myhre Johansen 17.03.2019
1243 Ida Holter 17.03.2019
1244 Kirre Arneberg 17.03.2019
1245 Maria Veie Sandvik 17.03.2019
1246 Nina Helen 17.03.2019
1247 Odd Reiersøl 17.03.2019
1248 Melanie Kitti 17.03.2019
1249 Janne Bråten 17.03.2019
1250 Irene Tømta 17.03.2019
1251 Wenche Brudeli Dyrnes 17.03.2019
1252 Sarah Elise Frogner 17.03.2019
1253 Christen Gran 17.03.2019
1254 Grim Erland Svingen 17.03.2019
1255 Kristen Rønnevik 17.03.2019
1256 Theodor Lothe Bruun 17.03.2019
1257 Tore Egseth 17.03.2019
1258 Tobias Brennvik 17.03.2019
1259 Tine Grødahl 17.03.2019
1260 Tove Kommedal 17.03.2019
1261 Hanne Bjerkvik 17.03.2019
1262 Hilde Heger 17.03.2019
1263 Arild Storvik 17.03.2019
1264 Jan Erik Urdshals 17.03.2019
1265 Britt Åse Try 17.03.2019
1266 Cathrine Krøger 17.03.2019
1267 Live Johanne Skartveit 17.03.2019
1268 Hanna Torsdatter Limstrand 17.03.2019
1269 Raymond Nord 17.03.2019
1270 Tonje Michelle Buer 17.03.2019
1271 Anette Sissener Amundsen 17.03.2019
1272 Hanna Elise Jozefiak 17.03.2019
1273 Ali Hamza Qureshi 17.03.2019
1274 Matilde holdhus 17.03.2019
1275 Nora Nygaard Campbell 17.03.2019
1276 Kristoffer Skipnes 17.03.2019
1277 Ellen Marie Andersen 17.03.2019
1278 terje bergendahl 17.03.2019
1279 Liv Torunn Mydland 17.03.2019
1280 Terje Hillestad 17.03.2019
1281 Rune Helgesen 17.03.2019
1282 Emilie Berge Appelquist 17.03.2019
1283 Bernhard Johan Østebø 17.03.2019
1284 Alf Steinar Nilsen 17.03.2019
1285 Alero Meggison 17.03.2019
1286 Inger-Marie Schjønberg 17.03.2019
1287 Aasmund Robert Vik 17.03.2019
1288 Jørn Hansen 17.03.2019
1289 Olav Dale 17.03.2019
1290 Tobias Utamaru Pettersen 17.03.2019
1291 Laura Armand Lillo-Stenberg 17.03.2019
1292 Kristin Grøtte 17.03.2019
1293 Ellen Messel 17.03.2019
1294 Rita Munoz 17.03.2019
1295 Stian Berge Røed 17.03.2019
1296 Lars Eikeland Hagen 17.03.2019
1297 Marianne Søbye 17.03.2019
1298 Jostein Naadland 17.03.2019
1299 Rigmor Dahl 17.03.2019
1300 Karl-Vidar Lende 17.03.2019
1301 Atle Skift 17.03.2019
1302 Kitty Worm-Petersen 17.03.2019
1303 Maja Gjellan Müller 17.03.2019
1304 Vigdis Askim 17.03.2019
1305 Anine skou 17.03.2019
1306 Jorunn Blø 17.03.2019
1307 Ulf Knudsen 17.03.2019
1308 Karen Pederstad 17.03.2019
1309 Simen Engen Larsen 17.03.2019
1310 Camilla Ulsakerhaugen 17.03.2019
1311 Tarjei Westby 17.03.2019
1312 Jacoba Maria Omvlee 17.03.2019
1313 Kim Edwin Jektvik 17.03.2019
1314 Jan-André Strand 17.03.2019
1315 Sigrid Sandnes 17.03.2019
1316 Lubabita Kamal 17.03.2019
1317 Stine W Torbergsen 17.03.2019
1318 Cecilie Lind 17.03.2019
1319 Rigmor Hovde 17.03.2019
1320 Sigurd sele 17.03.2019
1321 Siri Otterbeck 17.03.2019
1322 mari pettersen 17.03.2019
1323 Odd Sama 17.03.2019
1324 Nadia Mathisen 17.03.2019
1325 ROLF-ERIK NYSTRØM 17.03.2019
1326 Marcela Molina 17.03.2019
1327 Cathrine Thorstensen 17.03.2019
1328 Karin Helvig 17.03.2019
1329 Andreas Dannevang 17.03.2019
1330 Sunniva Olsen 17.03.2019
1331 Kim-Alexander Olsen 17.03.2019
1332 Liv Anne Bjurgren 17.03.2019
1333 Karianne Skåre 17.03.2019
1334 Hanne Rye Hanssen 17.03.2019
1335 Hanne-Marte Sørlie 17.03.2019
1336 Elisabet Sausjord 17.03.2019
1337 Gudrun Rossnes 17.03.2019
1338 Khalid Mahamoud 17.03.2019
1339 Karl Gunnar S Karlsen 17.03.2019
1340 Ida Fridstrøm 17.03.2019
1341 Sahar Madahian 17.03.2019
1342 Roya Denise Haugen 17.03.2019
1343 Janne Stang Dahl 17.03.2019
1344 Mette Mjøen 17.03.2019
1345 André Enger Aas 17.03.2019
1346 Knut Wessel Finstad 17.03.2019
1347 Susanne Koch 17.03.2019
1348 Kjell Havnevik 17.03.2019
1349 Ola Laskemoen 17.03.2019
1350 Tuva Sunniva Thomassen Bolstad 17.03.2019
1351 Frøydis Andersen 17.03.2019
1352 Silje Lindberg 17.03.2019
1353 Atle Rørdam 17.03.2019
1354 Alexander Martinsen 17.03.2019
1355 Elin Feen 17.03.2019
1356 Vidar Bratlund-Mæland 17.03.2019
1357 Petter Haakon Pettersson 17.03.2019
1358 Stein-Aksel Basma 17.03.2019
1359 Jonas Norsted 17.03.2019
1360 Monica Wegling 17.03.2019
1361 Niklas Djurle 17.03.2019
1362 Evs Berg 17.03.2019
1363 Helen Tolås Coward 17.03.2019
1364 Gunnar Bendiktsen 17.03.2019
1365 Kristian Glomnes-Larsen 17.03.2019
1366 Pernille Trøbråten 17.03.2019
1367 Ellen Larsen 17.03.2019
1368 Henni Rødland 17.03.2019
1369 Janne Gill Johannesen 17.03.2019
1370 Ellen Marie Pedersen 17.03.2019
1371 Ingrid Lien 17.03.2019
1372 Borghild Marie Kvale 17.03.2019
1373 Mari Kolbeinson 17.03.2019
1374 Gabriela Barrios 17.03.2019
1375 Rehan Yousaf 17.03.2019
1376 Anne Naas Strømsnes 17.03.2019
1377 Helge Karlsen 17.03.2019
1378 Hassan Hamidiasl 17.03.2019
1379 Reidun Lundgreen 17.03.2019
1380 Pål Terje Aubert 17.03.2019
1381 Thove Hov Eggen 17.03.2019
1382 Jonas Svendsen 17.03.2019
1383 Leif-Erik Senneset 17.03.2019
1384 John Aage Nilsen 17.03.2019
1385 Siv Evadatter Berg 17.03.2019
1386 Carlos Cortes Leon 17.03.2019
1387 Marie Hafting 17.03.2019
1388 Øyvind Johansen Lind 17.03.2019
1389 Ingrid Birgitte Husmo 17.03.2019
1390 Annett Helén Evensen 17.03.2019
1391 Pål Hugo Grimstad 17.03.2019
1392 Kjetil Lunde 17.03.2019
1393 Kim Christoffersen 17.03.2019
1394 Susann Bugge Kambestad 17.03.2019
1395 Camilla Liland 17.03.2019
1396 Totto Jahnsen 17.03.2019
1397 Guri Fløttum 17.03.2019
1398 Ola Gangestad 17.03.2019
1399 Charlotte Vegsund Andersen 17.03.2019
1400 Marisa Ferreira 17.03.2019
1401 Ronny Kjelsberg 17.03.2019
1402 Katrin Frøder 17.03.2019
1403 Martin Karelius Østensen 17.03.2019
1404 Trine Lise Olsen 17.03.2019
1405 Trine Olsen 17.03.2019
1406 Torunn Eikanger 17.03.2019
1407 Frederikke Margrethe Møller 17.03.2019
1408 Ellen 17.03.2019
1409 Kari johansen 17.03.2019
1410 Øistein Bergli 17.03.2019
1411 Torbjørn Monsen 17.03.2019
1412 Øivind Johansen 17.03.2019
1413 Nora Schrøder 17.03.2019
1414 anne hilde hagland 17.03.2019
1415 Elisabeth Knudsen 17.03.2019
1416 Filip Juricin 17.03.2019
1417 Lars Lind 17.03.2019
1418 Birgitte Blandhoel 17.03.2019
1419 Signe olaussen 17.03.2019
1420 Inger-lise bryhn skjönberg 17.03.2019
1421 Kristin Broholt 17.03.2019
1422 Marianne Tjønn 17.03.2019
1423 Monica Brenna 17.03.2019
1424 Muna Jibril 17.03.2019
1425 Helene Bech 17.03.2019
1426 Trine Liaklev 17.03.2019
1427 Sissel Lillo-Stenberg 17.03.2019
1428 Danial Alvi 17.03.2019
1429 Randi Olstad 17.03.2019
1430 Toril Simonsen 17.03.2019
1431 Wenche Svela 17.03.2019
1432 Anna Leijonhielm 17.03.2019
1433 Ivar Strømsøyen 17.03.2019
1434 Helga Marie Nordby 17.03.2019
1435 Monika Solvig 17.03.2019
1436 Ola Grøvdal 17.03.2019
1437 marianne larsen 17.03.2019
1438 Jorun Tangen 17.03.2019
1439 Eli Gjestvang 17.03.2019
1440 Bente Ånestad Tungland 17.03.2019
1441 Liv Riktor Lykkenborg 17.03.2019
1442 Håkon Vadstein 17.03.2019
1443 Henrik Holm 17.03.2019
1444 Jennie Molin Svärd Bettum 17.03.2019
1445 Guillermo John Magno 17.03.2019
1446 Ole-G. Solheim 17.03.2019
1447 Åse Anna Markussen 17.03.2019
1448 Anders Kvammen 17.03.2019
1449 Anniken Hauglund 17.03.2019
1450 Odd A. Eilertsen 17.03.2019
1451 Toril Trædal 17.03.2019
1452 Tore Erlandsen 17.03.2019
1453 Brit Steinsvik 17.03.2019
1454 Tor Henning Pedersen 17.03.2019
1455 Anne-Rita Aasen 17.03.2019
1456 Mette Scott 17.03.2019
1457 Mariel Støen 17.03.2019
1458 Aina Hartmann 17.03.2019
1459 Pål Stange 17.03.2019
1460 Stig Berntsen 17.03.2019
1461 Sofie hagen 17.03.2019
1462 Siri Børs-Lind 17.03.2019
1463 Terje Kristensen 17.03.2019
1464 Hedda Haaland 17.03.2019
1465 Kathrine Hagen 17.03.2019
1466 Line Åmli 17.03.2019
1467 Maren Haslie 17.03.2019
1468 Unni Wold 17.03.2019
1469 Keti Næss 17.03.2019
1470 Reidar Olaf Østensen 17.03.2019
1471 Øyvinn Østvoll 17.03.2019
1472 Steffan Strandberg 17.03.2019
1473 Kristine Myhre Tunheim 17.03.2019
1474 Tone Holte 17.03.2019
1475 Annfrid Hopshaug 17.03.2019
1476 evy høst jørgensen 17.03.2019
1477 Dagfinn Utgård 17.03.2019
1478 Espen Madsen 17.03.2019
1479 Espen Birkedal 17.03.2019
1480 Thomas Michael Walle 17.03.2019
1481 Eivind Skrødal 17.03.2019
1482 Pål Aarnseth 17.03.2019
1483 thomas johannessen 17.03.2019
1484 Solveig Syversen 17.03.2019
1485 David Fredheim 17.03.2019
1486 sidsel pape 17.03.2019
1487 Trond Myhre 17.03.2019
1488 Karina Svendsen 17.03.2019
1489 Inger Elisabet Viken 17.03.2019
1490 Khalil Obeed 17.03.2019
1491 Thali liberman 17.03.2019
1492 Gry Christin Sjue 17.03.2019
1493 Charlotta Winger 17.03.2019
1494 Thomas Grødal 17.03.2019
1495 Astrid Renland 17.03.2019
1496 Camilla Veen 17.03.2019
1497 Ann Rosén 17.03.2019
1498 Barbro Rønning 17.03.2019
1499 Annalisa Dal Pra 17.03.2019
1500 Parabaran Rajalingam 17.03.2019
1501 Dina Helene Sunde 17.03.2019
1502 Synne Bjørbæk 17.03.2019
1503 Ida Løken Valkeapää 17.03.2019
1504 Tonje Sommerli 17.03.2019
1505 Hilde pape 17.03.2019
1506 Cecilie Henriksen 17.03.2019
1507 Hanna Hvattum 17.03.2019
1508 Bjørn Schilling 17.03.2019
1509 Rune Berge 17.03.2019
1510 Caisa Røstad 17.03.2019
1511 Arja A. I. Hakala 17.03.2019
1512 Svein Brekke Gundersen 17.03.2019
1513 Maren Ingeborg Hvamstad 17.03.2019
1514 Sar khorami 17.03.2019
1515 halldis leirheim 17.03.2019
1516 Ellen Brodersen-Hval 17.03.2019
1517 Tone Dahl 17.03.2019
1518 Harald Amumdsem 17.03.2019
1519 Trond Ulseth 17.03.2019
1520 Bilge Öner 17.03.2019
1521 Rita Louise Haugeland 17.03.2019
1522 Toril Johannessen 17.03.2019
1523 Lasse Årikstad 17.03.2019
1524 Mari Hovde 17.03.2019
1525 Thomas Szabo Varkøy 17.03.2019
1526 Niklas Starck Westerberg 17.03.2019
1527 Kristin Grue 17.03.2019
1528 Wenke Aas 17.03.2019
1529 kristin Grue 17.03.2019
1530 Kaja Storrøsten 17.03.2019
1531 Anne Brekke 17.03.2019
1532 Simen Eik Tolgensbakk 17.03.2019
1533 Mai Hauge 17.03.2019
1534 Anneli Stemland 17.03.2019
1535 sylvi xavier 17.03.2019
1536 Kari Susanne Pedersen 17.03.2019
1537 Wenche Hanslien 17.03.2019
1538 Frida Vige Helle 17.03.2019
1539 Susan Lyden 17.03.2019
1540 Inger-Lise Sikkeland 17.03.2019
1541 Joar Jegleim 17.03.2019
1542 Arnold Olsen 17.03.2019
1543 Tore Dolg Stemland 17.03.2019
1544 Päivi Särkelä 17.03.2019
1545 lars tingelstad 17.03.2019
1546 Christine Møklegaard 17.03.2019
1547 Mathilde Skarpsno 17.03.2019
1548 rune bergstø 17.03.2019
1549 Iselin Shumba 17.03.2019
1550 Lizzy Enger 17.03.2019
1551 Ozca Ozga 17.03.2019
1552 Per Christian Haug 17.03.2019
1553 Steffen Andre Jensen Stø 17.03.2019
1554 Jan Kristian Hagen 17.03.2019
1555 Mattis U. Hambo 17.03.2019
1556 Torstein Finnbakk 17.03.2019
1557 Randi Målen 17.03.2019
1558 Dara Goldar 17.03.2019
1559 Catherine Elisabeth Howells 17.03.2019
1560 Christer Lunnan-Reitan 17.03.2019
1561 Espen lie Andersen 17.03.2019
1562 Sigmund Svendsen 17.03.2019
1563 Ellen Røsjø 17.03.2019
1564 Unni Elisabeth Kronstad 17.03.2019
1565 Anne Eriksen 17.03.2019
1566 Grim Kristian Stene 17.03.2019
1567 Ann-Terese Aasen 17.03.2019
1568 Anna Lian 17.03.2019
1569 Ingvild Refsum 17.03.2019
1570 Cathrine Birkenhagen 17.03.2019
1571 Siren Løkaas 17.03.2019
1572 Line Jeanette Antonsen 17.03.2019
1573 Cecilie Elmkvist 17.03.2019
1574 Steinar Krogstad 17.03.2019
1575 Bjørn Vegard Johansen Narvestad 17.03.2019
1576 Trond Hansen 17.03.2019
1577 Lina Rebecca Hervé 17.03.2019
1578 Hanne Goksøyr 17.03.2019
1579 Vendil Åse 17.03.2019
1580 Trygve Andre Arntzen 17.03.2019
1581 Randi Finseth 17.03.2019
1582 Marie Sønstabø 17.03.2019
1583 Tove Heimvik 17.03.2019
1584 Stine Neerland Hartviksen 17.03.2019
1585 Bjørghild Irene Nygaard 17.03.2019
1586 Helge Hafstad 17.03.2019
1587 Selma Joner 17.03.2019
1588 Diana baraki 17.03.2019
1589 Sindre Hallandvik Langenes 17.03.2019
1590 Maja Huse 17.03.2019
1591 Svein-Åge Birkeland 17.03.2019
1592 Simon Holmen Legernes 17.03.2019
1593 Mari Dahle Lysø 17.03.2019
1594 Lise Hovik 17.03.2019
1595 Ellen Birgitte Winther 17.03.2019
1596 Joanna Sverdrup 17.03.2019
1597 Terje Moe 17.03.2019
1598 Ane Skumsvoll 17.03.2019
1599 Silje Slåttsveen 17.03.2019
1600 Merete Stuedal 17.03.2019
1601 Urd Vindenes 17.03.2019
1602 Jan Schjetne 17.03.2019
1603 Vibeke Oskal 17.03.2019
1604 Alexander Karlsen El Younoussi 17.03.2019
1605 Anna Grjotheim Harsem 17.03.2019
1606 Jesse Karjohn 17.03.2019
1607 Ida Gudim Sletner 17.03.2019
1608 aida khorami 17.03.2019
1609 Yasmin Kamalkhani 17.03.2019
1610 Kristin Bjørn 17.03.2019
1611 Ellen Grimsmo Foros 17.03.2019
1612 Oskar Karlsen 17.03.2019
1613 Geir Evensen 17.03.2019
1614 Camilla Brastad 17.03.2019
1615 Sven Fjeldal 17.03.2019
1616 Kristian Knudsen 17.03.2019
1617 Ellen kalvig 17.03.2019
1618 Emil Olafsson 17.03.2019
1619 Karin Elisabeth Øvstedal 17.03.2019
1620 Kjersti Lande 17.03.2019
1621 Solvår Sæter 17.03.2019
1622 Nikoline Ursin Erichsen 17.03.2019
1623 Maria johansen 17.03.2019
1624 Unni Rabben 17.03.2019
1625 Bjørn Lønnum Andreassen 17.03.2019
1626 Tore Schjølberg 17.03.2019
1627 Aemee Kramm Simensen 17.03.2019
1628 Yola maria tsolis 17.03.2019
1629 Gunnar Aaslie 17.03.2019
1630 Sam Hultin 17.03.2019
1631 Wanja Tangen 17.03.2019
1632 Gabrielle Tillson 17.03.2019
1633 Karina Sletten 17.03.2019
1634 knut guribye 17.03.2019
1635 Hanne Dyrnes 17.03.2019
1636 Espen Strøm 17.03.2019
1637 Jakob Løvstad 17.03.2019
1638 bente ottesen 17.03.2019
1639 Randi Lorina Strand 17.03.2019
1640 Brynjar Åbel Bandlien 17.03.2019
1641 Kari Stidal Øystese 17.03.2019
1642 Aslak Johan Johnsen 17.03.2019
1643 Lene svingeseth skift 17.03.2019
1644 Karina Johnsen 17.03.2019
1645 Anne Bjørkvik 17.03.2019
1646 Mia Nilssen 17.03.2019
1647 Harald Nordberg 17.03.2019
1648 Zuhra Abdula 17.03.2019
1649 Gunn Strand Eliassen 17.03.2019
1650 Per Legarth 17.03.2019
1651 Johanne Vold 17.03.2019
1652 Marius Presterud 17.03.2019
1653 Ragna Aarum 17.03.2019
1654 Gry-Anita Kristiansen 17.03.2019
1655 brage l. grastvedt 17.03.2019
1656 Ragnhild Olsby 17.03.2019
1657 Thomas Bråthen 17.03.2019
1658 Stine Mari Røverdatter 17.03.2019
1659 Mette Cathrin Luther 17.03.2019
1660 Peder Varkøy 17.03.2019
1661 Torgunn Wold 17.03.2019
1662 Alexis Hinojosa 17.03.2019
1663 Janne Haanes 17.03.2019
1664 Mette Løkeland 17.03.2019
1665 Inger Bjørnsvik Larsen 17.03.2019
1666 Thomas svartnes 17.03.2019
1667 Daniel Vedø Ødegård 17.03.2019
1668 Dåra Dorky 17.03.2019
1669 Sigbjørn Solheim 17.03.2019
1670 Marit Grønseth 17.03.2019
1671 Alexander Wiik 17.03.2019
1672 Sheila Simmenes 17.03.2019
1673 Inger-Reidun Olsen 17.03.2019
1674 Kristin Staveli 17.03.2019
1675 Ingvill Traavik Sture 17.03.2019
1676 Trond Hannemyr 17.03.2019
1677 Martine Amsrud Dietz 17.03.2019
1678 Anne-Tove Huse 17.03.2019
1679 Suzanne Børretzen 17.03.2019
1680 pierre lionel matte 17.03.2019
1681 Maryam dehghan 17.03.2019
1682 christine malnes 17.03.2019
1683 Anne Hilde Neset 17.03.2019
1684 Thea Sofie Loch Næss 17.03.2019
1685 Anita Ørbeck 17.03.2019
1686 Oliver Fields 17.03.2019
1687 Roar Kjølv jenssen 17.03.2019
1688 Emilie Kreyberg 17.03.2019
1689 Berit Knudsen 17.03.2019
1690 Svanhild anita berg vågsvær 17.03.2019
1691 Øystein baltzersen 17.03.2019
1692 Nina Meyer Stensholt 17.03.2019
1693 Christian Vågsvær Berg 17.03.2019
1694 Eli Knispel Rueness 17.03.2019
1695 Heidi B. Aas 17.03.2019
1696 Matilde Aurora Lærum 17.03.2019
1697 Elise Sønderland 17.03.2019
1698 Mari Opsahl 17.03.2019
1699 Isabell Rodriguez 17.03.2019
1700 Assad Shayda 17.03.2019
1701 Johanne Artved 17.03.2019
1702 Milla Joner 17.03.2019
1703 Sigmund Weyergang Omvik 17.03.2019
1704 Randi Grayston 17.03.2019
1705 Jorunn Rike 17.03.2019
1706 Thale Fastvold 17.03.2019
1707 Jørgen Herleiksplass Lie 17.03.2019
1708 Unni Carina Leknesund 17.03.2019
1709 Heidi Westerlund 17.03.2019
1710 Maria Lyngsmark 17.03.2019
1711 Kirsti Svenning 17.03.2019
1712 Ellinor Hjørnevik 17.03.2019
1713 Karl Reite 17.03.2019
1714 Kjerstin Løvskeid Taranrød 17.03.2019
1715 Brede Fristad 17.03.2019
1716 Kjersti Holmboe Askeland 17.03.2019
1717 Cecilie Schoder 17.03.2019
1718 Anita Vorkinslien 17.03.2019
1719 Bård Bårdstu 17.03.2019
1720 Elisabeth Røsnes 17.03.2019
1721 Lina Aarum 17.03.2019
1722 Lina Iversen 17.03.2019
1723 Ekaterina Sharova 17.03.2019
1724 Tove Sørvåg 17.03.2019
1725 Erik André Nes 17.03.2019
1726 Lena Trydal 17.03.2019
1727 Inger Sofie Andreassen 17.03.2019
1728 Kjetil Ytre-Arne 17.03.2019
1729 Elisabeth Tollisen 17.03.2019
1730 Henrik Lunde 17.03.2019
1731 Ivar Sørensen 17.03.2019
1732 True Solvang Vevatne 17.03.2019
1733 Åse Vamilla Thoresen 17.03.2019
1734 Sean Carney 17.03.2019
1735 Vilde Søyland 17.03.2019
1736 Maja Skogstad 17.03.2019
1737 Cecilie Stensrud 17.03.2019
1738 Line ballo 17.03.2019
1739 Sigrid Grundt Leine 17.03.2019
1740 elin larsen 17.03.2019
1741 Roar Sæter 17.03.2019
1742 Roy Staven 17.03.2019
1743 Anna Sofie Mathiasen 17.03.2019
1744 Harriet Hovind 17.03.2019
1745 Tone Kittelsen 17.03.2019
1746 Turid Helfjord 17.03.2019
1747 Katrine Yasmeen Kjeldsberg 17.03.2019
1748 Runa Kristine Fiske 17.03.2019
1749 Kjetil Røed 17.03.2019
1750 Mette Edvardsen 17.03.2019
1751 Simen Skrøvseth Tranulis 17.03.2019
1752 Tonje Cecilie Kjeldsberg Palomino 17.03.2019
1753 Cengiz Magnus Sicakkan Nereid 17.03.2019
1754 Marie Lund Alveberg 17.03.2019
1755 Anders S. Solberg 17.03.2019
1756 Morten Kippe 17.03.2019
1757 Morten Iversen 17.03.2019
1758 Tor E Bekken 17.03.2019
1759 Katrine Elise Pedersen 17.03.2019
1760 Meta Tanem 17.03.2019
1761 Terje Olden 17.03.2019
1762 Line Eldholm 17.03.2019
1763 Per Knutsen 17.03.2019
1764 Morten Skarstad 17.03.2019
1765 Brit Elin Moen 17.03.2019
1766 Ida Messel 17.03.2019
1767 Marta Nerhus 17.03.2019
1768 Nicolai Bratsberg 17.03.2019
1769 Solveig Helgesen 17.03.2019
1770 monica thallinger 17.03.2019
1771 Nikolai Stemland 17.03.2019
1772 Torhild Strand 17.03.2019
1773 Aina Kirsebom 17.03.2019
1774 Marius von der Fehr 17.03.2019
1775 Else M. Lefdal 17.03.2019
1776 Eirik Fauske 17.03.2019
1777 Hanne Grieg Hermansen 17.03.2019
1778 Ane Sivertsen Landfald 17.03.2019
1779 Elias Moussaoui Anseth 17.03.2019
1780 Sille Storihle 17.03.2019
1781 Thor Bjørn Omnes 17.03.2019
1782 Dag Kajander 17.03.2019
1783 Kari Sirevaag 17.03.2019
1784 Stian Schjelderup 17.03.2019
1785 Anne Annsdatter Haug 17.03.2019
1786 Thorbjørn Tønder Hansen 17.03.2019
1787 Adrian Bugge 17.03.2019
1788 Daisuke Kosugi 17.03.2019
1789 Hanne Ulla 17.03.2019
1790 Fredrik Lorentz Stende 17.03.2019
1791 Karl-Martin Hoddevik 17.03.2019
1792 Ane Barstad Solvang 17.03.2019
1793 Lise Haakestad 17.03.2019
1794 Lotte Konow Lund 17.03.2019
1795 Ingebjørg Lundevall 17.03.2019
1796 Grete A Clarke 17.03.2019
1797 Knut Sæther 17.03.2019
1798 Ivar Nicolay Bakke 17.03.2019
1799 Kari Sommerseth 17.03.2019
1800 Anne Guri Brænders 17.03.2019
1801 Freddy Birkeli 17.03.2019
1802 Tordis Duun Stenersen 17.03.2019
1803 Julia Gvein Andresen 17.03.2019
1804 Maria Madhu Slettevold 17.03.2019
1805 mathilde sæthre 17.03.2019
1806 Borghild Holsvik 17.03.2019
1807 Natasja Askelund 17.03.2019
1808 Bjørn Kolbjørnsen 17.03.2019
1809 Feliks Ulvåen Isaksen 17.03.2019
1810 Kristian Hjorth Berge 17.03.2019
1811 Iris Theres Korsnes 17.03.2019
1812 Danjel Andersson 17.03.2019
1813 Inger Marie Moen Reiten 17.03.2019
1814 Guled Dehay 17.03.2019
1815 Ruth Lene Grønås 17.03.2019
1816 Marius Grønning 17.03.2019
1817 Lill Tove Kolås 17.03.2019
1818 Karin Svanstrøm Amundsen 17.03.2019
1819 Reidun Synnøve Gravelseter 17.03.2019
1820 Sara Armento 17.03.2019
1821 Namik Mackic 17.03.2019
1822 Rita Rødseth 17.03.2019
1823 Magnus Nordberg 17.03.2019
1824 Inger-Anne Jørgensen 17.03.2019
1825 Anne Lovise Ulven 17.03.2019
1826 Turid Houge 17.03.2019
1827 Ane Smørås 17.03.2019
1828 Linn Thomassen 17.03.2019
1829 Christopher Olssøn 17.03.2019
1830 Mark Topper 17.03.2019
1831 Kristian L. Aagaard 17.03.2019
1832 Kristin Haugan 17.03.2019
1833 Beatrice Alvestad Lopez 17.03.2019
1834 Anniken Lind 17.03.2019
1835 Alex Stewart 17.03.2019
1836 Vibeke Sæthre Slåttnes 17.03.2019
1837 Kenneth Furre 17.03.2019
1838 Gry Zakariassen 17.03.2019
1839 Eskild Høgsted 17.03.2019
1840 nina langerud 17.03.2019
1841 Nicolai Lopez 17.03.2019
1842 Inger Johanne Tjikkom 17.03.2019
1843 Bård Støre 17.03.2019
1844 Vigdis Seljåsen Lie 17.03.2019
1845 Jannicke Dalen 17.03.2019
1846 Solveig Aurora Lien Granberg 17.03.2019
1847 Erik Eriksen 17.03.2019
1848 Christian Jørgensen 17.03.2019
1849 pia maria eikaas 17.03.2019
1850 Hege Skraastad 17.03.2019
1851 Hannah Rosvoll 17.03.2019
1852 Linda Opkvitne 17.03.2019
1853 Ingrid Toogood Hovland 17.03.2019
1854 Anita Valderhaug 17.03.2019
1855 Karen Gjermundrød 17.03.2019
1856 Merete Moy 17.03.2019
1857 Ingvild Szabo Varkøy 17.03.2019
1858 Bente Ødegård 17.03.2019
1859 Esther Maria Bjørneboe 17.03.2019
1860 Arne S. Gjone 17.03.2019
1861 Janne-Heidi Andreasse. 17.03.2019
1862 Stein Holte 17.03.2019
1863 Jennifer Drummond Johansen 17.03.2019
1864 Siri Hedemann Holtedahl 17.03.2019
1865 Cecilie Bråten 17.03.2019
1866 Nanna Paalgard Pape 17.03.2019
1867 Audun Lorentzen 17.03.2019
1868 Thomas Tellander 17.03.2019
1869 Mathilde decaen 17.03.2019
1870 Mia Elisa Haugland Habib 17.03.2019
1871 Eirik Arthur Blekesaune 17.03.2019
1872 Beth Hartmann 17.03.2019
1873 Gina Winther Teksum 17.03.2019
1874 Karl Bryhn 17.03.2019
1875 Petter Egede Hansen 17.03.2019
1876 Kathleen Morley 17.03.2019
1877 Anne-Lise Kvakland 17.03.2019
1878 Morten olsen 17.03.2019
1879 Ingvild Aurora Huse Baltzersen 17.03.2019
1880 Siv Iren Hansen 17.03.2019
1881 Anton Hellesøy 17.03.2019
1882 Erik Røed 17.03.2019
1883 Glenn Fagervik 17.03.2019
1884 Trond Sebastian Rusten 17.03.2019
1885 Vilhelm Christensen 17.03.2019
1886 MORGAN NILSSON 17.03.2019
1887 Marianne Stenerud 17.03.2019
1888 Katrine Martine Forfang 17.03.2019
1889 Azra Halilovic 17.03.2019
1890 Jon R. Skulberg 17.03.2019
1891 Tine Valavuo Tyldum 17.03.2019
1892 Mari Moe Krysinska 17.03.2019
1893 Christine Hammer Krokstrand 17.03.2019
1894 Silja Leifsdottir 17.03.2019
1895 Line Dahl 17.03.2019
1896 Monja Wiik 17.03.2019
1897 Rannveig Persen 17.03.2019
1898 Barbro Bekken 17.03.2019
1899 Anne Ingeborg Biringvad 17.03.2019
1900 Annelen Røe 17.03.2019
1901 Hege Høisæter 17.03.2019
1902 lars gaustad 17.03.2019
1903 Cathrin Solem 17.03.2019
1904 Katarina strømfeldt 17.03.2019
1905 Sven Åge birkeland 17.03.2019
1906 Mona Eriksen 17.03.2019
1907 Margrethe Hærem Watanabe 17.03.2019
1908 Hanne Hårstad 17.03.2019
1909 Tor Wetle Hoem 17.03.2019
1910 Mareike Wang 17.03.2019
1911 Karin kvebæk 17.03.2019
1912 Emma Ystebø 17.03.2019
1913 Øyvind Fosgaard 17.03.2019
1914 Roar moltu 17.03.2019
1915 Alva Eriksson 17.03.2019
1916 Truls Øhra 17.03.2019
1917 Marit Eken Kalager 17.03.2019
1918 Annlaug Håvik 17.03.2019
1919 Yngve Aspevik Hareide 17.03.2019
1920 Ingvild Kristine Melby 17.03.2019
1921 Jørgen Helliesen 17.03.2019
1922 Cecilia jiménez ojeda 17.03.2019
1923 Tonje Li 17.03.2019
1924 Oda Roaas Bergheim 17.03.2019
1925 Helga Hvidsten 17.03.2019
1926 Karen Romsbotn 17.03.2019
1927 Vibeke Christensen 17.03.2019
1928 Juno Jensen 17.03.2019
1929 John Einar Hobber 17.03.2019
1930 Harald Kolaas 17.03.2019
1931 Arild Trøan 17.03.2019
1932 Ane Reiersen 17.03.2019
1933 Inger Lise Hansen 17.03.2019
1934 Aud Elin Tyldum 17.03.2019
1935 Stine Farstad 17.03.2019
1936 Jørgen Sellevold 17.03.2019
1937 Kristine Jæger 17.03.2019
1938 Ugaaso Barre 17.03.2019
1939 Mette Arnesen 17.03.2019
1940 Anita Sjulsen-Hage 17.03.2019
1941 Oline Christine Omsland Nikolaisen 17.03.2019
1942 Espen tversland 17.03.2019
1943 linda karin lie 17.03.2019
1944 gerhard aldorf 17.03.2019
1945 Hans Egil Wiestad 17.03.2019
1946 Humle Rosenkvist 17.03.2019
1947 Ståle Håheim 17.03.2019
1948 Kate Rasch 17.03.2019
1949 Marit Holten 17.03.2019
1950 Marianne Bredesen 17.03.2019
1951 Mona Hagen 17.03.2019
1952 Lillan Hoffmann 17.03.2019
1953 Linda Soh Trengereid 17.03.2019
1954 André Gali 17.03.2019
1955 Ellen Miriamsdatter Frøyen 17.03.2019
1956 Øyvind Hansen 17.03.2019
1957 Asbjørn Klomstad 17.03.2019
1958 Desiree Isabel Bøgh Vaksdal 17.03.2019
1959 Lise Jegleim 17.03.2019
1960 Celia Aabø Mellem 17.03.2019
1961 Anders Gjennestad 17.03.2019
1962 Hilde-Gunn wedlog 17.03.2019
1963 Terese Pauli Svendsen 17.03.2019
1964 anne senstad 17.03.2019
1965 Hanne Strand 17.03.2019
1966 Anne Kristin Skaare 17.03.2019
1967 Tatjana Bozinovski 17.03.2019
1968 Christian Gordon Irgens McKenzie Bell 17.03.2019
1969 Inga Sund Hofset 17.03.2019
1970 Lise Strømdal Bottolfs 17.03.2019
1971 Ashna Sablagi 17.03.2019
1972 Mona Johansen Isberg 17.03.2019
1973 Rita Verena Nylund 17.03.2019
1974 trude schjelderup iversen 17.03.2019
1975 Åshild Fløgstad Svensson 17.03.2019
1976 Ingeri Engelstad 17.03.2019
1977 Maria Andersson 17.03.2019
1978 Ida Fugli 17.03.2019
1979 Annee grøtte viken 17.03.2019
1980 Thomas Østbye 17.03.2019
1981 Eline Øverby 17.03.2019
1982 Maja Hagen Torjussen 17.03.2019
1983 Kristine Jakobsen 17.03.2019
1984 Ragnar Aalbu 17.03.2019
1985 Vibeke Meijer 17.03.2019
1986 Anders Jørgensen 17.03.2019
1987 Eva Penzo 17.03.2019
1988 Leif Nyland 17.03.2019
1989 Per Pedersen 17.03.2019
1990 Beate Schoder 17.03.2019
1991 Tanja Caldecourt 17.03.2019
1992 Line Harr Skagestad 17.03.2019
1993 Ivar Melby 17.03.2019
1994 Sidsel Hanum 17.03.2019
1995 Jonas Langset Hustad 17.03.2019
1996 Kaisa Augusta hansen 17.03.2019
1997 Nina Bøyum 17.03.2019
1998 Kari Mette Wik 17.03.2019
1999 Ida aurora Høiklev Ribu 17.03.2019
2000 Edvard Granum Dillner 17.03.2019
2001 Kari Kristensen 17.03.2019
2002 Unni Sandodden 17.03.2019
2003 Mette Sandholmen 17.03.2019
2004 Randi Widgren 17.03.2019
2005 Tor Arne Bjerke 17.03.2019
2006 Bodil Røvik-Larsen 17.03.2019
2007 Irene Magerøy 17.03.2019
2008 Martin Taxt 17.03.2019
2009 Sigbjørn Løland Torpe 17.03.2019
2010 Reinhard Hvidsten 17.03.2019
2011 Runa Dahler Sandø 17.03.2019
2012 Åsne Kostveit 17.03.2019
2013 Stein Jarle Nilsen 17.03.2019
2014 Ottar Heim 17.03.2019
2015 Nelly Kolding 17.03.2019
2016 Stein Roger Fosslie 17.03.2019
2017 Hilde Østby 17.03.2019
2018 Bodil Maal 17.03.2019
2019 Erik E. I. Arnøy 17.03.2019
2020 Eivind Nesterud 17.03.2019
2021 Eli Filseth 17.03.2019
2022 Kristoffer Andreas Hafsø 17.03.2019
2023 Arne Nordvang 17.03.2019
2024 Harald Olaussen 17.03.2019
2025 Hildegunn Hatland 17.03.2019
2026 Grete Myhre 17.03.2019
2027 Terje Fjellum 17.03.2019
2028 elisabeth gausemel 17.03.2019
2029 Sara Berzi 17.03.2019
2030 Nils Torstein Magnem 17.03.2019
2031 Marte Jølbo 17.03.2019
2032 Anna Kristine Aarø Halvorsen 17.03.2019
2033 Ingrid Liavaag 17.03.2019
2034 Aslaug Moen 17.03.2019
2035 André  Fjereide 17.03.2019
2036 Amalie Hyun Ju Eggen 17.03.2019
2037 Thale Kvam Olsen 17.03.2019
2038 Simone Frantzen 17.03.2019
2039 Helene Næss 17.03.2019
2040 KNUT  ØSTRÅDAL 17.03.2019
2041 Hedda Hørran 17.03.2019
2042 Ine Therese Berg 17.03.2019
2043 Lars-Morten Johansen 17.03.2019
2044 Karin Arnesen 17.03.2019
2045 Maria Hildonen 17.03.2019
2046 Mari raunsgard 17.03.2019
2047 Valentina 17.03.2019
2048 Bente Brunvoll 17.03.2019
2049 Tone Lind Jørgensen 17.03.2019
2050 Siw Johannessen 17.03.2019
2051 DLER MARIAM DALO 17.03.2019
2052 Sol Sneltvedt 17.03.2019
2053 Kirsten Bonnén Rask 17.03.2019
2054 Emma Sommer 17.03.2019
2055 Solveig Skår 17.03.2019
2056 Karen Fosse 17.03.2019
2057 Nina Magnus 17.03.2019
2058 Sophie Barth 17.03.2019
2059 Siv Jørpeland 17.03.2019
2060 Hege Hervik 17.03.2019
2061 Inga Blix 17.03.2019
2062 Cathrine Linn Kristiansen 17.03.2019
2063 Lise Ferner 17.03.2019
2064 Kjersti Egge 17.03.2019
2065 Siri Wigdel 17.03.2019
2066 Erling Falander 17.03.2019
2067 Ida Frømyr Borgen 17.03.2019
2068 Bendik Andersson 17.03.2019
2069 Ronny V. Vindenes 17.03.2019
2070 Marianne Nødtvedt Knudsen 17.03.2019
2071 Brage Frost Urstad 17.03.2019
2072 Anita Lunde 17.03.2019
2073 Mona Ludvigsen 17.03.2019
2074 Eli Djupvik 17.03.2019
2075 Lars Petter Bjørklund 17.03.2019
2076 Karl Olav Segrov Mortensen 17.03.2019
2077 Tore Nagel 17.03.2019
2078 Maria Horvei 17.03.2019
2079 Gjertrud Steinsvåg 17.03.2019
2080 Nima Mashouri 17.03.2019
2081 Abdul Samad 17.03.2019
2082 Gunn Margit Olsen 17.03.2019
2083 gitte andersen 17.03.2019
2084 Anja Svendsen Ulvin 17.03.2019
2085 Marcus Reistad 17.03.2019
2086 Chameli Ardagh 17.03.2019
2087 Gard Hjertaas Bjørnson 17.03.2019
2088 Marius Leknes Snekkevåg 17.03.2019
2089 Anne Gunn Grimerud 17.03.2019
2090 Karoline Finnema 17.03.2019
2091 Olea Steinkjer 17.03.2019
2092 Christian Stensholt 17.03.2019
2093 Sunniva Lovise Harboe 17.03.2019
2094 sonja lisbeth knudsen andresen 17.03.2019
2095 Silje Strømme Hemminghytt 17.03.2019
2096 Monica Pettersen 17.03.2019
2097 Yvonne Diamant Normanseth 17.03.2019
2098 Tone Birkeland 17.03.2019
2099 Hanne Størset 17.03.2019
2100 Trond Søbstad 17.03.2019
2101 Benedikte Pryneid Hansen 17.03.2019
2102 Martin Ahzami Raknerud 17.03.2019
2103 Anne Torill Bleiklie 17.03.2019
2104 Tone Senje 17.03.2019
2105 Kari Urd Brinchmann 17.03.2019
2106 Maren Dagny Juell Kristensen 17.03.2019
2107 John Erlandsen 17.03.2019
2108 ELISABET TOPP 17.03.2019
2109 Vilde Broen 17.03.2019
2110 Tonje Hollund 17.03.2019
2111 Ragnhild Sarsten 17.03.2019
2112 Siw Heidi Vagnild 17.03.2019
2113 Lars Emil Nielsen 17.03.2019
2114 Siri Meyer 17.03.2019
2115 Gerd brox 17.03.2019
2116 John Strandskog 17.03.2019
2117 Charlotte Blom 17.03.2019
2118 Arnt Christian Teigen 17.03.2019
2119 Line Paulsen 17.03.2019
2120 Halvor Frømyr 17.03.2019
2121 Kristine Sundberg 17.03.2019
2122 Elise Johansen Make 17.03.2019
2123 heide van den bosch 17.03.2019
2124 Monica Roy 17.03.2019
2125 Paal Bjelke Andersen 17.03.2019
2126 Bente Daugaard Knudsen 17.03.2019
2127 Kristin Lande 17.03.2019
2128 Irene Berg 17.03.2019
2129 Hilde Guri Bohlin 17.03.2019
2130 Rosmin Mathew 17.03.2019
2131 Ina Maria Brekke 17.03.2019
2132 Camilla Merete Myhre 17.03.2019
2133 Marianne 17.03.2019
2134 Hanne Brincker 17.03.2019
2135 Kjell Hammerø 17.03.2019
2136 simone aina thiis 17.03.2019
2137 Camila Holven Sanhueza 17.03.2019
2138 Kristin Nilsen 17.03.2019
2139 Eirik Myrhaug 17.03.2019
2140 Kjersti Solbakken 17.03.2019
2141 Sissel Blystad 17.03.2019
2142 Kajsa Dahlberg 17.03.2019
2143 Edel May Johannessen 17.03.2019
2144 Rune Seip Bjørnflaten 17.03.2019
2145 Ove Christian Owe 17.03.2019
2146 Dominic Wilson 17.03.2019
2147 Morten Askildsen 17.03.2019
2148 Monica Nuth 17.03.2019
2149 Hanne Nilsen Nygård 17.03.2019
2150 Therese Olsson 17.03.2019
2151 Kari Berge 17.03.2019
2152 Hilde Kvalvaag 17.03.2019
2153 Brit Westhrin 17.03.2019
2154 Eva Ulven 17.03.2019
2155 Hilde Johannessen 17.03.2019
2156 Ellen. Katrin Enge 17.03.2019
2157 Sigrun Johnsen 17.03.2019
2158 Therese Eggesbø 17.03.2019
2159 Sara Ahnlund 17.03.2019
2160 Magnus Ross 17.03.2019
2161 Brit Langvik 17.03.2019
2162 Hanne Friis 17.03.2019
2163 Øyvind Fossum 17.03.2019
2164 Ann-Monica Bech 17.03.2019
2165 laila Dalbye 17.03.2019
2166 Daniel Lacey-McDermott 17.03.2019
2167 Johanne  Getz 17.03.2019
2168 Jimmy Olsen 17.03.2019
2169 Jartrud Lindø 17.03.2019
2170 Ingvild Jacobsen 17.03.2019
2171 Bjørn Krogstad 17.03.2019
2172 Anne Hefre 17.03.2019
2173 Kristiane Nerdrum Bøgwald 17.03.2019
2174 Laila H Støen 17.03.2019
2175 Steinar Nilsen 17.03.2019
2176 Yngve Bjørndal 17.03.2019
2177 Rebecka Kolstad 17.03.2019
2178 Hedda Sandvig 17.03.2019
2179 Andrew Windtwood 17.03.2019
2180 Alexander Quirk 17.03.2019
2181 Sara Maria Helstad 17.03.2019
2182 Vilde Viktoria Madsen 17.03.2019
2183 Bjørn Sæter 17.03.2019
2184 Hanna Finborud 17.03.2019
2185 Synnøve Bentsen 17.03.2019
2186 H. Stamnes 17.03.2019
2187 Nina Krogh 17.03.2019
2188 Rita Hvistendahl 17.03.2019
2189 Ingløw jeanette Hansen belseth 17.03.2019
2190 Bergliot Riste Langva 17.03.2019
2191 Helene Andersen 17.03.2019
2192 Rannveig Tarberg 17.03.2019
2193 Margrethe Weisser 17.03.2019
2194 Gro Thoresen 17.03.2019
2195 Marie Blokhus 17.03.2019
2196 Eva Auestad 17.03.2019
2197 Grete Larsen 17.03.2019
2198 Monica Veiga 17.03.2019
2199 Per Kristian Krebs 17.03.2019
2200 Mia cash 17.03.2019
2201 Bård Faarlund 17.03.2019
2202 Odd lande 17.03.2019
2203 vibeke harper 17.03.2019
2204 Rita Gulbrandsen 17.03.2019
2205 Kenneth Larsen 17.03.2019
2206 Inger Østerbø 17.03.2019
2207 Vera Nordahl 17.03.2019
2208 Espen Løvås 17.03.2019
2209 ka werenskiold 17.03.2019
2210 Christina Christensen 17.03.2019
2211 Åsa Hillingseter Løyning 17.03.2019
2212 Uma Feed Tjelta 17.03.2019
2213 Susan Abdallah 17.03.2019
2214 Kjell Moberg 17.03.2019
2215 Geir Håkon Vålandsmyr 17.03.2019
2216 Loan Ha 17.03.2019
2217 Bernt Brinck-Johnsen 17.03.2019
2218 Mathias Bismo 17.03.2019
2219 Brit Olin Styve 17.03.2019
2220 Andrea Leonthin 17.03.2019
2221 Kristina Grönhagen 17.03.2019
2222 Bernt Bjørn 17.03.2019
2223 Rolf Øidvin 17.03.2019
2224 Kirsti van Hoegee 17.03.2019
2225 Ingunn Sønsteby 17.03.2019
2226 Espen Klouman Høiner 17.03.2019
2227 Turid Agnethe Theisen 17.03.2019
2228 Arne Sundt-Bjerck 17.03.2019
2229 Rolf Vorhaug 17.03.2019
2230 Else Thorenfeldt 17.03.2019
2231 Espen Vegard Dysvik Hagen 17.03.2019
2232 Katarina Sirris Karantonis 17.03.2019
2233 May Ruth Kaardahl 17.03.2019
2234 Astrid Kvam 17.03.2019
2235 Ine Mariel Solbakken 17.03.2019
2236 Louise Grimstad Waarli 17.03.2019
2237 Elin Karin Legård 17.03.2019
2238 Skafti Helgason 17.03.2019
2239 Bent Erik Anseth 17.03.2019
2240 Sissel Barkost 17.03.2019
2241 Jonas Debesay 17.03.2019
2242 Odd Smistad 17.03.2019
2243 Ann Kristin Einarsen 17.03.2019
2244 Oddrun Remvik 17.03.2019
2245 Randi Olsen 17.03.2019
2246 Espen Lauritzen 17.03.2019
2247 Torild Lien Utvik 17.03.2019
2248 Lars-Erik Sørbotten 17.03.2019
2249 Yasmin Sofia Iqbal 17.03.2019
2250 Isak Holmen Sørensen 17.03.2019
2251 Signe Becker 17.03.2019
2252 Karina Gudmestad 17.03.2019
2253 Thomas Sagbråten 17.03.2019
2254 Ingrid Hjertaker 17.03.2019
2255 Janne Eraker 17.03.2019
2256 Nancy Sandvoll 17.03.2019
2257 Gyda Kjekshus 17.03.2019
2258 Tom Olstad 17.03.2019
2259 German Vizcaya 17.03.2019
2260 Øyvind Heilo 17.03.2019
2261 Liva Mork 17.03.2019
2262 Olav Elgvin 17.03.2019
2263 Lars Løfstedt 17.03.2019
2264 RunaBoger 17.03.2019
2265 Dag Ivan Homlong 17.03.2019
2266 Marit Silsand 17.03.2019
2267 Boye Andersson Stokke 17.03.2019
2268 maria lloyd 17.03.2019
2269 Monica Husby 17.03.2019
2270 Jasmina Bosnjak 17.03.2019
2271 Torunn Birgitte Sortvik 17.03.2019
2272 Elin Isaksen 17.03.2019
2273 Trine Sollie 17.03.2019
2274 Thomas Aubell 17.03.2019
2275 May Stemland 17.03.2019
2276 Ingri Midgard Fiksdal 17.03.2019
2277 Kim Jimi Matti Stennabb Caesar 17.03.2019
2278 Catharina Vehre Gresslien 17.03.2019
2279 Eva Susan Nilsen 17.03.2019
2280 Stian Antonsen 17.03.2019
2281 Rina Rosenqvist 17.03.2019
2282 Murhaf Fares 17.03.2019
2283 Elin Eldnes 17.03.2019
2284 Pål Henrik Ekern 17.03.2019
2285 Kristin Tårnes 17.03.2019
2286 Fridtjof Skaunfelt 17.03.2019
2287 Irene Kristin Gjørven Lundby 17.03.2019
2288 Torill Andersen 17.03.2019
2289 Frode Andersen 17.03.2019
2290 Grethe naustdal 17.03.2019
2291 Mildrid Stenberg 17.03.2019
2292 Christine Andersen 17.03.2019
2293 Heidi Nikolaisen 17.03.2019
2294 Nora Jettestad 17.03.2019
2295 Magnus Skavhaug Nergaard 17.03.2019
2296 Lena Grøtlien Nesbakken 17.03.2019
2297 Kim Sommer 17.03.2019
2298 Knut-Geir Aga 17.03.2019
2299 Anne Bjørnhøy 17.03.2019
2300 Ingvild Holt Diallo 17.03.2019
2301 Ann-Kristin Johnsen 17.03.2019
2302 Stephan Gaassand 17.03.2019
2303 Hampus Nilsson 17.03.2019
2304 Toril Marjala 17.03.2019
2305 Trond Hugo Haugen 17.03.2019
2306 Ole Slyngstadli 17.03.2019
2307 Åslaug Midtdal 17.03.2019
2308 Idun Daae Alstad 17.03.2019
2309 Jennie Victoria Bergsli 17.03.2019
2310 Vegard Syrstad 17.03.2019
2311 Anki Oveland 17.03.2019
2312 Ane Kristin Bang-Steinsvik 17.03.2019
2313 Sofi Marie Lindroos 17.03.2019
2314 Petronelle Herbern 17.03.2019
2315 Per-Erik Kirkeby 17.03.2019
2316 Brit Lisbet Schou 17.03.2019
2317 Vegard Holtås 17.03.2019
2318 Mads Kjeldgaard Nielsen 17.03.2019
2319 Ann Helene J. Dahl 17.03.2019
2320 Pernille Antonsen Guttormsgaard 17.03.2019
2321 Trude Hallerud 17.03.2019
2322 siv bleiklie 17.03.2019
2323 Tone lindegaard 17.03.2019
2324 Anette Martinsen Basso 17.03.2019
2325 Hanne Katrine Berg 17.03.2019
2326 Ingvild Frank 17.03.2019
2327 Truls J. Hagland 17.03.2019
2328 Helge Lilletvedt 17.03.2019
2329 Dag Lothe 17.03.2019
2330 Hedda Beckmann 17.03.2019
2331 Marius Gravesen 17.03.2019
2332  Nina Engelsen 17.03.2019
2333 Odd Inge Teige 17.03.2019
2334 Maia urstad 17.03.2019
2335 Eirik Zeiner-Henriksen 17.03.2019
2336 Anne Berit Bakken 17.03.2019
2337 Solveig Strand 17.03.2019
2338 Inghild Karlsen 17.03.2019
2339 Lise Sjåfjell Halleraker 17.03.2019
2340 Martin Horntveth 17.03.2019
2341 Elisabeth Holm 17.03.2019
2342 Robert Solheim 17.03.2019
2343 Gunnar Johan Jensen 17.03.2019
2344 Frode Nordås 17.03.2019
2345 Inghild Karlsen 17.03.2019
2346 Ingeborg Kvame 17.03.2019
2347 Yvonne Algrøy 17.03.2019
2348 Inger Solberg 17.03.2019
2349 Dan André Syversen 17.03.2019
2350 Arne Louis Hermundsli 17.03.2019
2351 Lise Dedenroth Dragseth 17.03.2019
2352 Nina Bernhardsen 17.03.2019
2353 Barbro Husdal 17.03.2019
2354 Monika Egeland Hammer 17.03.2019
2355 Torstein Bugge Høverstad 17.03.2019
2356 Kari Steindal 17.03.2019
2357 Beatrice Guttormsen 17.03.2019
2358 Marie Aure 17.03.2019
2359 Stian Sandberg 17.03.2019
2360 Anne Brinck-Johnsen 17.03.2019
2361 Trine Hamran 17.03.2019
2362 Maritza C. Campos 17.03.2019
2363 Marie Gurine Askeland 17.03.2019
2364 David Børresen 17.03.2019
2365 Unni Pedersen 17.03.2019
2366 Agnes ulvin 17.03.2019
2367 Natasha Gamble 17.03.2019
2368 Cathrine Constanse Gjelsnes 17.03.2019
2369 Yngvild Wathne Sæther 17.03.2019
2370 Lena Mutlak 17.03.2019
2371 Ingrid Rommetveit 17.03.2019
2372 Kristin Hestad 17.03.2019
2373 Mari Kamsvaag 17.03.2019
2374 Knut-Sigurd  Bygland 17.03.2019
2375 Kjartan Fjordheim 17.03.2019
2376 Mujinga Sandra 17.03.2019
2377 Einar Norvald Bordal 17.03.2019
2378 Bo Krister Wallström 17.03.2019
2379 Håkon Sønderland 17.03.2019
2380 Hedda Bremseth 17.03.2019
2381 Mona Solhaug 17.03.2019
2382 Mona elise faber 17.03.2019
2383 Jørn Simenstad 17.03.2019
2384 Kirsti Baird Hultberg 17.03.2019
2385 Lene Vallestad 17.03.2019
2386 Nina Helene Skogli 17.03.2019
2387 Julie Breines Oredam 17.03.2019
2388 Emilie Marie Karlsen 17.03.2019
2389 Maria Norberg 17.03.2019
2390 Priya Lerberg 17.03.2019
2391 Jonas B Olsen 17.03.2019
2392 Hege walgren 17.03.2019
2393 Stein Sørensen 17.03.2019
2394 Camilla Storm 17.03.2019
2395 Emilie Leikarnes 17.03.2019
2396 Kjerstin Uhre 17.03.2019
2397 Mari B. Vinjar 17.03.2019
2398 Victoria Kielland 17.03.2019
2399 Venke Marie Sortland 17.03.2019
2400 Endre Løfaldli 17.03.2019
2401 Arne Bretten 17.03.2019
2402 Caroline Ugelstad Elnæs 17.03.2019
2403 Jenny Dellegård 17.03.2019
2404 Arne Fagerholt 17.03.2019
2405 Kjetil D. Kristensen 17.03.2019
2406 Jan Holm 17.03.2019
2407 Gaute tenold aase 17.03.2019
2408 Ivan Røen 17.03.2019
2409 Marie Louise Seeberg 17.03.2019
2410 Maria Kristina Klungnes Berg 17.03.2019
2411 Lars Berrum 17.03.2019
2412 Cecilie Forfang 17.03.2019
2413 Jens Trinidad 17.03.2019
2414 Maria Utheim 17.03.2019
2415 Roar Høstaker 17.03.2019
2416 Therese Angel Khachik 17.03.2019
2417 Morten Bunes Bekkevold 17.03.2019
2418 Geir Yven 17.03.2019
2419 Miriam Sogn 17.03.2019
2420 Siril Charlotte Jæger Isaksen 17.03.2019
2421 Asgeir Værnes 17.03.2019
2422 Fred Norman Nilsen 17.03.2019
2423 Marit Rundberg 17.03.2019
2424 Sten Ove Toft 17.03.2019
2425 Teresa Ruiz 17.03.2019
2426 Liv Kristin Fridtjofsen 17.03.2019
2427 Ole andreas opphaug 17.03.2019
2428 Lars Takla 17.03.2019
2429 Per Kristian Hansen 17.03.2019
2430 Beate Solvik 17.03.2019
2431 Lars Christensen 17.03.2019
2432 Chris Kvande 17.03.2019
2433 Jens Krog 17.03.2019
2434 Alexander Eckhardt 17.03.2019
2435 Johannes Kaikumo Jacobsen 17.03.2019
2436 Bjarte Kyte 17.03.2019
2437 May Johannessen 17.03.2019
2438 Eldbjørg Jenny Rakvåg 17.03.2019
2439 Emilie Mordal 17.03.2019
2440 Nina Schjønsby 17.03.2019
2441 Marie Othilie Hundevadt 17.03.2019
2442 Malin Bülow 17.03.2019
2443 Kristin Hammerås 17.03.2019
2444 Anna Moen 17.03.2019
2445 Brage Nordang 17.03.2019
2446 Alexander Bosrup Karlsen 17.03.2019
2447 Sofia Knudsen Estifanos 17.03.2019
2448 Linda Nikolaisen 17.03.2019
2449 Marit Kjærvik 17.03.2019
2450 Thomas Colin Wiborg 17.03.2019
2451 Lilja Björk Haraldsdóttir 17.03.2019
2452 Sindre Wexelsen Goksøyr 17.03.2019
2453 Laila Vatn 17.03.2019
2454 Ihra Lill Scharning 17.03.2019
2455 Lene Marie Stangebye 17.03.2019
2456 Agnes Ida Pettersen 17.03.2019
2457 shereen khachik 17.03.2019
2458 Aina Irene Dolles Ørn 17.03.2019
2459 Reidun Sæbye 17.03.2019
2460 Linda Hindberg 17.03.2019
2461 Idun Søreide Jansen Lærar 17.03.2019
2462 Matias Askvik 17.03.2019
2463  Nina dahler 17.03.2019
2464 Anders Firing Aardal 17.03.2019
2465 Asbjørn Sverre Krogtoft 17.03.2019
2466 Thomas Alexander Skog 17.03.2019
2467 Hanna Marie Buvik Sønderland 17.03.2019
2468 Dag Sørlie 17.03.2019
2469 Sibeth Hoff 17.03.2019
2470 Thomas Møller 17.03.2019
2471 Ida Olesdatter Barland 17.03.2019
2472 Emma Rolfsnes Sele 17.03.2019
2473 Stein Are Kjærås Dahl 17.03.2019
2474 Rose-Marie Aker 17.03.2019
2475 Torunn Nyen 17.03.2019
2476 Håkon Rundberg 17.03.2019
2477 Sirin Winge 17.03.2019
2478 Heta Kerokoski 17.03.2019
2479 Laila Anita Vågen 17.03.2019
2480 Karin Odland 17.03.2019
2481 Lorenzo Nardocci 17.03.2019
2482 John Erik Halvorsen 17.03.2019
2483 Hanna Hilt 17.03.2019
2484 Rikke A. Sundberg 17.03.2019
2485 Carl Joseph Aquilizan 17.03.2019
2486 Finn Lewin 17.03.2019
2487 Stig Norland 17.03.2019
2488 Therese Næss Diesen 17.03.2019
2489 Magnus Petersen 17.03.2019
2490 Heidi Wallevik 17.03.2019
2491 Tormod Lindgren 17.03.2019
2492 Lars Rustan Andersson 17.03.2019
2493 Bjørg Borch 17.03.2019
2494 Benjamin Melby 17.03.2019
2495 Walter Robert Lehmann 17.03.2019
2496 Gunn Engelsrud 17.03.2019
2497 Stine Moen 17.03.2019
2498 Heidi Solberg 17.03.2019
2499 Kristine Helliesen 17.03.2019
2500 Ellen Bendu 17.03.2019
2501 Daniel Nilsen 17.03.2019
2502 Rune Sandkjernan 17.03.2019
2503 Amalie Kasin Lerstang 17.03.2019
2504 Maren Eline Markussen 17.03.2019
2505 Kristi Kinsarvik 17.03.2019
2506 Chiara Cavallari 17.03.2019
2507 Stine Sannes 17.03.2019
2508 Tor M. Hetland 17.03.2019
2509 Ole Hermod Henriksen 17.03.2019
2510 Sigrun Eng 17.03.2019
2511 Arne Raanaas 17.03.2019
2512 Marianne Sandvik Øverland 17.03.2019
2513 Thomas Brevik 17.03.2019
2514 Tore Olausen Solheim 17.03.2019
2515 Xhavit Bajgora 17.03.2019
2516 Kent Are Amundsen 17.03.2019
2517 Toril Solvang 17.03.2019
2518 Marianne fjæreide 17.03.2019
2519 Karine Dokken 17.03.2019
2520 Glenn-Thomas Thommesen 17.03.2019
2521 Gerd Inger Polden 17.03.2019
2522 Heidi Kvam 17.03.2019
2523 Georg Devendra Apenes 17.03.2019
2524 Kirsten Anne Buller 17.03.2019
2525 Rigmor Hagen 17.03.2019
2526 Eva Céline Jørgensen 17.03.2019
2527 Line Pedersen 17.03.2019
2528 Jan Martin Smørdal 17.03.2019
2529 Atle Markussen 17.03.2019
2530 Per Andersen 17.03.2019
2531 Ingrid A. Evertsen 17.03.2019
2532 Johnny H. Kihl 17.03.2019
2533 Elisabeth Gundersen 17.03.2019
2534 Kim Småge 17.03.2019
2535 Åse Løvgren 17.03.2019
2536 Siv Rutgerson 17.03.2019
2537 Anne Kristine Sollund 17.03.2019
2538 Håvard Nygård Jakobsen 17.03.2019
2539 Jakob Thonander Glans 17.03.2019
2540 Berit Hestnes 17.03.2019
2541 Guro Nagelhus Schia 17.03.2019
2542 Anne Nelly Gilsåmo 17.03.2019
2543 Kaja Andersen 17.03.2019
2544 Niklas Rydén 17.03.2019
2545 Wibeke Krohn 17.03.2019
2546 Kristin Reigstad 17.03.2019
2547 Tone Langvik 17.03.2019
2548 Tonje Skar Reiersen 17.03.2019
2549 Agnes-Marie Pettersen 17.03.2019
2550 Elin Bergstrøm Hermansen 17.03.2019
2551 Tone Fjereide 17.03.2019
2552 Ingrid Moen 17.03.2019
2553 Janne Horgen Friberg 17.03.2019
2554 Finn Martin Jensen 17.03.2019
2555 Linda Nilsen 17.03.2019
2556 Magnus Øydvin 17.03.2019
2557 Solveig Laland Mohn 17.03.2019
2558 Nadine Urech 17.03.2019
2559 Magne Jensen 17.03.2019
2560 Annette Stav Johanssen 17.03.2019
2561 Clas Stanghov 17.03.2019
2562 Rolf Herman Longnes 17.03.2019
2563 jørn eriksson 17.03.2019
2564 Ingunn Elisabeth Stray 17.03.2019
2565 Pia Segerberg 17.03.2019
2566 Even Næss 17.03.2019
2567 Maria Apenes 17.03.2019
2568 Sigrid Voll Bøyum 17.03.2019
2569 Rezan Saleh 17.03.2019
2570 Tone Bjordam 17.03.2019
2571 Helle Høeg Voldstad 17.03.2019
2572 Marianne guneriusse 17.03.2019
2573 Eva Moe 17.03.2019
2574 Kristin Alvsvåg 17.03.2019
2575 Victoria Bomann-Larsen 17.03.2019
2576 Therese Strupstad Hagen 17.03.2019
2577 Henriette Hansteen 17.03.2019
2578 Pernille Iversen 17.03.2019
2579 Espen Nordvik 17.03.2019
2580 Stine Thomas 17.03.2019
2581 Eva M. Tumidajewicz 17.03.2019
2582 Ellen Løveng 17.03.2019
2583 Vibeke Andersen Gran 17.03.2019
2584 Kaja Ratikainen 17.03.2019
2585 Siri Mietinen Kjellmann 17.03.2019
2586 Geir Gjestad 17.03.2019
2587 Sissil Mathisen 17.03.2019
2588 Hedi Roshan 17.03.2019
2589 siri juvik 17.03.2019
2590 Helle Bakke 17.03.2019
2591 Ingrid Katrine Amundsen 17.03.2019
2592 Guillaume Durandal 17.03.2019
2593 Katrine breistein skårnes 17.03.2019
2594 Tone Wolff Kalstad 17.03.2019
2595 Ida Hove Solberg 17.03.2019
2596 Karoline Wendelborg 17.03.2019
2597 Geir Marius Thorud 17.03.2019
2598 Vanja Sæther 17.03.2019
2599 Mariama Astrid 17.03.2019
2600 Ingvild Isaksen 17.03.2019
2601 Kristin Thallaug 17.03.2019
2602 Karin Anna Maria Lervang 17.03.2019
2603 Christian Lerbo 18.03.2019
2604 Svenn-Egil Knutsen Duolljá 18.03.2019
2605 Bjørn Aspevik 18.03.2019
2606 Kenneth Korstad Langås 18.03.2019
2607 Hermann Kitti Hansen 18.03.2019
2608 Vidar Krog Kristiansen 18.03.2019
2609 Bernt Hugo Pedersen 18.03.2019
2610 Kristine Halmrast 18.03.2019
2611 Signe Tørå Karsrud 18.03.2019
2612 Stein Skogseth 18.03.2019
2613 Lidwine Tamburini 18.03.2019
2614 Line Lyngstadaas 18.03.2019
2615 Victor Larsson 18.03.2019
2616 Adriano Wilfert Jensen 18.03.2019
2617 Jørn Gunnar Arntzen 18.03.2019
2618 Rino Sannes 18.03.2019
2619 Valerie de Bree 18.03.2019
2620 Anders Firing 18.03.2019
2621 Abdirazak Alasow 18.03.2019
2622 Kohinoor Nordberg 18.03.2019
2623 Kristine Myklestad 18.03.2019
2624 Gro Borgersrud 18.03.2019
2625 Jon Ola Aalmo 18.03.2019
2626 Monica rose 18.03.2019
2627 Christian 18.03.2019
2628 Mona Cathrine Skjold 18.03.2019
2629 Bjørn Hagland 18.03.2019
2630 Staffan Eek 18.03.2019
2631 Torgeir Nødset 18.03.2019
2632 Kjell jakobsen 18.03.2019
2633 Gro Synnøve Ellefsen 18.03.2019
2634 Ditte Maria Bjerg 18.03.2019
2635 Annika Lewis 18.03.2019
2636 Simon Sletvold 18.03.2019
2637 Lars Roar Engebretsen 18.03.2019
2638 Rolf Wallin 18.03.2019
2639 Malin Emanuelson 18.03.2019
2640 Ola Moen Ødegård 18.03.2019
2641 Anethe Alfsvåg 18.03.2019
2642 Isabel Gonzalez 18.03.2019
2643 Marit høgalmen uppstad 18.03.2019
2644 May Irene Bjørn 18.03.2019
2645 Thomas Svane Søndergaard 18.03.2019
2646 Gritt Uldall-Jessen 18.03.2019
2647 Eldrid Gorset 18.03.2019
2648 May Anita Hovland 18.03.2019
2649 Gunn Røkke 18.03.2019
2650 Liv Kirsten Sørvaag 18.03.2019
2651 Ingrid Smalås 18.03.2019
2652 Malene Huvestad Rødbakk 18.03.2019
2653 Helle Christensen 18.03.2019
2654 Robin Reistad Fiske 18.03.2019
2655 Stian Høvik 18.03.2019
2656 Héctor Eguia 18.03.2019
2657 Cathrine W A 18.03.2019
2658 Ann Cathrin Sandsmark 18.03.2019
2659 Mathias Wiik 18.03.2019
2660 Ragnheidur Skuladottir 18.03.2019
2661 Martin Lervik 18.03.2019
2662 Nefeli Oikonomou 18.03.2019
2663 Terje Ekrene Vik 18.03.2019
2664 Wenche Lund 18.03.2019
2665 Hanne Eidsli Solheim 18.03.2019
2666 Egil Birkeland 18.03.2019
2667 Aidan Winther 18.03.2019
2668 Kathrine Thorborg Johansen 18.03.2019
2669 Jacob Erstad 18.03.2019
2670 Pernille Sandøy 18.03.2019
2671 Bernhard Greter 18.03.2019
2672 Jukka-Pekka Pajunen 18.03.2019
2673 Oskar Landström 18.03.2019
2674 Mariana Suikkanen Gomes 18.03.2019
2675 Linn Marie Hermansen 18.03.2019
2676 Jostein Svarstad 18.03.2019
2677 Theodor Barth 18.03.2019
2678 Ragnhild Freng Dale 18.03.2019
2679 Erna wiger 18.03.2019
2680 Daniele Aguilar 18.03.2019
2681 Rigmor Erica Bye 18.03.2019
2682 Binnie Kristal-Andersson 18.03.2019
2683 Philip Berlin 18.03.2019
2684 Øystein Elle 18.03.2019
2685 Åslaug Krokann Berg 18.03.2019
2686 Brit Valla 18.03.2019
2687 Marte Johnslien 18.03.2019
2688 Eirik Nedregård 18.03.2019
2689 Magnus Nygaard 18.03.2019
2690 Anne Bland 18.03.2019
2691 Atli Bjarnason 18.03.2019
2692 Anniken Storhaug 18.03.2019
2693 Kamran F. Mohammed 18.03.2019
2694 Gunhild Moe 18.03.2019
2695 ARNE HENRIKSEN 18.03.2019
2696 Terje Hauge 18.03.2019
2697 Gudmund Vindsun 18.03.2019
2698 Hanne Backe-Hansen 18.03.2019
2699 Kristina Sidlauskaite 18.03.2019
2700 Jenny Kristine Frøysa 18.03.2019
2701 Juli Apponen 18.03.2019
2702 Helene Bergsholm 18.03.2019
2703 Andrea Svensson 18.03.2019
2704 Thomas Stene-Johansen 18.03.2019
2705 Paulina Cid 18.03.2019
2706 Jonas Andersen Sandvik 18.03.2019
2707 Karstein Grønnesby 18.03.2019
2708 John Andre Halvorsen 18.03.2019
2709 Liv Bangsund 18.03.2019
2710 Anders Narverud Moen 18.03.2019
2711 Julie Solberg 18.03.2019
2712 Jonas Markus Qvale 18.03.2019
2713 Erik Love Aronsson 18.03.2019
2714 Runar Wold 18.03.2019
2715 Vibeke Barbel Slyngstad 18.03.2019
2716 Gitte Larsen 18.03.2019
2717 Sigrun Merete Mongstad 18.03.2019
2718 Ann-Christin Kongsness 18.03.2019
2719 Sigrid Kandal Husjord 18.03.2019
2720 Elise Messel Johansen 18.03.2019
2721 Ingwill Gjelsvik 18.03.2019
2722 Signhild Meløy Johannessen 18.03.2019
2723 Sonja Elisabet Sjødin Borchgrevink 18.03.2019
2724 Gert Nygårdshaug 18.03.2019
2725 Ingegjerd L. Hobsoni 18.03.2019
2726 Tove Elena Nicolaysen 18.03.2019
2727 Alicja Rzadkowska 18.03.2019
2728 Tine Renngard 18.03.2019
2729 Bernt Isak Wærstad 18.03.2019
2730 Ove Johan Romstad 18.03.2019
2731 Peter Haakonsen 18.03.2019
2732 Pål Øverland 18.03.2019
2733 Katharina Barbosa 18.03.2019
2734 Ingeborg Sofie Heggem Holmene 18.03.2019
2735 Anne R 18.03.2019
2736 Vilja Askelund 18.03.2019
2737 Ingrid Berger Myhre 18.03.2019
2738 Linnéa Lewella Schmedlling 18.03.2019
2739 Katrine Bragdø 18.03.2019
2740 stine bø 18.03.2019
2741 Jan Victor Cuadra Diaz Brattsti 18.03.2019
2742 Lars Johan Mortensen 18.03.2019
2743 Juli Reinartz 18.03.2019
2744 Jo Lie-Nielsen 18.03.2019
2745 Tore Olavson Buarøy 18.03.2019
2746 Rune Martinsen 18.03.2019
2747 Ariel Joshua Sivertsen 18.03.2019
2748 Gisle Frøysland 18.03.2019
2749 Rune Astrix Strømsæther 18.03.2019
2750 Tiril Hasselknippe 18.03.2019
2751 Christiana Galanopoulou 18.03.2019
2752 Jorunn Kjersem Hildre 18.03.2019
2753 Pål Nyhus 18.03.2019
2754 Maren Rismyhr 18.03.2019
2755 Stina Dahlström 18.03.2019
2756 Nils Johnsen 18.03.2019
2757 Grete Larsen 18.03.2019
2758 Guro Viddal 18.03.2019
2759 Filip Mauricio Fløgstad 18.03.2019
2760 Heidi Rustgaard 18.03.2019
2761 Ane Rasmussen 18.03.2019
2762 Svein Erik Garnes 18.03.2019
2763 Frøydis Alvær 18.03.2019
2764 Erling Vadseth 18.03.2019
2765 Ann merete paulsen 18.03.2019
2766 Svein Olav Blindheim 18.03.2019
2767 Sondre Holen 18.03.2019
2768 Teuta Dibrani 18.03.2019
2769 Børre Austmann 18.03.2019
2770 Yendini Yoo Cappelen 18.03.2019
2771 Anne-Lise Helberg Viksten 18.03.2019
2772 Simen Haave 18.03.2019
2773 Amalie Holthen 18.03.2019
2774 Sara Baban 18.03.2019
2775 Iggy Lond Malmborg 18.03.2019
2776 Pearla Pigao 18.03.2019
2777 Eirik Ørevik Aadland 18.03.2019
2778 Tyra Felberg Valle 18.03.2019
2779 Beata Kretovicova Iden 18.03.2019
2780 May Tone Johnsen 18.03.2019
2781 Hilde Hauan Johnsen 18.03.2019
2782 tone marie buberg 18.03.2019
2783 Magnus Høyem 18.03.2019
2784 Martine Flor Thunold 18.03.2019
2785 Kjersti Stenby 18.03.2019
2786 Dagny Carolina Opsal 18.03.2019
2787 Ingrid aas 18.03.2019
2788 Mikkel Mosfeldt 18.03.2019
2789 Roy Erling Karlsøen 18.03.2019
2790 Karine Næss 18.03.2019
2791 Amir Reza Asgari 18.03.2019
2792 Simen Godtfredsen 18.03.2019
2793 Rolf Økland 18.03.2019
2794 Mari Hjelmtveit 18.03.2019
2795 bjørn lie fostad 18.03.2019
2796 Nils Tore Håmo 18.03.2019
2797 Magnus Tomt 18.03.2019
2798 Kjerstin Anthun 18.03.2019
2799 Susanne Kathlen Mader 18.03.2019
2800 Magdalene Solli 18.03.2019
2801 Americo. 19.03.2019
2802 Frøydis Århus 19.03.2019
2803 Ann Kathrin Vebenstad 19.03.2019
2804 Ørnulf Akselsen 19.03.2019
2805 Unni Wærstaf 19.03.2019
2806 Runa Fønne 19.03.2019
2807 Asbjørn Wahl 19.03.2019
2808 Jasmine Børresen 19.03.2019
2809 Eva Alithinou 19.03.2019
2810 Rein dybedahl 19.03.2019
2811 Kristin Kvaale Vangsøy 19.03.2019
2812 Mette Pedersen Mikkelsen 19.03.2019
2813 Hanne Henningsen 19.03.2019
2814 Terje Hellesen 19.03.2019
2815 Trond Aglen 19.03.2019
2816 Thor lønning aarrestad 19.03.2019
2817 Carl nilssen love 19.03.2019
2818 Charlotte Jonsmyr 19.03.2019
2819 Terje johannesen 19.03.2019
2820 Turid Rasmussen 19.03.2019
2821 Hanne Håkonsen 19.03.2019
2822 Martin Ingebrigtsen 19.03.2019
2823 Viola Tømte 19.03.2019
2824 vemund engan 19.03.2019
2825 Sherin abdel Wahab 19.03.2019
2826 Ingvild Melberg Eikeland 19.03.2019
2827 Arina B. Stubhaug 19.03.2019
2828 Vegard Kyrkjebø 19.03.2019
2829 Hodo 19.03.2019
2830 Karoline Skuseth 19.03.2019
2831 Harrieth Therese Svartnes 19.03.2019
2832 Marie Topp 19.03.2019
2833 Camilla wexels 19.03.2019
2834 Susan Ploetz 19.03.2019
2835 Sandra Pape 19.03.2019
2836 Thomas Karlsen 19.03.2019
2837 Stine Dombeck 19.03.2019
2838 Knut Lowzow 19.03.2019
2839 Cecilie Ullerup Schmidt 19.03.2019
2840 Per Arne Sveen 19.03.2019
2841 Eva Dahlen 19.03.2019
2842 Pegah Salim 19.03.2019
2843 sissa lindqvist 19.03.2019
2844 Hazel Hannah Barstow 19.03.2019
2845 Per Eriksson 19.03.2019
2846 Lisbeth Dahlløf 19.03.2019
2847 Kristin Bergliot Boye Hansen 19.03.2019
2848 Robert Strandberg 19.03.2019
2849 Venke Aure 19.03.2019
2850 Randi Martine Brockmann 19.03.2019
2851 Gunhild Bjørnsgaard 19.03.2019
2852 Gudrun Elisabeth Schwartz Vatnan 19.03.2019
2853 Hege Ramsøy-Halle 19.03.2019
2854 Sunniva Lind Høverstad 19.03.2019
2855 Power Ekroth 19.03.2019
2856 Signe Ylvisaker 19.03.2019
2857 Margrethe Hammer 19.03.2019
2858 Lene Therese Teigen 20.03.2019
2859 Anne Kvam 20.03.2019
2860 Christopher Wareing 20.03.2019
2861 Hans Christian van Nijkerk 20.03.2019
2862 Malin Persson 20.03.2019
2863 Helene Espedal-Selvåg 20.03.2019
2864 Martin Ulvin 20.03.2019
2865 Torgeir Rebolledo Pedersen 20.03.2019
2866 Daniel Frikstad 20.03.2019
2867 Tariq Eide 20.03.2019
2868 moc.liamtohnull@nessumsaredorF 20.03.2019
2869 Morten Kildevæld Larsen 20.03.2019
2870 Bente Nilsen 20.03.2019
2871 Veronica Robles Thorseth 20.03.2019
2872 Ibrahim Sheikh Mohamed Ahmed 20.03.2019
2873 Eivind Garlind Guttuhaugen 20.03.2019
2874 Sunniva Strømsvåg 20.03.2019
2875 Elsa Sundsvold 20.03.2019
2876 Idun Vik 20.03.2019
2877 Liv Strand Nordin 20.03.2019
2878 Marianne Ferm Fasting 20.03.2019
2879 Hilde Knedal Andersen 20.03.2019
2880 Magne Karlsen Dahl 20.03.2019
2881 Hina Zaidi 20.03.2019
2882 Berit Rødstøl 20.03.2019
2883 Siv Marit Ekaas Turi 20.03.2019
2884 Elin Igland 20.03.2019
2885 Desiree tanrikut jensen 20.03.2019
2886 Shokat Harjo 20.03.2019
2887 Thorunn Wikdahl 20.03.2019
2888 Karianne Folkvord Furset 20.03.2019
2889 Julia Marie Mortensen 20.03.2019
2890 Grete Neseblod 20.03.2019
2891 Janine Magelssen 20.03.2019
2892 Harald Fetveit 20.03.2019
2893 Cecilie Kornsæther 20.03.2019
2894 Martine Linge 20.03.2019
2895 STEFAN THOMAS LIEN 20.03.2019
2896 Åse Johnsen Lavva 20.03.2019
2897 Julianne Bendiksen 21.03.2019
2898 Anne-Berit Holden 21.03.2019
2899 Cathrine Gjerde 21.03.2019
2900 Oda Brekke 21.03.2019
2901 Nicola Samad 21.03.2019
2902 Tone Hødnebø 21.03.2019
2903 Maria Refsland 21.03.2019
2904 Svein Johannessen 21.03.2019
2905 Turid uldal 21.03.2019
2906 Fredrik Normann Skår 21.03.2019
2907 Mats Lasse Jangås 21.03.2019
2908 Amilcare Cassanello 21.03.2019
2909 Signe Pahle 21.03.2019
2910 Stine Beate Schwebs 21.03.2019
2911 Aslak Bjørge Hermstad 21.03.2019
2912 Svenn B Syrin 21.03.2019
2913 Terese Stenhjem 21.03.2019
2914 Magnus Ottesen 21.03.2019
2915 Martha Skåra 21.03.2019
2916 Rhea Dall 21.03.2019
2917 Torunn Knutsen 21.03.2019
2918 Jan Breivoll 22.03.2019
2919 Tone Cornelia Kingell 23.03.2019
2920 Tine Aamodt 23.03.2019
2921 Leiv Olsen 23.03.2019
2922 Anita Martinussen 23.03.2019
2923 Lydia Hauge Sølvberg 24.03.2019
2924 Nora Konstad Brevik 24.03.2019
2925 Lise Andrine Hauge 24.03.2019
2926 Ida Kristine Buer 24.03.2019
2927 Eline Trogstad 24.03.2019
2928 mathilde carbel 24.03.2019
2929 Johannes Lipphardt 27.03.2019
2930 Ulf Koritzinsky 28.03.2019
2931 Venke Aure 29.03.2019