Achille Mbembe, Nekropolitikk og andre essays

Cappelens upopulære skrifter

Link til boken på forlagets nettside

Utgitt 22. april  2022.

 

Achille Mbembe (f. 1957) er en kamerunsk filosof som har gitt viktige bidrag til utvikling av politisk filosofi og postkolonial teori. Han er utdannet ved Sorbonne i Paris, og har forsket ved en rekke prestisjeuniversiteter i USA. Han arbeider for tiden ved Universitetet ved Witwaterstrand i Johannesburg, Sør-Afrika. Han er blitt utnevnt til æresdoktor av Universitetet i Bergen i 2022. De skriver følgende på sin nettside:

Professor Achille-Joseph Mbembe blir utnevnt til æresdoktor for sin solide forskning innen historie og politikk. Mbembe er en dypt original og kreativ intellektuell. Mbembes tekster har alltid drøftet hva det innebærer å se og tenke om verden fra Afrika. Hans forskning overskrider lingvistiske grenser og er en inspirasjon for studenter og forskere. Achille-Joseph Mbembe er foreslått av Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Link til UiBs kunngjøring

De tre essayene i boken har titlene “Nekropolikk”, “Å avkolonisere universitetet” og “Fantasienes brønn”. Tittelessayet trekker veksler både på Michel Foucault og blant andre Frantz Fanon. Mbembe definerer nekropolitikk som den politiske produksjonen av rom og menneskelig subjektivitet som befinner seg i et mellomrom mellom liv og død. Han skildrer hvordan koloniene generelt og slaveriplantasjen spesielt har gitt opphav til de nekropolitiske praksisene – understøttet av tanken om hvitt overherredømme – praksiser som fortsatt gjør seg gjeldende i dagens verden. Essayet om universitetet inntar et verdensperspektiv, og knytter fremstillingen av kolonial dominans sammen med en kritikk av det nyliberale universitetsregimet. “Fantasienes brønn” skildrer hvite menneskers fantasier om svarte mennesker i et historisk perspektiv – fantasier som både er dehumaniserende og erotiserende, affektladede og underbygget av vitenskapelige eller “vitenskapelige” paradigmer. Vi får et bilde av et bilde av ideuniverser som har medført, og fortsatt medfører, grov vold og utbytting. Forfatterens perspektiver fortjener mange norske lesere.

Forlagets beskrivelse Achille Mbembe (f. 1957) er en kamerunsk filosof som har gitt viktige bidrag til utvikling av politisk filosofi og postkolonial teori. Mbembe bruker afrikanske erfaringer til å belyse et av vår tids store spørsmål: Hvordan utvikle en humanisme hvor alle menneskers egenverdi anerkjennes på like vilkår?

De tre essayene i denne boken handler om makt og konsekvenser av maktforhold i en postkolonial verden. Sentralt står begrepet “nekropolitikk” eller “dødspolitikk”, som viser til det å definere hvilke mennesker som skal ha livets rett, og hvilke som ikke skal ha det. Mbembe knytter begrepet til blant annet spørsmål om rase og rasisme og om avkolonisering før og nå.

Nekropolitikk og andre essays 
er oversatt av Lene Auestad, og Sindre Bangstad og Bjørn Enge Bertelsen har skrevet forordet til denne utgivelsen.

Forfatter: Achille Mbembe

Innbinding: Heftet

Utgivelsesår: 2022

Forlag: Cappelen Damm

Språk: Bokmål

Originaltittel: Necropolitics, Decolonizing the university, Le puits aux fantasmes

Oversatt av: Auestad, Lene

Serie: Cappelens upopulære skrifter

Serienummer: 83

ISBN/EAN: 9788202694968

Kategori: Samfunnsvitenskap , Historie, religion og filosofi og Fagbøker

Fag: Filosofi, Idéhistorie, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap

Nivå: Akademisk

 

Anmeldelser/ Omtaler

Grenser og murer – Anmeldelse av Tore Linné Eriksen, Klassekampen 14. mai 2022