Vite, være, gjøre

Exhil: Lærebok med originaltekster

Herman Cappelen, Ingvild Torsen, Sebastian Watzl

Gyldendal akademisk – Link til boken på forlagets nettside

Tekstene jeg har oversatt er:

Sally Haslanger: “Sosial konstruksjon: kjønn og andre sosiale kategorier” (“Social Construction: Gender and other Social Categories”)

Philippa Foot: “Eutanasi” (“Euthanasia”)

J. David Velleman: “En rett til å avslutte sitt eget liv?” (“A Right of Self-Termination?”)

David Benatar: “Hvor ille er det å bli til?” (“How Bad is Coming into Existence?”)

Virginia Held: “Det kontraktsløse samfunn: Et feministisk ståsted” (“Non-contractual Society: A feminist View”)

Kwame Anthony Appiah: “Kultur” (“Culture”)

Forlagets beskrivelse: Hva vil det si å ha kunnskap om noe? Hva slags ting finnes i verden, og hva går det an å vite noe om? Hvordan bør vi leve? Hva er verdifullt?

I denne boka søkes svar på disse spørsmålene gjennom eksempler fra filosofi- og vitenskapshistorien og fra etikk. Boka har 20 kapitler fordelt på tre deler. Del 1 – vite – stiller spørsmål om kunnskap. Del 2 – være – tar utgangspunkt i hva som er virkelig. Del 3 – gjøre – er viet etikk. Hvert kapittel har en introduksjon samt én til to originaltekster som er skrevet av tenkere fra vår samtid og fra filosofi- og vitenskapshistorien. Hvert kapittel har også studiespørsmål og en opplisting av det du bør ha lært, etter å ha lest kapittelet.

Papirbok

Utgivelsesår: 2021

576 sider

1. utgave, Bokmål

ISBN/EAN: 9788205529793