Sara Ahmed, Gledesdrepende essays

Cappelens upopulære skrifter

Link til boken på forlagets nettside

Sara Ahmed er en av vår samtids aller viktigste tenkere. Hun har sitt helt særegne språk, og hennes språklige bilder og bevegelser, hennes bruk av fenomenologi og affektteori lar oss se verden på nye måter. Ahmeds vinklinger, beskrivelser og analyser viser hvordan rasistisk, sexistisk og heteronormativ undertrykkelse fungerer i praksis, strukturelt og som levd liv. Og de gir kilder til å reflektere over egne affekter, egne opplevelser av situasjoner, for å kunne verdsette andre aspekter ved livet enn det undertrykkere vil en skal verdsette – sette spørsmålstegn ved rådende normativitet.
De tre tekstene i boken har titlene:- Å drepe glede: Feminisme og lykkens historie- En hvithetens fenomenologi- Affektive økonomier
Originaltitler: – Killing Joy: Feminism and the History of Happiness – A phenomenology of whiteness – Affective Economies

Forlagets beskrivelse: Britisk-australske Sara Ahmed (f. 1969) har skrevet en rekke bøker og artikler inspirert av fenomenologi, postkolonialisme og kjønnsteori. Hennes kanskje mest kjente tankefigur er «den feministiske gledesdreperen» – et bilde på hva som skjer når det er den som påpeker sexisme eller rasisme som blir oppfattet som et problem, i stedet for at den egentlige uretten blir tatt tak i.

I sine teoretiske analyser tar Ahmed utgangspunkt i hverdagslig ubehag som skapes av rasisme, sexisme og heteronormativitet. Hun knytter personlige erfaringer og nyhetssaker så vel som skjønnlitterære historier til filosofien, noe som gjør at leseren kan kjenne seg igjen og relatere teorien til sitt eget liv. «Forfatterskapet er uovertruffent i samtidig kulturkritikk når det kommer til å skape leseropplevelser av at det er samfunnet, ikke jeg, som er problemet. Derfor kan disse gledesdrepende essayene paradoksalt nok skape stort engasjement og entusiasme» (fra forordet).

Essayene i denne boka tar for seg sentrale temaer i Ahmeds forfatterskap og er de første av hennes tekster som har blitt oversatt til norsk. Tekstene er oversatt av Lene Auestad, og forordet er skrevet av Stine Helena Bang Svendsen og Hannah Helseth.

Forfatter: Sara Ahmed

Innbinding: Heftet

Utgivelsesår: 2021

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

Språk: Bokmål

Originaltittel: The Promise of Happiness

Oversatt av: Auestad, Lene

Serie: Cappelens upopulære skrifter

Serienummer: 81

ISBN/EAN: 9788202683252

Kategori: Samfunnsvitenskap , Samfunn og debatt og Historie, religion og filosofi

Fag: Filosofi, Idéhistorie, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi

 

 

 

BOKOMTALER OG ANMELDELSER

“Hvitheten i rommet” – omtale i Klassekampen av Stine Helena Bang Svendsen og Hannah Helseth 21. sept. 2021 Link

“Verdifulle analyser av rasisme” – anmeldelse i Morgenbladet av Carina Elisabeth Beddari 17. sept. 2021 Link

 

PODCAST OM BOKEN

Podcast med Stine Bang Svendsen, Hannah Helseth og Lene Auestad om Sara Ahmeds “Gledesdrepende essays” Link