Norsk Psykoanalytisk Institutt, seminar for kandidater

Psykoanalyse og Samfunn 2.-3. september 2022

Seminaret holdes i instituttets lokaler i Fritjof Nansensvei 17

Fredag 2 september – kl. 16-20

kl. 16-18  Tonya S. Madsen – En psykoanalytisk etikk – Om subjektets plass i dagens psykiatri

Har psykoanalysen fortsatt en radikal posisjon i samfunnet? På hvilken måte bruker vi arven etter Freud til å skape bevegelse og frigjøring også utenfor terapirommet?

Tonya er psykolog, jobber ved Bup Vest i Oslo og har privatpraksis.

 

kl. 18-20  Shahram Shaygani – Migrasjonspsykologi fra et psykoanalytisk og eksistensielt perspektiv

Shahram er psykiater og psykoanalytiker med spesialisering i rus og avhengighetsmedisin og jobber i privatpraksis.

 

Lørdag 3. september kl. 9-13

kl. 9 –11  Lene Auestad – Fordommer, affekter og grupper

Lene Auestad har en doktorgrad i filosofi fra Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo. Hun skriver og foreleser internasjonalt om etikk, kritisk teori og psykoanalyse, med særlig fokus på fordommer, rasisme, diskriminering, traumer og nasjonalisme.

Lene har utgitt flere bøker, bla:

Traces of Violence and Freedom of Thought, Ed. with A. T. Kabesh, London/N.Y.: Palgrave 2017.

Shared Traumas, Silent Loss, Public and Private Mourning, Ed., London: Karnac, 2017.

Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination, London: Karnac 2015.

Psychoanalysis and Politics, webpage: http://www.psa-pol.org

 

kl. 11-13  Svein Haugsgjerd – Psykoanalytisk perspektiv på vår tids samfunnsendringer

Svein er psykiater og psykoanalytiker i privatpraksis, og har i mange år jobbet med psykotiske pasienter på Gaustad Sykehus. Svein har gitt ut mange bøker i skjæringspunktet, psykiatri, psykoanalyse og samfunn og utgir i 2022 bøkene;

“Psyke under press – samfunn i endring” og  «Galskapens gåter».

 

Det blir lagt inn pauser underveis begge dager.

 

Foreløpig forslag til litteratur til seminaret

 

Atle  Moen  – «Freuds samfunnsteori»

 

T. W. Adorno (1951) “Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda” – en dagsaktuell moderne klassiker som trekker veksler på Freuds gruppepsykologi og teori om narsissisme i fortolkningen av fascistiske agitatorers appell.

 

Auestad (2012) “Subjectivity and Absence. Prejudice as a Psycho-Social Theme” fra boken Psychoanalysis and Politics: Exclusion and the Politics of Representation. Om hvordan fordommer handler om det som er fraværende fra ens subjektivitet og noen trekk ved sosial dynamikk.

 

«Psykoanalyse og samfunn» er ett av tre fellesseminarer som er obligatorisk som del av utdanningen. Seminaret er åpent for alle kandidater og arrangeres ca. hvert fjerde år. Seminaret er en fin anledning for nye kandidater til å treffe kandidater foran i utdanningsløpet.

Neste fellesseminar, «Vitenskapsteori», er planlagt i 2024, og «Fellesseminar om forskning» er planlagt i 2025.

 

Image: Francois Xavier Fabre (1808) Oedipus and the Sphinx, Oil on canvas, Dahesh Museum (New York City, New York, United States)