Omtaler av bøker, utstillinger, film, teater,
skrevet av Lene Auestad

Reviews of books, exhibitions, film, theatre, written by Lene Auestad

 

2022

Intimitetens irrganger og ondskapens problem

Første setninger – Ann Heberleins bok om Hannah Arendt handler mer om Arendt liv enn hennes tenkning. Boken er velskrevet og engasjerende, og den gjør en god jobb i å situere fortellingens subjekt, og i å skildre den sosiale og politiske sammenhengen Arendt inngår i fra hun blir født i Köningsberg i 1906 til hun dør i New York i 1975. Det jeg undrer meg over som leser, er imidlertid at forfatteren ikke forholder seg nærmere til Arendts tekster.  
Bokomtale av Ann Heberlein, Hannah Arendt. Kjærlighet og ondskap. Oslo: Cappelen Damm 2020.
Link til omtalen i Agora 16. februar, s. 217-224  https://doi.org/10.18261/issn.1500-1571-2021-03-14

 

2020

Rasistisk retorikk blir rasistisk politikk

Ingress – Frode Helland gir et innblikk i spredningen og normaliseringen av rasisme i norsk offentlighet i nyere tid. Bokomtale av Frode Helland, Rasismens retorikk. Studier i Norsk offentlighet, Pax forlag, 2019.
Radikal Portal 3. mai
Link til boken på forlagets nettside

 

2019

Nyliberalismen og menneskets sjel – subjektivitet og sosiale krefter

Ingress – Kapitlet med tittelen “Nyliberalismen inni oss” i Linn Stalsbergs bok Det er nok nå åpner med et sitat fra Margaret Thatcher som ender med setningen “Økonomi er metoden; målet er å forandre hjertet og sjelen”. Det er en slående formulering. Denne teksten tar dette og det påfølgende kapitlet, “En nyliberal psyke?” som utgangspunkt for diskusjon.
Bokomtale av to kapitler i Linn Stalsberg, Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur, Manifest forlag, 2019.

Radikal Portal 22. oktober
Link til boken på forlagets nettside

 

2018

Å snu blikket – Ways of Seeing på Black Box teater

Ingress – Et hvitt publikum tar for gitt at de har rett til å se på brune kropper i en utsatt situasjon. Når blikket derimot vendes mot hvite samfunnstopper, vekker det sinne.
Omtale av teaterstykket Ways of Seeing, Black Box teater.
Radikal Portal 29. november
Link til stykket på Black Box teaters nettside

 

Viktig om vår tids fascisme

Ingress – Jason Stanley viser at rasisme, antisemittisme, sexisme, angrep på velferdsstaten og antiintellektualisme ikke kan behandles separat, men er sammenhengende undertrykkende tendenser i vår samtid.
Bokomtale av Jason Stanley, How Fascism Works. The Politics of Us and Them, Random House, 2018.
Radikal Portal 16. november
Link til boken på forlagets nettside

 

2017

Drap, draperier og dramatikk: Kvinner i kampsport – 10 østasiatiske filmer

Ingress – Lei av mannsdominerte filmer med kvinner kun som objekter for pynt og begjær? Her er ti strålende filmer hvor det er damene som står for drepinga.
Link til omtale i Radikal Portal 29. oktober

 

Interkulturelt museum – Typisk dem

Ingress – Interkulturelt museums utstilling om hat og fordommer inspirerer til å tenke videre om viktige spørsmål. Likevel synes det rart at de har unngått tematikk knyttet opp mot terroraksjonen 22. juli.
Omtale av utstillingen Typisk dem, Interkulturelt museum, Oslo, 2017.
Radikal Portal 20. juli
Link til Interkulturelt museums nettside

 

Rasisme som horror, eller koloniserende bevissthet

Filmen Get Out gjør bruk av horror-sjangeren for å fortelle en historie om presumptivt ikke-rasistiske hvite liberalere.
Omtale av Jordan Peeles film Get Out (2017).
Antirasistisk Senters nettsider

 

2015

Ønsker en bredere bruk av rasisme-begrepet

Ingress – Bangstad og Døving gir i sin Hva er rasisme et viktig bidrag til norsk offentlighet. Fra rasismebegrepet til islamofobi gir den nyttige innspill og hever blikket fra en tidvis snever offentlig debatt.
Bokomtale av Hva er rasisme av Sindre Bangstad og Cora Alexa Døving, Oslo: Universitetsforlaget 2015.
Radikal Portal, 25. april
Link til boken på forlagets nettside

 

 

Image: Praison Frank: Holi colors in hand, free image, Pixahive.