Siden Anders Behring Breiviks terrorangrep 22. juli 2011 har det fra skiftende regjeringers side vært satset mye på ulike tiltak mot hatytringer og hatkriminalitet. Et sentralt element har vært økt bruk av straffelovens § 185 (den fhv. 135 (a)), og etableringen av en hatkrimenhet ved Manglerud Politistasjon. Dette har ført til en økt offentlig oppmerksomhet om fenomenet, et økt antall domfellelser og anmeldelser, og etter alt å dømme også økt tillitt til politi- og rettsvesen i relevante minoritetsmiljøer. Foreløpig tyder imidlertid mye på at de som i første ramme dømmes i slike saker kommer fra lavere sosiale strata og har problemer knyttet til marginalisering, rus og/eller psykisk helse. Samtidig indikerer forskningen på hatytringer ganske klart at hatefull retorikk mot minoriteter fremført av aktører med makt, innflytelse og autoritet i samfunnet har langt større konsekvenser enn hatefull retorikk fremført av underpriviligerte. I Norge fremføres hatefull retorikk og propaganda mot muslimer av aktører med privilegert tilgang til mediene, regjeringsmedlemmer og med millioner i statsstøtte, samt av populære regjeringsmedlemmer. I denne presentasjonen vil jeg stille spørsmålet om ulike norske regjeringers innsats mot hatytringer og hatkriminalitet kan anses som en nyttig avledning fra strukturell rasisme i Norge.

OM SINDRE BANGSTAD: Sindre Bangstad er sosialantropolog, og forsker II ved KIFO (Institutt For Kirke, Religion- og Livssynsforskning) i Oslo. Han har erfaring fra feltarbeid blant muslimer i Sør-Afrika og Norge, tilknyttet Columbia Global Freedom Of Expression Project ved Columbia University i New York, USA og Anthropology News. Bangstad har publisert et femtitalls artikler i norske og internasjonale fagtidsskrift, og er forfatter av syv bøker. Blant hans siste bøker er Anders Breivik And The Rise Of Islamophobia (Zed Books og University of Chicago Press, 2014), The Politics Of Mediated Presence: Exploring The Voices Of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres (Scandinavian Academic Press, 2015), Hva er rasisme? (med Cora Alexa Døving, Universitetsforlaget 2015, Lydbokforlaget 2018) og Anthropology Of Our Times: An Edited Anthology In Public Anthropology (Palgrave Macmillan, 2017).

Tilbake til hovedsiden, Normalisering av rasisme