Hvor mange generasjoner trengs? Hvor mange år er nok? Behøver vi å snakke om kolonialisme i Norge i 2017?

Så lenge vi fortsetter å plukke kroppene til døde flyktningbarn opp fra europeiske strender, må vi snakke om ettervirkninger av kolonialismen. Så lenge det er forskjeller i levekår mellom den samiske befolkningen og den norske befolkningen i Norge, trenger vi å snakke om ettervirkninger av kolonialismen. I denne samtalen skal vi snakke om disse følgene sett fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i det kroppslige; helse, seksualitet, hudfarge, hår. 

MARIEL AGUILAR-STØEN er førsteamanuensis ved Senter for Utvikling og Miljø, (SUM) Universitet i Oslo. Hun forsker på miljøkonflikter i Latin-Amerika der urfolk er berørt.

NINA BAHAR er assisterende generalsekretær i Skeiv Verden og aktivist. Hun skriver en bok om hverdagsrasisme.

EVA FJELLHEIM er sørsame og jobber som urfolksrådgiver i SAIH. Hun har jobbet med ulike internasjonale urfolksspørsmål som aktiv i Latin-Amerikagruppene (LAG) og på ulike samepolitiske arenaer. Eva er særlig opptatt av retten til tradisjonelle landområder i møte med landran og utvinningsindustri.

IXCHEL LEÓN halvt Kaqchikel og halvt Kiche. Studerer internasjonale relasjoner ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Interessert i kritisk teori og feminisme. Sitter som styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) og er leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) sitt lokallag i Ås.

 

Tilbake til hovedsiden, Normalisering av rasisme