Opprinnelig er hun filosof, men interessen for psykoanalyse ble vekket allerede som barn. Hva var mer naturlig enn å forene de to fagfeltene? Møt Lene Auestad, kvinnen bak Psychoanalysis and Politics. Av Kristin Mack-Borander, Kateksis, Norsk Psykoanalytisk Forenings medlemstidsskrift, nr. 2 2023.