2024

Kveldsmatpodden – Ildsjel med blikk for verden

Vi snakker om det å undre oss, forske, om kompliserte teorier og om vennskap med mer.

Av Anne Kyong Sook Øfsti Link til podcasten

2023

 

Ildsjel med blikk for verden

Opprinnelig er hun filosof, men interessen for psykoanalyse ble vekket allerede som barn. Hva var mer naturlig enn å forene de to fagfeltene? Møt Lene Auestad, kvinnen bak Psychoanalysis and Politics. Av Kristin Mack-Borander, Kateksis, Norsk Psykoanalytisk Forenings medlemstidsskrift, nr. 2 2023. Link til intervjuet

 

Viktig å utvide forståelsen av rasismens omfang

Intervju av Claudio Castello i Utrop, 22. august 2023 Link til intervjuet

 

Eksistenspodden – Om tilknytning som mening, menneskets relasjonelle fundament og romslige, skapende dialoger

Podcast av Erling Bjerrum. Gjest: Lene Auestad. Publisert 13. februar 2023 Link til episoden

 

2018

Advarer mot dehumaniserende språk (Cautions against dehumanising language)

FREMMEDFRYKT: Høyrepopulismens språk siver inn i samfunnet, mener filosof Lene Auestad: – Det er en veldig skummel tendens at store deler av folket dehumaniserer innvandrere. Av Mattis C. O. Vaaland, Vårt Land, 4. mai 2018 “[…] Ifølge henne har media og politikere de senere årene bidratt til en normalisering av rasistiske og islamofobe begreper. – Det er en økende tendens til at ytre høyre inviteres inn i «mainstreamforum» og at journalister bruker deres språk, sier hun. Gjentakelsens logikk. Auestad mener «gjentakelsens logikk» er en årsak til at høyrepopulismens uttrykk siver inn i språket: – Frps høyrepopulisme bruker de samme termene igjen og igjen. Når det gjentas, overtar andre etter hvert det samme språket. Filosofen finner i dag en rekke dehumaniserende begreper i den norske offentligheten, slik som «fremmedkulturell», «andregenerasjonsinnvandrer», «helseturisme» og «politisk korrekthet». Hun mener flere av termene er «affektivt ladet» og derfor spiller på sterke følelser. – De fremkaller et skremmebilde av den andre. Det er en veldig skummel tendens at store deler av folket dehumaniserer innvandrere. Vil forme virkeligheten. Auestad mener at ytre høyre-retorikere bruker språket på en måte som ikke har som mål å beskrive virkeligheten, men snarere å forme virkeligheten etter sin beskrivelse.
– Målet er å mane frem et bilde, gjerne et fiendebilde. Derfor er de ikke så opptatt av det når de blir tatt i løgn – de har klart å gjøre et inntrykk selv om det de sier er usant. Pressen er ifølge Auestad med på å gi høyrepopulistiske politikere en ytringsplattform, og gi dem større innflytelse enn de ellers ville hatt. – Andre følger etter, kanskje ikke like langt, men godtar mye av retorikken. Slik flyttes grensene i hele det politiske landskapet, sier hun. […]”

2017

Av Ingrid Grønli Åm, Klassekampen, 20. september 2017, “Filosofen arrangerer konferanse om normalisering av rasisme på Litteraturhuset i Oslo på lørdag. […]” (“The philosopher is putting on a conference on normalization of racism at the Literature House in Oslo on Saturday […]”)

Fokus på fordommer (Focus on prejudice)

Fordommer er temaet for den nye utstillingen på Interkulturelt museum. Av Carima Heinesen, Dagens Perspektiv, ​7. juni 2017 “Lene Auestad har forsket på fordommer som fenomen, hvordan de oppstår og opptrer i samfunnet. Et av temaene hun har tatt for seg, er forholdet mellom ytringsfrihet og hatytringer. Hun forteller at fordommer ofte er et resultat av samfunnet vi lever i: – Fordommer er i stor grad samfunnsskapt. Selv om de avhenger av noen kognitive og affektive strukturer som potensielt er i alle mennesker, taler de store tids- og geografiske variasjonene, både i graden av fordommer og i hvem de rettes mot, for dette sier Auestad. […] En faktor som i stor grad forverrer fordommer i et samfunn er at de legitimeres av autoritetspersoner som politikere, journalister og andre offentlige personer: – De aller fleste mennesker justerer sine oppfatninger og holdninger etter det som er sosialt godtatt. Når autoritetspersoner gir støtte til fiendtlighet og hat overfor visse grupper, gir det et signal om at det er tillatt å utagere i skrift, tale og handling overfor representanter for disse gruppene. Motsatt vil ikke-aksept for hat og diskriminering bidra til forbedring, sier Auestad. […]”

2016

Fordommer handler ikke om uvitenhet (Prejudice is not about ignorance)

Av Rønnaug Jarslbo, Dagbladet Magasinet, 27. august 2016 “FILOSOF LENE AUESTAD tok doktorgrad på temaet fordommer ved Universitetet i Oslo i 2013.Hun forteller om forskning som viser at fordommer henger sammen med selvinnsikt: – Den viser at de med lavere selvinnsikt på et følelsesmessig nivå og tenderer mot å legge skyld på andre, snarere enn å påta seg ansvar selv,har større tendens til å være fordomsfulle enn andre. Dette gjelder generelt og for rasisme, sexisme, homofobi, antisemittisme, islamofobi og andre ting. […]”

2015

Derfor får tiggere kommentarfeltene til å koke (Why beggars make the commentary fields boil)

Av Camilla Fosse, Bergensavisen, 9. oktober 2015 “– Å uttrykke hat og fordommer på internett kan være en mulighet for enkelte å føle seg overlegen på. Det sier Lene Auestad, forfatter med doktorgrad i filosofi. Hun har blant annet studert fordommer som fenomen, hvilken logikk som driver fordommer og hvorfor de oppstår. BA har de siste ukene publisert flere artikler fra Romania, der vi blant annet har besøkt familiene til noen av dem som tigger på gaten i Bergen.” Link til artikkelen

 

Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination, Karnac Books, 2015

An interview with me about the book by Richard Brouilette on New Books in Psychoanalysis, cover170x170podcast, September 11th 2015 Link to the interview

Encuentro en la SEP del grupo Psychoalysis and Politics (The Spanish Psychoanalytical Society’s encounter with Psychoanalysis and Politics)

Interview with me and Jonathan Davidoff by the Spanish psychoanalysts Neri Daurella and Eileen Wieland, on the Spanish Society’s webpages, (in Spanish) Link to the text

foto-trobada-Psychoanalysis-and-Politics-300x133

2014

Skremmende at rasistiske meninger gis plass i det offentlige rom (It is frightening that racist opinions are housed in public space)

An interview with Lene Auestad on the prevalence of hate speech in Norwegian public life, by Christian Boger, in Norwegian. Published in Radikal Portal Nov 23rd 2014. Link to the full text

2013

Vad ska vi med psykoanalysen till? (What do we need psychoanalysis fronesis-psyketfor?)

An interview with Lene Auestad, Iréne Matthis and Diana Mulinari about the relevance of psychoanalysis to social critique today, by Anders Hylmö, in Swedish. In Fronesis no. 44-45 2013, special issue on the psyche.  Link to the issue on the journal’s homepage.

Introducing Psychoanalysis and Politics

An interview with Lene Auestad and Jonathan Davidoff, conducted and edited by Steffen Krüger.
In Journal of Psycho-Social Studies Vol 7 No 1 2013, Published Nov. 8 2013.

 

Fierce online debate brings more prejudice

Permitting extreme utterances in public discourse will enhance rather than counteract prejudices prevailing in society, says Norwegian scholar. By Kamilla Simonnes, Published Sep 13, 2013.

On the AlphaGalileo Foundation, The world’s independent source of breaking research news for the media

On the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, University of Oslo’s webpage

Norsk originalversjon/ Original version, in Norwegian:

Strengere krav til debatt (Stricter requirements for debate)

Å tillate ekstreme ytringer i offentlig debatt vil øke heller enn å redusere fordommene i samfunnet, mener stipendiat. Av Kamilla Simonnes. Publisert 11. sep. 2013

På Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslos nettside

 

Intervju i Morgenbladet, Doktoren svarer

av Ida Kvittingen, journalist, publisert 5. juli 2013

(Interview in the Norwegian weekly newspaper Morgenbladet, in the series “the doctor responds”, published July 5th 2013, by Ida Kvittingen, journalist.)

Intervju Morgenbladet