Foredraget analyserer Nasjonal Samlings antisemittiske propaganda under den tyske okkupasjonen fra 1940-1945. Som følge av den tyske okkupasjonen av Norge gikk partiet i denne fasen fra å være en marginal politisk sekt til å bli en del av statsmakten – riktignok under streng tysk kontroll. Som et ledd i nasjonalsosialistiske ”nyordningen” av Norge ble det gjennomført en rekke antisemittiske tiltak, som kulminerte i massearrestasjoner og deportasjoner til tilintetgjørelsesleiren Auschwitz-Birkenau i 1942-1943.

Hva kjennetegnet NS-antisemittismen, hvilke funksjoner fylte den i partiets politiske agitasjon? Hvordan forsvarte partiet den stadig mer radikale antisemittiske politikken det selv var med på å gjennomføre? Og hvilke strukturelle likhetstrekk finnes det med Nasjonal Samlings konspirasjonstenkning og vår tids konspirasjonsforestillinger?

 

Kjetil Braut Simonsen er ph.d i historie, med antisemittismens historie, nasjonalsosialismens historie og  norsk okkupasjonshistorie som spesialfelter. Han arbeider for tiden ved Jødisk museum i Oslo.

Tilbake til konferansen