Den markedsliberale kapitalismen bryter ned den sosiale modellen i Europa. Arbeidsløsheten er varig høy, forskjellene øker og flere titalls millioner er på flukt fra krig, nød og klimaforandringer.
EU/EØS og andre ekstreme handelsavtaler bidrar til å institusjonalisere den nyliberale utviklingen.
Sosialdemokratiene opplever en kraftig nedtur og fagbevegelsen er på defensiven.

Liknende utviklingstrekk ser vi i Norge. En høyreregjering gir skattelette til de rike, kutter i velferdsordninger og gir økt adgang til å ansette midlertidig samt fleksible arbeidstidsordninger til fordel for arbeidsgiverne. Arbeidsgiverforeninger vil ha en utvikling som skaper et arbeidsliv utenfor landsomfattende tariffavtaler. Arbeiderpartiet godtar den markedsliberale rammen som premiss for politikken og går inn for noe av det høyresida prinsipielt vil ha. Den norske modellen er på oppsigelse.

Hva betyr den markedsliberale utviklingen med økte forskjeller, sosial dumping, økt usikkerhet og framtidspessimisme for framveksten av fremmedfrykt, rasisme og en mer autoritær utvikling som kan peke i retning fascisme?

 

Roy Pedersen er leder i LO i Oslo.

Tilbake til konferansen