Joakim Møllersen vil se på hvordan massemedia agerer i møte med ytre høyre i lys av den siste tidas debatt. Bidrar medias metoder til at kampen mot rasismen styrkes, til å øke kunnskapsnivået om bevegelsene, eller er det fascismen som tjener på hvordan den framstilles?

 

Joakim Møllersen er Redaktør i Radikal Portal. (Foto: Johanna Engen)

Tilbake til konferansen