Ratifisering av FNs rasediskrimineringskonvensjon pålegger myndighetene å følge opp i lovverk, rettsutøvelse og politikk. Det er tolkingsrom for hva som er god nok oppfølging, og konvensjonen kan derfor ikke stå verken av seg selv eller for seg selv.

Mari K. Linløkken er nestleder ved Antirasistisk Senter. Hun er blant de opprinnelige stiftere av Tidsskriftet IMMIGRANTEN, forløperen til Antirasistisk Senter, og har arbeidet på dette feltet siden 1979. Hun er ansvarlig for Antirasistisk Senters arbeid opp mot de internasjonale menneskerettighetsorganer, og har særlig arbeidet med rapporter til FNs rasediskrimineringskomite, de siste to rapporteringsrundene også som leder for utarbeidelsen av en fellesrapport fra norske NGO-er til komiteen.

Tilbake til konferansen