Selv om de færreste klarer å gi en presis definisjon på fascisme, tror jeg de fleste vil si at de kjenner igjen den når de ser den. Samtidig er det veldig mye som har blitt «kjent igjen» som fascisme, uten å kanskje være det.

I Sverige snakker man ofte om Sverigedemokraterna som et parti med fascistiske eller nazistiske røtter, noe som blir brukt som begrunnelse for å omtale dem som fascistiske også i dag, men med den slags kriterier vil andre partier også kunne sies å ha «fascistiske røtter» uten at de blir omtalt slik for øvrig.

I den antiimperialistiske antikrigsbevegelsen på 60-tallet kunne man med jevne mellomrom se parolen «Samme fascister her som der», hvor både amerikanske og svenske statsledere ble sidestilt med tredvetallets fascister. I den stalinistiske propagandaen noen tiår tidligere dukket begrepet sosialfascisme opp, og den gangen rettet man seg mot sosialdemokratiet.

I den svenske fløyen av LaRouche-bevegelsens kampanjer mot Olof Palme på 80-tallet ble denne sagt å være fascist. I tidlige overvåkingsrapporter fra SÄPO ble imidlertid denne Palme-fiendtlige gruppen innledningsvis også kalt fascistiske.

I sosialdemokratiske kretser ble det til tider satt likhetstegn mellom kommunisme og fascisme. Noen eksempler på dette kan man se i den danske sjefsideologen Hartvig Frischs bok Pest over Europa (1933).

På midten av 70-tallet dukket den utenomparlamentariske høyregruppen Moderat Ungdom opp med liksomteorier om «kommunazisme», hvor det ble sagt at kommunismen og nazismen var mer like enn ulike. Lignende påstander finner man selvfølgelig også igjen på den svenske høyresida, som i advokaten Lennart Hanes bok Högerspöket (1976). Selv satt han i styret til Pinochet-vennlige Svensk-Chilenska Sällskapet på samme tid.

De siste årene har begrepet islamofascisme dukket opp, ikke sjelden en del av retorikken til islamfiendtlige grupperinger som selv blir omtalte som fascistiske.

De færreste av disse kan imidlertid sies å være eller ha vært fascistiske i streng forstand. Men hva er da fascisme egentlig og hva er den ikke? Dette er ting som idéhistoriker Magnus Eriksson vil diskutere og drøfte nærmere i sitt foredrag.

 

Magnus Eriksson er utdannet idéhistoriker.

Tilbake til konferansen