Fascistisk ideologi er kjennetegnet ved et mål om at ett perspektiv skal dominere. Forestillinger om en mytisk fortid dyrker en ide om en ekstremt patriarkalsk familie, gjerne ledsaget av religiøs, rasemessig, kulturell “renhet”. Dagens angrep på kjønnsstudier og på områdestudier som representerer utenomeuropeiske perspektiver er et ledd i denne kampen for at et nasjonalistisk, tilbakeskuende og patriarkalsk perspektiv skal rå grunnen.

Dette foredraget vil fokusere på de affektive virkemidlene i fascistisk retorikk som brukes for å fremme disse visjonene. Målet i slik retorikk er ikke å argumentere, å delta i en samtale på lik linje med andre aktører, men å manipulere tilhørernes affekter med det mål å dominere diskursen og tvinge andre til taushet.

 

Lene Auestad er PhD i filosofi fra UiO med fordommer som spesialfelt. Hun er forfatter og oversetter og er i redaksjonen i Radikal Portal.

Tilbake til konferansen