Patji Alnæs-Katjavivi – Sense and sensibility: Everymans samtale med media vedr. bruk av nedsettende bilder og ord

En allminnelig person stiller spørsmål til noen institusjoner innen de etablerte mediene (en landsdekkende papiravis og et program på fjernsyn) vedrørende bruk av upassende og nedsettende bilder og ord i fremstillingen av mennesker ansett som tilhørende “minoritetsgrupper”. Man kommer ikke alltid så langt, men reisen innebærer interessante dialoger innen klageprosessen. Anliggendet: normalisering av en diskriminerende sensibilitet (eller oppfatning) kan gjøre at den bevisste intensjonen bak enhver handling er uskyldig nok, men konsekvensene – med medias store rekkevidde – kan likevel forlenge diskrimineringens arv. Er det å be om bevissthet og anstendighet i det som presenteres i det offentlige, det samme som sensurering?

Patji Alnæs-Katjavivi er sykehuslege, spesialist i obstetrikk og gynekologi.

Tilbake til konferansen