Konferanse på Cafeteatret, Hollendergata 8, 0190 Oslo 24. november 2018, 9.00-18.00

Etter 22. juli med traumet Breiviks brutale massakre representerte ville man kunne forvente en vending bort fra de ideene han sto for, med en samlet oppslutning om et flerkulturelt og moderne samfunn. I stedet skjedde det motsatte. Ideologien han målbar, om enn i fortynnet form, spredte seg mer og mer i norsk offentlighet. I lys av den aktuelle situasjonen vil denne konferansen fokusere på hva som skiller fascisme fra andre politiske ideologier og ståsteder. Den vil analysere hva som kjennetegner fascismens målsetninger og hva som er karakteriserer fascsisk propaganda. Konferansens første del vil addressere hva som særmerker fascisme i fortid og nåtid, og vil ta opp manipulasjon av affekter, løgn, sanhet og ironi, fiendebilder, menneske- og samfunnsyn. Del to vil ha et praktisk fokus og ta opp spørsmålet om hva vi kan gjøre for å bekjempe rasisme og fascisme i dag.

Med bl.a. Paji Alnæs-Katjavivi, Lene Auestad, Yacoub Cissé, Magnus Eriksson,
Nora Warholm Essahli, Marian A. Hussein, Tor Jones, Joakim Møllersen,
Roy Pedersen, Kjetil Braut Simonsen, Eivind Trædal.

Arrangør: Radikal Portal

Forhåndspåmelding til radikalportal[at]gmail.com er obligatorisk.
Filming og lydopptak er ikke tillatt.

PROGRAM

9.00-9.15 Registrering

9.15-10.45 Magnus Eriksson (Idehistoriker) – Samme fascisme her som der – hva den er og ikke er

Lene Auestad (Filosof og forfatter) – Affekter og dominans i fascistisk propaganda

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-12.30 Kjetil Braut Simonsen (Historiker, Jødisk Museum i Oslo) – «I den avgjørende kamp blir verdensslangen og krigsulven, jødenes skrekkelige avkom, felt.» Nasjonal Samling og antisemittismen, 1940-45

Patji Alnæs-Katjavivi – Sense and sensibility: Everymans samtale med media vedr. bruk av nedsettende bilder og ord

12.30-13.30 Lunsjpause

13.30-15.00 Yacoub Cissé (Afrikanere i Norge) – Memory, Immigration? Migration and Race in the era of the rise of fascist government across Europe

Mari Linløkken (Nestleder, Antirasistisk Senter) – Kan ekstremisme bekjempes med lov? Kan menneskerettighetene holde ulven fra døra?

15.00-15.10 Kaffepause

Roy Pedersen (Leder, LO i Oslo) – Forholdet mellom markedsliberalisme, økt fremmedfrykt og høyreekstremisme –  fagbevegelsens ansvar

15.55-16.05 Kaffepause

16.05-17.00 Panel – Hva er et antirasistisk partiprogram, og hvordan skal politikere forholde seg til rasistiske utspill fra andre partier? m’ Nora Warholm Essahli (Rødt), Marian A. Hussein (SV), Eivind Trædal (MDG) Ordstyrer: Tor Jones

17.00-17.15 Kaffepause

17.15-18.00 Joakim Møllersen  (Redaktør, Radikal Portal) – Fascismen og massemedia – hva vil fascistene, og hva bør media gjøre?