Bestill fra: AdLibris.no (Norge), Tronsmo bokhandel (Norge),    Amazon.se (Sverige),

 Amazon.de (Tyskland),  Amazon.fr (Frankrike),   

Amazon.nl (Nederland),   Amazon.com (USA),   Amazon.ca (Canada) 

eller be din bokhandel eller ditt bibliotek om å ta boken inn.

– Jeg anbefaler alle kunnskapssøkende antirasister å skaffe seg Lene Auestads bok. Her er det gull å finne. Hun er lærd, retorisk slagkraftig og brennende aktuell!
Karl Eldar Evang, psykoanalytiker og skribent.

– Denne boken behandler rasismeproblemet med utgangspunkt i rasisme i Norge og viktige filosofiske diskusjoner av relevante temaer som hva en ytring er, makt, og forholdet mellom ytringsfrihet og rasistiske ytringer. Tekstene boken består av, er rike på stoff, innsiktsfulle og overbevisende argumentert på en utfordrende og fruktbar måte.
Solveig Bøe, professor i filosofi, NTNU.

– Jeg har i mange år jobbet med holdningsendringer som mangfoldsrådgiver og vil på det varmeste anbefale boken til Lene Auestad. Hun setter i gang tankeprosesser og stiller de riktige spørsmålene om rasisme, eksklusjon og mangfold. Hennes dype refleksjoner med akademisk og faglig tyngde i hennes samlingsverk, gir som hun selv skriver – en bredere politisk forstand. Som en antirasist liker jeg at hun trigger tankene om ens forståelseshorisont. Denne boken er midt i blinken for alle som vil ta et dypdykk og som interesserer seg for  feltet rasisme.
Attia Mirza Mehmood, mangfoldsrådgiver.

Lene Auestad en internasjonalt anerkjent forfatter og forsker innen filosofi og psykososiale studier. Hun har skrevet en rekke bøker og artikler om rasisme og diskriminering, og hennes arbeid er kjent for å være grundig og analytisk. Gjennom å lese hennes verk kan man få en dypere forståelse av rasismens strukturer og mekanismer i samfunnet. Auestads perspektiver og analyser er ofte originale og utfordrende. Hun utforsker rasisme fra ulike vinkler og trekker inn både psykologiske og filosofiske teorier for å belyse problemstillingen. Dette bidrar til en mer nyansert og kompleks forståelse av rasisme og tilgrensende fenomener.

Refleksjoner og intervensjoner – rasisme, eksklusjon, mangfold består av en rekke tekster forfatteren har skrevet på norsk. Auestad er opptatt av hvordan rasisme påvirker individet og samfunnet på ulike nivåer. Hun analyserer både strukturell og individuell rasisme, og hvordan de to påvirker hverandre. Dette kan være svært relevant for å forstå hvordan ulike former for diskriminering og ekskludering opprettholdes og forsterkes.  I disse dagsaktuelle bidragene argumenterer hun for viktigheten av å arbeide med holdninger, bevisstgjøring og for strukturelle endringer for å skape et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

 

INNHOLD

Artikler

1 Makt og implisitt diskriminering

2 Hatefulle ytringer – repetisjon og påvirkning

3 Å ta rasister inn i varmen – Et kritisk blikk på pressens rolle i spredningen av rasisme

4 Ytringshykleri og sensasjonshunger – rasisme på Nordiske Mediedager

5 Ytringsfrihetsfetisjisme og skader av hatprat

6 Linderborgs underlige verden – om no-platforming

7 Sian og lovtolkning

8 Ytringsfrihet eller vold?

9 Kjære Knut Skansen og Deichman Bjørvika: Ikke vær fascisters nyttige idioter

10 Rasisme: Et hovedhinder for integrering – Krystallnattens betydning i dag

11 Mot antisemittisme, rasisme og nazisme

12 Om kofferter og omskjæring

13 Homofobi som dreper

14 En strategi for mangfold?

15 Hindre for tenkning

16 Kultur er også viktig for helsa

 

Omtaler

17 Han var aldri hjemme hos noen – «oss» og «dem» i «Mannen som elsket Haugesund»

18 Ønsker en bredere bruk av rasisme-begrepet

19 Interkulturelt museum – Typisk dem

20 En annen verden er mulig – Iffit Qureshis Aktivistene på Utøya

21 Karl Marx’ London

22 Viktig om vår tids fascisme

23 Rasistisk retorikk blir rasistisk politikk

24 Å snu blikket – Ways of Seeing på Black Box teater

25 Rasisme som horror, eller koloniserende bevissthet

26 Andre bøker av Lene Auestad

27 Om forfatteren

28 AMA

 

ISBN 978-82-693343-0-2

Paperback, 185 sider

AMA forlag, Oslo, 2023

100 Filosofi, psykologi, etikk – 300 Samfunnsvitenskap

Stikkord: rasisme, antisemittisme, diskriminering, filosofi, samfunnsvitenskap, eksklusjon, mangfold

Forsidebilde: Francisco Goya (1799) Quien Lo Creyera! (Hvem skulle trodd det!), fra serien Los Caprichos, etsning, akvatint.