Avisartikler, kronikker, debattinnlegg
av Lene Auestad

Texts in Norwegian newspapers by Lene Auestad

 

2024

En kamp mot tortur i Norge

Det finnes en gruppe som stadig får sine ­menneske­rettigheter krenket i helsevesenet. Nå prøves overgrepene i psykiatrien endelig i retten.

KRONIKK

 

Kom syng med oss mot fascisme

Vi bruker sang som et fredelig virkemiddel, en samlende kraft i Oslos gater.

Innlegg i VårtOslo av Lene Auestad og Yasemin Yildiz Link til full tekst

 

2023

Si navnet hans

Ali Farah er død. Han fortjener at vi husker hva som skjedde med ham, skriver Lene Auestad.

RASISME

 

Til Bydel Frogner og Homansbyprosjektet – hvor blir det av oppgraderingen?

Vi som bor her, har etterspurt beplantning og benker, som kunne danne trivelige, små oaser i nærmiljøet, uten at noe skjer. Homansbyen er fortsatt neglisjert.

Debattinnlegg i VårtOslo 22. juni Link til full tekst

 

Kjære Knut Skansen og Deichman Bjørvika: Ikke vær fascisters nyttige idioter

Å ta fascister inn i varmen ved å gi dem en plattform i bibliotekene, undergraver vårt demokratiske og inkluderende samfunn og Oslo som en flerkulturell by.

Debattinnlegg i VårtOslo 4. mai Link til full tekst

 

2022

Ytringsfrihet eller vold?

Vold avler vold. Lørdag kjørte en kvinne på Sian-lederens bil slik at den veltet, etter at gruppen hadde satt fyr på koranen utenfor Mortensrud moské og flere andre steder. Den islamofobe gruppens uhemmede provokasjonsturné har fått et voldelig tilsvar. Staten har også et ansvar for dette. (…)

KRONIKK Lene Auestad, antirasist og Dr. i filosofi fra Etikkprogrammet, UiO,

Sian og lovtolkning

I Klassekampens reportasje om den islamofobe hatgruppen Sian 27. april, står det «Å brenne Koranen er ikke en hatytring, fordi ytringen retter seg mot religionen islam og ikke muslimer som personer. Det mener Kai Spurkland, politijurist i Oslo.» Anine Kierulf kritiserte vinklingen av saken i et innlegg 30. april, og skriver blant annet: «Seriøst, Klassekampen? Det Spurkland (…) uttaler seg om, er hvordan jussen etter hans beste faglige skjønn er. Ikke hvordan han eller hans kollegaer mener den burde være.»
Mener er faktisk helt riktig i denne sammenhengen (…)
Lene Auestad, antirasist og Dr. i filosofi fra Etikkprogrammet, UiO,

 

2021

Pressen har sviktet

«Kanskje skal vi ikke bare legge ned blomster, men også arrangere konferanser om høyreekstremisme og demonstrere mot muslimhat», skriver Mari Skurdal i Klassekampens leder 23. juni. Noen av oss har gjort det i årevis allerede, men med liten støtte fra storsamfunnet. Selv har jeg i mange år både arrangert internasjonale konferanser om disse temaene med Psychoanalysis and Politics (psa.pol.org) og nasjonale med Radikal Portal (radikalportal.no). Videre har jeg vært til stede på gaten ved behov.
Pressens bidrag har hovedsakelig vært å la være å nevne konferanser og bare dekke antirasistiske demonstrasjoner med en negativ vinkling. All de fredelige motdemonstrasjonene mot rasisme og islamofobi har tydeligvis ikke «nyhetsverdi». Skurdal har gode poenger, men det er på høy tid at pressen går i seg selv.
DEBATT ANTIRASISME Lene Auestad, antirasist,

 

2020

Kultur er også viktig for helsa

Vi trenger ikke bare å overleve som fysiske vesener. Vi trenger også noe å leve for. De av oss som på ulike måter bidrar til kulturprodukter og kulturopplevelser, har blitt neglisjert gjennom denne krisen. Vi er både i stor grad blitt fratatt muligheten til å gjøre det vi kan og ønsker å gjøre og det som gir mening til mange. (…)
DEBATT KORONA Lene Auestad, frustrert forfatter, filosof, oversetter, konferansearrangør,

Det skjeve regnskapet

Den muslimfiendtlige gruppen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) er på norgesturné. Lederen Lars Thorsen er dømt for grove hatytringer, og de oppsøker flerkulturelle boligområder for å utbasunere voldelige, konspiratoriske ideer med sitt kraftige lydanlegg. Politiet bidrar hver gang med store mannskaper med skjold og hjelmer og en rekke pansrede biler. (…)
DEBATT RASISME Lene Auestad, antirasist,

Hindre for tenkning

For å åpne opp for det som er ukjent både i en selv og i en annen, må man kunne utholde lidelsen og frustrasjonen ved usikkerhet. Psykoanalysen inneholder en etikk for ikke-viten, for åpenhet for det uvisse, for å la være å assimilere det ukjente til det allerede kjente.
Den britiske psykoanalytikeren Wilfred Bion viser til dikteren John Keats’ vektlegging av «negativ kapabilitet, det vil si når en er i stand til å stå i usikkerhet, mysterier og tvil uten irritert å strekke seg etter fakta og fornuft». Slik søken åpner opp for et subjekt hvis selverkjennelse er begrenset og ufullkommen. For å høre seg selv, trenger en lyttende andre. (…)
KRONIKK Lene Auestad, dr. i filosofi, forfatter, grunnlegger av Psychoanalysis and Politics og assosiert medlem av Norsk psykoanalytisk forening,

 

2019

Ytringsfrihetsfetisjisme og skader av hatprat

DOM OM HATEFULLE YTRINGER  Den 9. september 2019 ble Terje Arne Didriksen dømt til seks måneders fengsel for en rekke forhold, blant annet rasistiske hatytringer og trusler mot en rekke personer. Mot Arbeiderparti-politikeren Mani Hussaini rettet han som svar på kommentaren ‘Stå på Mani, snart er du på tinget!’, følgende kommentar på politikerens Facebook-side: ‘Du er også snart ferdig. LEVE ANDERS BEHRING BREIVIK.’. Ved en annen anledning skrev han til Husseini, “har ikke du kommet deg ut av landet enda, jævla asylknuller. nå skal vi kartlegge dine private referanser. ta med deg svinepesten tilbake til syria”.
DEBATT Publisert på Verdidebatt.no 7. desember 2019 Link til full tekst

Psykobyråkrati – om “pakkeforløp” og fremmedgjøring

Psykolog Sondre Risholm Liverød stiller noen viktige spørsmål om “pakkeforløp” i psykisk helse i sin kronikk i Klassekampen 9. august. Utviklingen han beskriver er bekymringsfull. Blant annet pålegges han å stille nye pasienter “hundrevis av standardiserte spørsmål” og følge “omfattende prosedyrer”. Siden teksten hans ikke har blitt fulgt opp i dagspressen, vil jeg gå videre på noen problemer han skisserer i håp om at flere aktører ytrer seg i denne debatten.
DEBATT Publisert på Verdidebatt.no 27. september 2019 Link til full tekst

Linderborgs underlige verden

Det er overraskende å lese i avisen at de av oss som argumenterer for å no-platforme folkemordsagitatorer er «rene» og «perfekte». Åsa Linderborg beklager seg i Klassekampen 29. juni over at «den som mener eller gjør noe feil» ikke lenger skal få slippe til i det offentlige rommet.
Linderborg skriver: «De som driver med no-platforming, har aldri inntatt en ukomfortabel posisjon selv. De har aldri formulert avvikende meninger, enten fordi de ikke har noen eller fordi de ikke tør. De har aldri dummet seg ut eller satt noe på spill siden de alltid sørger for å følge flokken.» De av oss som har opplevd hvordan det er å starte en debatt om rasisme, vet at hennes karakteristikk er langt unna virkeligheten. (…)
DEBATT NO-PLATFORMING Lene Auestad, filosof, forfatter, oversetter,

Ytringshykleri og sensasjonshunger – rasisme på Nordiske Mediedager

INGRESS – Den høyreekstreme Steve Bannon er invitert til Nordiske Mediedager i mai i år. Når rasisme, antisemittisme og islamofobi gis fritt leide i det offentlige rom, undermineres andres rettigheter.
DEBATT Lene Auestad Dagsavisen Nye Meninger, 5. mars Link til full tekst i Dagsavisen
Link til full tekst her

2018

Begrenset refleksjon

Klassekampens intervju med filosofiprofessor Jens Saugstad 26. juli viser noen begrensninger ved selvrefleksjon om sexisme og rasisme i akademia. Det er riktig at filosofifaget, til forskjell fra idéhistorie, er opptatt av argumenters gyldighet, snarere enn påvirkning fra andre tenkere, men dette utelukker ikke å utvide rommet for hvor disse tenkerne kan finnes. (…)
DEBATT AKADEMIA Lene Auestad, forfatter og PhD i filosofi fra Etikkprogrammet, UiO,

Artikler i Radikal Portal er ikke hittil tatt med i denne oversikten – mer kommer.