Lene Auestad, “Närvaro, frånvaro – och indre objekt” (in Swedish), Divan, Tidsskrift för psychoanalys och kultur, 1-2, 2022, Tema Språkförbistring

Link til Divan tidsskrift

Tema: Språk och språkförbistring

Läs ledaren här!

Lene Auestad: Närvaro, frånvaro – och inre objekt

Sándor Ferenczi: Språkförbistring mellan de vuxna och barnet

Jakob Staberg: Istället för språk: förvirring

Eva Ribich: ur Ett röse

Jonas Brun: ur Hon minns inte – en memoar

Ulla Ryman: En onsdagskväll på jobbet

Marcia Sá Cavalcante Schuback: (S)om en metafor

Judy Gammelgaard: Metonymi belyst genom retorik, psykoanalys
och litteratur

Henrik Enckell: Metafor och psykoanalytisk process

Agnes Mesterton: Gunnel Wåhlstrand och det kusliga

Björn Sahlberg: Tomt tal & fullt tal

Synne Sun Løes: Resan till divanen

Daniel Sykes: Introduktion till Mari Ruti

Mari Ruti: Begärets egenart

Nina Weibull: En betraktelse om träd

Sylvie Le Poulichet: Blickfältet och överföringens födelseakt

Annika Svenbro: Till bildsviten Sorgesång/Besvärjelse

Catharina Engström: Siktprövning

Johan Eriksson: Psykiskt arbete

Recensioner

Konst:  Annika Svenbro, Ann Böttcher m fl.