Lene Auestad/Helgard Mahrdt Eds. HANDLING, FRIHET, HUMANITET – MØTER MED HANNAH ARENDT (ACTION, FREEDOM, HUMANITY – ENCOUNTERS WITH HANNAH ARENDT)

Trondheim: Tapir Academic Publishers, 2011.
(Later Akademika, later Fagbokforlaget)

Link to the book on the publisher’s website

BOOK DESCRIPTION: Hannah Arendt (1906-1975) is one of the most challenging and original thinkers of our time. As a political theorist and philosopher, she aimed to understand the meaning Arendt book coverof the contemporary events that surrounded and affected her. Her experience of the breakdown of tradition and the moral and political collapse of the 20th century led her to postulate the necessity of independent thinking, “thinking without banisters”. This activity characterises her writings so as to challenge her readers to think with and against Arendt about the various themes she attends to. This article collection, the first about Hannah Arendt in Norwegian, aims to present the Arendt research of today’s Norway and to demonstrate the breadth of Arendt’s writings.

ENDORSEMENTS:

‘A book at a high level that provides new understanding of Arendt’s thinking and that communicates the impulses from international Arendt-debates to Norwegian readers’

Bernt Hagtvet, professor, Institute of Political Science, University of Oslo

‘A very insightful and instructive article collection that shows how important Arendt’s thinking is for our time. The authors succeed in an exemplary way in conveying the contemporary relevance of Arendt’s thinking.

Einar Øverenget, philosopher, The Humanist Academy

UTDRAG FRA INNLEDNINGEN (Excerpt from the introduction) “Å møte Hannah Arendt er å bli konfrontert med det som kanskje fremfor alt kan karakteriseres som en modig tenker. Hennes tenkning utfordrer leseren; den inspirerer samtidig som den provoserer – kategoriene og begrepene er uvante; en er stilt overfor ytringer som ikke lett kan assimileres inn i noe allerede kjent. Lesning av Arendt fordrer derfor nytenkning.[…] kke-konformisme, pleide hun å si, er et sine qua non for intellektuelle, og hun var selv forbilledlig i så måte. «Dette er ikke et sted for min mors datter», var et annet uttrykk hun brukte når hun fant det for godt å forlate en arena hvor sosial konformisme var rådende.” Fortsetter på Salongen, nettsted for filosofi og idehistorie

INNHOLD  (Table of contents)

Forord

Innledning – Lene Auestad og Helgard Mahrdt

Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori – Vibeke Erichsen

Pluralitet og menneskeverd – Lene Auestad

Arendts analyse av ’det sosiale’ – et egnet utgangspunkt for samfunnskritikk i dag? – Arne Johan Vetlesen

«Politikkens autonomi» – en revurdering – Dana Villa

Hannah Arendt om frihet eller en ’ny statsvitenskap’ – Helgard Mahrdt

Uwe Johnson og Hannah Arendt – Bernd Neumann

Om å bruke hodet – Elin Svenneby

Bibliografi

Om forfatterne

REVIEW by Truls Lie in Le Monde Diplomatique, Norwegian edition/
ANMELDELSE ved Truls Lie i norske Le Monde Diplomatique:
“En kjærlighet til verden” (“A love of the world”)