Lene Auestad – Makt og implisitt diskriminering

“Det er ikke noe mystisk eller naturlig ved autoritet”, skrev Edward Said. “Den lar seg knapt skille fra visse ideer den hyller som sanne, og fra tradisjoner, persepsjoner og dommer som den former, overfører og reproduserer. Fremfor alt kan, eller snarere må, autoritet analyseres.” Når det gjelder å forstå spredningen av rasisme, er det viktig ikke bare å fokusere på den mest eksplisitte og ytterliggående sådanne, men på implisitte, før- og ubevisste strukturer for å forstå hvordan disse virker sammen. Det er en glidende skala fra aktører på ytre høyreside som hevder at vi befinner oss i en sivilisajonskrig til mainstreamrepresentanter som snakker om at norsk kultur er truet. Jeg vil belyse disse sammenhengene og reise spørsmålet om hvordan utviklingen kan sees i sammenheng med traumet etter 22. juli.

 

LENE AUESTAD er en filosof og forfatter. Hennes faglige interesser omfatter etikk og kritisk teori, psykoanalyse, sosial og politisk teori. Hun har fokusert på forståelse av fordommer, hatprat og sosial eksklusjon, særlig i boken Respect, Plurality, and Prejudice: A Psychoanalytical and Philosophical Enquiry into the Dynamics of Social Exclusion and Discrimination, London: Karnac, 2015. Den er basert på hennes doktoravhandling fra Universitetet i Oslo. Hun har blant annet utgitt bøkene Psychoanalysis and Politics: Exclusion and the Politics of Representation, (Karnac 2012), Nationalism and the Body Politic: Psychoanalysis and the Rise of Ethnocentrism and Xenophobia, (Karnac 2014) og Shared Traumas, Silent Loss, Public and Private Mourning (Karnac 2017). Hun grunnla den tverrfaglige og internasjonale konferanseserien Psychoanalysis and Politics i 2010, som holder årlige konferanser om aktuelle temaer i ulike europeiske land.

 

Tibake til hovedsiden, Normalisering av rasisme