Fascistisk propaganda og offentligheten

Konferanse på Cafeteatret, Hollendergata 8, 0190 Oslo 24. november 2018, ca. 9.00-18.00

Etter 22. juli med traumet Breiviks brutale massakre representerte ville man kunne forvente en vending bort fra de ideene han sto for, med en samlet oppslutning om et flerkulturelt og moderne samfunn. I stedet skjedde det motsatte. Ideologien han målbar, om enn i fortynnet form, spredte seg mer og mer i norsk offentlighet. I lys av den aktuelle situasjonen vil denne konferansen fokusere på hva som skiller fascisme fra andre politiske ideologier og ståsteder. Den vil analysere hva som kjennetegner fascismens målsetninger og hva som er karakteriserer fascsisk propaganda. Konferansens første del vil addressere hva som særmerker fascisme i fortid og nåtid, og vil ta opp manipulasjon av affekter, løgn, sanhet og ironi, fiendebilder, menneske- og samfunnsyn. Del to vil ha et praktisk fokus og ta opp spørsmålet om hva vi kan gjøre for å bekjempe rasisme og fascisme i dag.

Med bl.a. Paji Alnæs-Katjavivi, Lene Auestad, Yacoub Cissé, Magnus Eriksson,
Nora Warholm Essahli, Marian A. Hussein, Joakim Møllersen,
Roy Pedersen, Kjetil Braut Simonsen, Eivind Trædal.

Flere detaljer kommer.

Arrangør: Radikal Portal

Forhåndspåmelding til moc.liamgnull@latroplakidar er obligatorisk.
Filming og lydopptak er ikke tillatt.

Lene Auestad – Affekter og dominans i fascistisk propaganda

Kjetil Braut Simonsen – «I den avgjørende kamp blir verdensslangen og krigsulven, jødenes skrekkelige avkom, felt.» Nasjonal Samling og antisemittismen, 1940-45

Patji Alnæs-Katjavivi – Sense and sensibility: Everymans samtale med media vedr. bruk av nedsettende bilder og ord